D-vitamin - Bröstmjölk - Probiotika - Magnesium

D-vitamin - Bröstmjölk - Probiotika - Magnesium

Högre nivåer av D-vitamin minskar risken för bröstcancer

Forskare vid University of California San Diego School of Medicine menar att högre nivåer av D-vitamin är förknippat med minskad risk för bröstcancer. Forskarna fann att de personer som hade högre 25(OH)D-nivåer än 60 ng/ml av hade en femtedels så stor risk att utveckla bröstcancer i jämförelse med de som hade nivåer under 20 ng/ml. Intag av cirka 5000 IU D-vitamin per dag ger nivåer om 40–80 ng/ml för de allra flesta. [1]

Unika komplexa kolhydrater i bröstmjölk minskar risk för allergi

I bröstmjölk finns det unika kolhydrater som kallas HMO (human milk oligosaccharides). Efter mjölksockret laktos och fett i bröstmjölk är HMO den vanligaste komponenten. HMO fungerar som en prebiotika som ger näring åt barnets tarmflora vilket enligt tidigare forskning minskar risken för allergi. Forskning har visat att barn som ammas har lägre risk att utveckla allergi, infektioner och fetma. [2] 

Tillskott av Bifidobacterium infantis till spädbarn hälsosamt

Tillskott av Bifidobacterium infantis (B. Infantis) till ammande spädbarn har en positiv effekt på barnets tarmflora upp till två år enligt forskning från University of California, Davis and Evolve BioSystems. B. infantis förekommer tyvärr i lägre utsträckning i tarmfloran hos barn i industriländerna. De spädbarn som fick extra tillskott av B. infantis uppvisade en tarmflora med färre bakterier som är associerade med tarmbesvär och immunrelaterade sjukdomar som astma, allergi och autoimmuna sjukdomar. B. infantis slog helt enkelt ut dessa bakterier. [3]

Magnesium mot migrän och psykosociala besvär hos barn

Magnesium används för att motverka migrän bland barn. Ny forskning visar att barn mellan 7–17 år som lider av migrän som fått tillskott av magnesium under sex månader minskat de handikapp som migrän ger upphov till signifikant. Dessutom förbättrades det fysiska och psykosociala välbefinnandet. Barnen uppvisade även mindre oro och depression. Det rekommenderade intaget för pojkar och flickor 4–8 år är 130 mg per dag. För 9–13-åringar är motsvarande dos 240 mg per dag. För pojkar 14–18 är det rekommenderade intaget 410 mg magnesium och för flickor i samma ålder 360 mg. [4] 

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.


Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

[1] SMcDonnell SL, Baggerly CA, French CB, Baggerly LL, Garland CF, Gorham ED, et al. (2018) Breast cancer risk markedly lower with serum 25-hydroxyvitamin D concentrations ≥60 vs <20 ng/ml (150 vs 50 nmol/L): Pooled analysis of two randomized trials and a prospective cohort. PLoS ONE 13(6): e0199265.

[2] Kozeta Miliku, Bianca Robertson, Atul K. Sharma, Padmaja Subbarao, Allan B. Becker, Piushkumar J. Mandhane, Stuart E. Turvey, Diana L. Lefebvre, Malcolm R. Sears, Lars Bode, Meghan Azad. Human milk oligosaccharide profiles and food sensitization among infants in the CHILD Study. Allergy, 18 May 2018.

[3] University of California - Davis. (2018, June 9). Bifidobacterium longum subsp. infantis stably restores the infant gut microbiome over the first year of life  Session: Nutritional Microbiology: Influencing the Gut Microbiome through Diet and Lifestyle Choices to Impact Health. 9 June 2018.

[4] Kovacevic G, Stevanovic D, Bogicevic D, Nikolic D, Ostojic S, Tadic BV et al., A 6-month follow-up of disability, quality of life, and depressive and anxiety symptoms in pediatric migraine with magnesium prophylaxis. Magnes Res. 2017 Nov.