Facebook Pixel

Astaxantin bra för lunghälsan

De absolut flesta tar astaxanthin för att få en slät, mjuk och vacker hud men en ny studie visar att astaxanthin även hjälper att förebygga vävnadsskador i lungorna. Forskare testade astaxantin på celler in vivo och in vitro. I jämförelse med kontrollgruppen visade astaxanthingruppen signifikant förbättrade alveolstrukturer och astaxanthin underlätta symptom vid och stoppa progressionen av lungfibros.

Författare


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag. Tidigare medlem i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift.


Referenser

Food Chem Toxicol. 2013 Jun;56:450-8. doi: 10.1016/j.fct.2013.03.004. Epub 2013 Mar 14. Astaxanthin ameliorates lung fibrosis in vivo and in vitro by preventing transdifferentiation, inhibiting proliferation, and promoting apoptosis of activated cells. Wang M, Zhang J, Song X, Liu W, Zhang L, Wang X, Lv C.