Allergisk rinit & astragalus - Ulcerös, Crohns & glutamin

Allergisk rinit & astragalus - Ulcerös, Crohns & glutamin

Astragalus motverkar allergisk rinit

Allergisk rinit innebär en inflammation i nässlemhinnan som orsakas av IgE-antikroppar. Immunförsvarets celler producerar IgE-antikroppar när de kommer i kontakt med en antigen, det vill säga ett ämne som kroppen uppfattar som en allergen. IgE-antikroppen aktiverar sedan olika immunförsvarsceller som bland annat frisätter histamin och andra ämnen som orsakar inflammation. Nästan en fjärdedel av alla i Sverige lider av allergisk rinit vars symptom är nysningar, näsklåda, snuva, nästäppa, rinnande och kliande ögon men även klåda i munnen och svalget. Den vanligaste formen av allergisk rinit orsakas av björk och gräspollen. Om man lider av allergisk rinit året om beror det ofira på allergi mot pälsdjur eller kvalster. Forskning visar att Astragalus membranaceus, som traditionellt använts för att behandla allergier, minskar olika inflammatoriska molekyler i både slemhinnorna i näsan och i blodet. Daily C-Protect Booster från MegaFood innehåller bland annat Astragalus. [1]

Maskros motverkar skador på levern

Taraxasterol är ett ämne som finns i maskros. Forskning visar att taraxasterol i maskros skyddar mot alkoholrelaterade leverskador. Laboratoriemöss som fått inducerade leverskador genom etanol fick signifikanta förbättringar när det gäller alaninaminotransferas (ALAT eller ALT – ett enzym som vid höga mängder tyder på leverskada), aspartataminotransferas (ASAT eller AST – ett enzym som vid höga mängder tyder på leverskada) samt förbättrade triglyceridvärden när de fick taraxasterol från maskros. Även inflammationsmarkörer minskade bland de möss som fick maskros. Mössen som fickt taraxasterol från maskros hade även bättre förmåga att bilda kroppens egna viktiga antioxidanter glutation och super-oxid-dismutas. Daily Purify Booster från MegaFood innehåller bland annat maskros. [2]

Glutamin motverkar inflammation i tjocktarmen vid Ulcerös kolit och Crohns

IBD är en förkortning av Inflammatory bowel disease, vilket är ett samlingsnamn för alla inflammatoriska tarmsjukdomar där de vanligaste är ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Ulcerös kolit innebär inflammation i slemhinnan i ändtarmen och tjocktarmen medan Crohns sjukdom innebär att hela mag- och tarmkanalen kan vara inflammerad, alltså att inflammation kan förekomma i delar av kanalen ända från munhålan till anus. Forskning visar att glutamin fungerar anti-inflammatoriskt bland annat genom att deaktivera enzymet fosfolipas A2 som annars bidrar till inflammation genom att katalysera nedbrytningen av fosfolipider bland annat arakidonsyra som i sin tur bildar flera inflammatoriska molekyler som kan förvärra både ulcerös kolit och Crohns sjukdom men även andra sjukdomar. Forskning visar att glutamin minskar alla former av kolit, det vill säga inflammation i tjocktarmen. Glutamin finns tillsammans med flera andra ämnen i GI Response från Innate Response. [3]

Passiv rökning under graviditeten ökar risken för medfödda hjärtfel

Det är ingen nyhet att blivande mödrar absolut bör sluta röka ett bra tag innan de planerar att bli gravida. Mödrar som röker under graviditeten ökar risken för att föda barn med flera medfödda hjärtfel, det vill säga med svåra defekter i hjärtat och/eller i de stora kärlen. Medfödda hjärtfel är även den mest bidragande orsaken till fosterdöd, det vill säga när ett foster dör i livmodern efter vecka 22 i graviditeten. Rökning ökar dessutom risken för flera missbildningar hos fostret. Ny forskning visar även att passiv rökning under graviditeten från fadern eller annan närstående person också  ökar risken för medfödda hjärtfel. Risken för att få ett barn med medfödda hjärtfel ökar med nästan 125 % vid passiv rökning. [4]

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.


Vetenskapliga referenser och källor

[1] Bing Z, Jin-Tao D, Feng L, Ba L, Ya-Feng L, Shi-Xi L. Effect of Astragalus membranaceus in Ovalbumin-Induced Allergic Rhinitis Mouse Model. Am J Rhinol Allergy. 2019 Apr 4:1945892419839259.

[2] Xu L, Yu Y, Sang R, Li J, Ge B, Zhang X. Protective Effects of Taraxasterol against Ethanol-Induced Liver Injury by Regulating CYP2E1/Nrf2/HO-1 and NF-κB Signaling Pathways in Mice. Oxid Med Cell Longev. 2018 Sep 23;2018:8284107.

[3] Jeong SY, Im YN, Youm JY, Lee HK, Im SY. l-Glutamine Attenuates DSS-Induced Colitis via Induction of MAPK Phosphatase-1. Nutrients. 2018 Mar 1;10(3). pii: E288.

[4] Lijuan Zhao, Lizhang Chen, Tubao Yang, Lesan Wang, Tingting Wang, Senmao Zhang, Letao Chen, Ziwei Ye, Zan Zheng, Jiabi Qin. Parental smoking and the risk of congenital heart defects in offspring: An updated meta-analysis of observational studies. European Journal of Preventive Cardiology, 2019; 204748731983136