E-vitamin & akrylamid - DNA-metylering & fetma

Lästid: 4-5 min
E-vitamin & akrylamid - DNA-metylering & fetma

E-vitamin skyddar mot akrylamid

Akrylamid klassificeras som ett neurotoxin, sannolik carcinogen och eventuellt som ett hormonstörande ämne. Akrylamid bildas bland annat vid rökning eller när vegetabilier tillagas i mycket höga temperaturer. Forskning på gravida råttor som exponerats för akrylamid visar att exponeringen påverkar hormoner negativt, att kroppens förmåga att bilda kroppsegna antioxidanter minskar och att vävnader påverkas negativt. Forskarna säger vidare att det är omöjligt att inte exponeras för akrylamid och att sådan exponering kan orsaka livslånga skador men att tillskott av E-vitamin hade förmågan att skydda mot akrylamids negativa effekter även om fler studier krävs. [1]

När på dygnet man äter påverkar gener och signalvägar i kroppen

I varje cell i människan finns det en dygnsrytmsklocka som styr olika genuttryck, koordinerar metabolismen och cellens beteende. Allt detta sker i cykler under dygnet. Cellklockan styrs i sin tur av den så kallade dygnsrytmskärnan (nucleus suprachiasmaticus, SCN) i hypotalamus i hjärnan. Dygnsrytmskärnan påverkas allra mest av ljuskänsliga celler i näthinnan men den påverkas även av intag av föda. Forskning visar att möss som äter på onaturliga tider får störda genuttryck samt att olika metaboliska signalvägar för bland annat kolesterol och glykogen i levern påverkas negativt. Vi människor bör inta föda under dagen och man ska dessutom undvika exponering för blått ljus på kvällen för att få en hälsosam dygnsrytm i cellernas aktivitet. Det sistnämnda görs bäst med glasögon som blockerar blått ljus. [2]

Klimatförändringar ökar risken för mer resistenta bakterier

Forskning som omfattar 30 länder i Europa under sex år visar att klimatförändringar kan påverka resistens hos bakterier. Forskarna undersökte följande antibiotikaresistenta bakterierstammar: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, multiresistent Escherichia coli och Meticillinantibiotikum-resistent Staphylococcus aureus. Forskningen visar att de förhöjda temperaturerna i Europa som sker på grund av klimatförändringarna tyder på signifikanta associationer mellan den varma säsongens medeltemperatur och ökad antibiotikaresistens. Det är ett mycket allvarligt framtida hot och ett bra immunförsvar är i dagsläget bästa försvaret. Flera vitaminer och mineraler bidrar till immunsystemets normala funktion, däribland vitamin D, vitamin C och zink. [3]

DNA-metylering kopplat till besvär med fetma och inflammation

Vid metylering kommer en så kallad metylgrupp (en grupp bestående av en kolatom och tre väteatomer) kopplas till en annan molekyl i kroppen av något slag vilket leder till att olika system i kroppen regleras. DNA-metylering är en funktion som kroppen använder sig av för att bland annat slå på och av olika gener. Forskning visar att personer som lider av fetma och olika metaboliska besvär har hög DNA-metylering i en gen som omfattar just fettmetabolism. Den genen bestämmer om fett som intas ska lagras eller konsumeras av olika vävnader. Om genen inte fungerar som den ska ökar triglyceridnivåerna i blodet. Det är associerat med bland annat inflammationer i kroppen, diabetes samt hjärt- och kärlbesvär. Låg DNA-metylering i gener som reglerar inflammation kan å andra sidan öka inflammationer eftersom pro-inflammatoriska geners uttryck ökar. Det sistnämnda är också vanligt hos personer som lider av fetma. En viktig del av lösningen är som för det mesta, kloka livsstilsval. Kontakta vår kundsupport på info@greatlife.se om du vill ha ett protokoll mot till exempel  övervikt och fetma. Våra egenvårdsprotokoll ska inte användas för att ställa diagnos eller behandla sjukdomar. Våra egenvårdsprotokoll är råd och tips för egenvård som inte ersätter konventionell sjukvård. [4]

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.


Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

[1] Erdemli Z, Erdemli ME, Turkoz Y, Gul M, Yigitcan B, Gozukara Bag H. The effects of acrylamide and Vitamin E administration during pregnancy on adult rats testis. Andrologia. 2019 Apr 17:e13292. doi: 10.1111/and.13292.

[2] Greenwell BJ, Trott AJ, Beytebiere JR, Pao S, Bosley A, Beach E et al. Rhythmic Food Intake Drives Rhythmic Gene Expression More Potently than the Hepatic Circadian Clock in Mice. Cell Reports, 2019; 27 (3): 649.

[3] European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. "Ecological study identifies potential association between antimicrobial resistance and climate change." ScienceDaily, 14 April 2019.

[4] Castellano-Castillo D, Moreno-Indias I, Sanchez-Alcoholado L, Ramos-Molina B, Alcaide-Torres J, Morcillo S et al. Altered Adipose Tissue DNA Methylation Status in Metabolic Syndrome: Relationships Between Global DNA Methylation and Specific Methylation at Adipogenic, Lipid Metabolism and Inflammatory Candidate Genes and Metabolic Variables. Journal of Clinical Medicine, 2019; 8 (1): 87