Lagerrensning – fynda livsmedel och hälsokost

Astaxantin bra för lunghälsan

Lästid: 1 min
Astaxantin bra för lunghälsan

De absolut flesta tar astaxanthin för att få en slät, mjuk och vacker hud men en ny studie visar att astaxanthin även hjälper att förebygga vävnadsskador i lungorna. Forskare testade astaxantin på celler in vivo och in vitro. I jämförelse med kontrollgruppen visade astaxanthingruppen signifikant förbättrade alveolstrukturer och astaxanthin underlätta symptom vid och stoppa progressionen av lungfibros.

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.


Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Food Chem Toxicol. 2013 Jun;56:450-8. doi: 10.1016/j.fct.2013.03.004. Epub 2013 Mar 14. Astaxanthin ameliorates lung fibrosis in vivo and in vitro by preventing transdifferentiation, inhibiting proliferation, and promoting apoptosis of activated cells. Wang M, Zhang J, Song X, Liu W, Zhang L, Wang X, Lv C.