JUST NU – 20 % rabatt på produkter för mage & tarm

Brist på D-vitamin mot förstoppning - aflatoxin & selen

Brist på D-vitamin mot förstoppning - aflatoxin & selen

Kronisk förstoppning kopplat till brist på D-vitamin

Forskare har studerat kopplingen mellan kronisk förstoppning och D-vitamin. Besvär med tarmperistaltiken, det vill säga hur tarmarnas muskler dras samman på ett rytmiskt sätt för att blanda samman födan och föra den framåt i tarmkanalen, kan leda till svåra tarmbesvär med förstoppning som följd. Forskare tittade på patienter med kronisk förstoppning men som inte led av SIBO (överväxt av bakterier i tunntarmen). De fann att personer med kronisk förstoppning hade signifikant lägre D-vitaminnivåer samt att deras psykiska hälsa var negativt påverkad med tillstånd som oro och depression. [1]

Ha inte brist på C-vitamin om du vill bygga muskler

Forskning på möss, som precis om människor inte kan tillverka askorbinsyra (vitamin C), visar att de som inte får i sig tillräcklig med askorbinsyra uppvisar signifikant minskad muskelutveckling. Deras fysiska prestationer minskade också  avsevärt jämfört med de möss som fått vitamin C. Däremot kunde forskarna återställa muskelmassan genom att ge vitamin C till de möss som initialt inte fick vitamin C. Vi rekommenderar emellertid att man inte tar extra antioxidanter precis innan eller efter träning. Antioxidanter bör tas flera timmar efter träningspasset för att inte motverka de positiva effekter som träningen ger upphov till. [2]

Insulinresistens och fibromyalgi

Fibromyalgi innebär att man har kronisk muskelsmärta som är spridd över kroppen och som kan förflytta sig i mellan olika kroppsdelar. Även lätta tryck på musklerna kan upplevas smärtsamma hos en person med fibromyalgi. Dessutom kan fibromyalgipatienter uppleva smärta i leder och smärtan kan även ge upphov till svår trötthet och koncentrationssvårigheter. Fibromyalgi är en svår sjukdom som kan vara funktionsnedsättande för individen. Forskning visar att i stort sett alla personer som har diagnostiserats med fibromyalgi även verkar ha ett högt HbA1c, det vill säga ett högt långtidsblodsocker jämfört med en kontrollgrupp. Även om det behövs mer forskning är resultaten signifikanta och de tyder på att det finns en koppling mellan fibromyalgi och insulinresistens. Krom är ett näringsämne som bidrar till att bibehålla normala blodsockernivåer. [3]

Tillskott av selen minskar skador från mögelgiftet aflatoxin

Aflatoxin är ett mycket starkt mögelgift som i större utsträckning drabbar personer i utvecklingsländerna. Aflatoxin produceras framförallt av svamparna Aspergillus flavus och Aspergillus parasiticus och giftet kan finnas i flera olika grödor men framförallt i jordnötter (en mycket stor andel av kommersiella jordnötssmör innehåller aflatoxin), majs, soja, mjölkprodukter, nötter och sädesslag. Aflatoxin kan påverka levern, njurar och andra organ mycket negativt. Aflatoxin är även starkt cancerogent. Ny forskning på djur visar att tillskott av selen skyddar mot mjältskada orsakad av aflatoxin. Den grupp av djur som fick aflatoxin fick tillväxtbesvär, skador på mjälten och de producerade flera inflammatoriska signalmolekyler. Brist på selen visade sig förvärra dessa problem och glutation, kroppens egna antioxidant var lägre hos de djur som inte fick tillskott av selen. [4]

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.


Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

[1] Panarese A, Pesce F, Porcelli P, Riezzo G, Iacovazzi PA, Leone CM, De Carne M, Rinaldi CM, Shahini E. Chronic functional constipation is strongly linked to vitamin D deficiency. World J Gastroenterol. 2019 Apr 14;25(14):1729-1740. doi: 10.3748/wjg.v25.i14.1729. 

[2] Takisawa S, Funakoshi T, Yatsu T, Nagata K, Aigaki T, Machida S, Ishigami A. Vitamin C deficiency causes muscle atrophy and a deterioration in physical performance. Sci Rep. 2019 Mar 20;9(1):4702. doi: 10.1038/s41598-019-41229-7.

[3] Pappolla MA, Manchikanti L, Andersen CR, Greig NH, Ahmed F, Fang X et al. Is insulin resistance the cause of fibromyalgia? A preliminary report. PLoS One. 2019 May 6;14(5):e0216079.

[4] Zhao L, Feng Y, Deng J, Zhang NY, Zhang WP,, Liu XL et al. Selenium Deficiency Aggravates Aflatoxin B1-Induced Immunotoxicity in Chick Spleen by Regulating 6 Selenoprotein Genes and Redox/Inflammation/Apoptotic Signaling. J Nutr. 2019 May 9. pii: nxz019.