Facebook Pixel

Frukt, grönt, probiotika, fiskolja och astma

Frukt, grönt, probiotika, fiskolja och astma

Ny studie visar att kombinationen av frukter, grönsaker, probiotika och fiskolja kan förbättra astmasymptom. Studien som publicerades i prestigefulla British Journal of Nutrition i december numret år 2012 är en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie, det vill säga den absolut högsta klass av studie finns. Forskarna skriver att kosten kan vara en av nyckelkomponenterna i den ökade förekomsten av astma. De skriver vidare att vissa komponenter som exempelvis probiotika, frukt, grönt och fiskolja var och en för sig påverkar astma positivt men i liten utsträckning. De vill därför testa vad alla dessa kostkomponenter tillsammans hade för effekt på astma. En grupp fick koncentrat av frukt och grönsaker, tillskott av probiotika samt fiskolja medan en annan grupp endast fick placebo. Efter 16 veckor kunde forskarna konstatera att astmagruppen som hade fått koncentrat av frukt och grönsaker, tillskott av probiotika samt fiskolja hade signifikant bättre lungfunktion samt kunde reducera sin medicinering av kortison i jämförelse med astmagruppen som endast fått placebo.

PS. Food Multi och One Daily från Innate Response innehåller koncentrat från frukter och grönsaker. Floraprodukterna från Innate Response är troligtvis marknadens bästa och mest kraftfulla probiotikatillskott. Eskimo-3 är en icke-uppkoncentrerad fiskolja vars stabilitet är oöverträffad.

Författare


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag. Tidigare medlem i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift.


Referenser

Br J Nutr. 2012 Dec 5:1-11. ”Reduced medication use and improved pulmonary function with supplements containing vegetable and fruit concentrate, fish oil and probiotics in asthmatic school children: a randomised controlled trial.” Lee SC, Yang YH, Chuang SY, Huang SY, Pan WH. Department of Biochemical Science and Technology, College of Life Science, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, ROC.