JUST NU – 20 % rabatt på produkter för mage & tarm

Grönt te & fetma - eksem & hösnuva - Gurkmeja & smärta

Grönt te & fetma - eksem & hösnuva - Gurkmeja & smärta

Grönt te, fetma och övervikt

Grönt te innehåller den aktiva substansen epigallocatechin-3-gallate (EGCG). Det är en vattenlöslig polyfenol som är förknippad med det gröna teets hälsoegenskaper. Småskalig forskning har genomförts för att studera effekterna som EGCG från grönt te har på gener för signalvägar för fetma bland kvinnor som lider av svår fetma. Forskarna fann att tillskott av EGCG från grönt te har en potentiell roll i att motverka fetma och förbättra andra följdsjukdomar som är relaterade till fetma. [1] Multivitaminmineral för Kvinnor 55+ (Multi for Women 55+) innehåller EGCG från grönt te. [1]

Lactobacillus rhamnosus HN001 för gravida motverkar eksem hos barn

Flera studier pekar på fördelen med en välfungerande och balanserad tarmflora under graviditet och amning för att barnet inte ska utveckla allergier. Nu visar forskning att intag av just mjölksyrabakterien Lactobacillus rhamnosus HN001 under graviditeten och amningsperioden signifikant minskar risken för barn att utveckla allergier under senare år. Forskarna undersökte barn vid 2, 4 och 6-års ålder vars mödrar tagit tillskott av Lactobacillus rhamnosus HN001 under graviditeten och amningsperioden och såg att eksem, hösnuva och andningsbesvär minskade signifikant. [2] MegaFlora för pregravida, gravida & ammande (MegaFlora for Baby & Me) innehåller bland annat Lactobacillus rhamnosus HN001.

Gravida har mer näringsbrister än man kan tro

Forskare skriver följande i den vetenskapliga tidskriften Nutrients: Solid forskning och evidens tyder på att livsstil och matvanor under graviditeten och amningsperioden är viktiga för både modern och barnet. Forskning tyder på att även i den industrialiserade världen är intagen av näringsämnen under graviditeten och amningsperioden inte tillfredsställande. Det gäller bland annat DHA (omega-3), järn, jod, folsyra och D-vitamin. Forskarna skriver vidare att det är extra viktigt att få i sig tillräckligt av dessa ämnen för underviktiga och överviktiga kvinnor samt för kvinnor som lider av fetma. Det gäller även för kvinnor som röker, kvinnor som har flera graviditeter nära varandra och för kvinnor som har haft komplikationer under tidigare graviditeter. [3]

Gurkmeja har smärtstillande effekt efter operation

Kurkuminoider, de aktiva beståndsdelarna i gurkmeja, har i flera studier visat sig verka ha anti-inflammatoriska och smärtstillande effekter. Forskning har genomförts för att utvärdera huruvida kurkminoider i en klinisk miljö kan minska postoperativ smärta. Personerna i grupperna som studerades var slumpmässigt utvalda och den ena gruppen fick 250 mg kurkuminoider fyra gånger per dag under tre dagar efter operationstillfället. Smärtan utvärderades 24 respektive 72 timmar efter operationstillfället. Studien tyder på att tillskott av kurkuminoider från gurkmeja kan motverka smärta efter operation och att smärtlindringen inte beror på slumpen. [4]

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

[1] Nicoletti CF, Delfino HBP, Pinhel M, Noronha NY, Pinhanelli VC, Quinhoneiro DCG et al. Impact of green tea epigallocatechin-3-gallate on HIF1-α and mTORC2 expression in obese women: anti-cancer and anti-obesity effects? Nutr Hosp. 2019 Apr 10;36(2):315-320. doi: 10.20960/nh.2216. 

[2] Wickens K, Barthow C, Mitchell EA, Kang J, van Zyl N, Purdie G et al. Effects of Lactobacillus rhamnosus HN001 in early life on the cumulative prevalence of allergic disease to 11 years. Pediatr Allergy Immunol. 2018 Dec;29(8):808-814. doi: 10.1111/pai.12982. Epub 2018 Nov 14. 

[3] Marangoni F, Cetin I, Verduci E, Canzone G, Giovannini M, Scollo P, Corsello G, Poli A et al. Maternal Diet and Nutrient Requirements in Pregnancy and Breastfeeding. An Italian Consensus Document. Nutrients. 2016 Oct 14;8(10). 

[4] Phoolcharoen N, Oranratanaphan S, Ariyasriwatana C, Worasethsin P. Efficacy of curcuminoids for reducing postoperative pain after laparoscopic gynecologic surgery: A pilot randomized trial. J Complement Integr Med. 2019 May 30.