Gurkmeja, levern, alzheimers, ashwaganda, krom & diabetes

Gurkmeja, levern, alzheimers, ashwaganda, krom & diabetes

Magnesiumbrist – mycket vanligt och oerhört ohälsosamt

Eftersom 99 % av all magnesium är intracellulär och alltså inte finns i serum diagnosticeras inte majoriteten av all magnesiumbrist. Magnesium är den näst mest förekommande katjonen intracellulärt och 90 % av allt magnesium förekommer i muskler och skelett. Om magnesiumintaget är för lågt i serum tas det från muskler och ben. Det kan leda till svagt skelett och besvär med muskel-avslappningen. Forskning visar att 84 % av alla kvinnor som passerat klimakteriet och som lider av osteoporos har magnesiumbrist. Forskning på till synes friska studenter visa att 42 % har magnesiumbrist. Under evolutionen verkar intaget varit cirka 600 mg per dag vilket är betydligt högre än idag. Forskare säger att magnesiumbrist kan vara en av de mest underdiagnostiserade elektrolytabnormaliteter i klinisk praktik. Magnesium bidrar till normal muskelfunktion, till att minska trötthet och utmattning, till att bibehålla normala tänder och benstomme, till nervsystemets normala funktion, till elektrolytbalansen, till normal energiomsättning, till normal psykologisk funktion, till normal proteinsyntes samt har en roll i celldelningsprocessen. [1]

Kurkumin i gurkmeja skyddar levern

Traditionellt har gurkmeja använts för att motverka leverskador och forskningen verkar stödja detta. Kurkumin – en av de huvudsakliga aktiva komponenterna och en polyfenol som finns i gurkmeja – skyddar levern . Forskning visar att råttor som fått koltetraklorid (tetraklormetan), ett lösningsmedel som är giftigt och som skadar lever och njurar och som dessutom är cancerogent, fick skydd mot leverskadorna med hjälpa av tillskott av gurkmejaextrakt. Extraktet ökade glutation i levern vilket motverkade de fria radikaler som koltetraklorid gav upphov till. Kurkumin minskar även inflammatoriska signalvägar i levern. Hel gurkmeja har flera olika kurkuminoider inte bara kurkumin. [2]

β-Amyloid som är förknippat med Alzheimers minskas av Ashwaganda

Alzheimers är en allvarlig sjukdom som bland annat innebär försämrat minne, svårigheter att planera, försämrat språk och tidsuppfattning. Med tiden förtvinar nervcellerna i vissa områden i hjärnan och man kan få svårigheter att klara vardagssysslor. Vid Alzheimers ser man abnormal ansamling av extracellulärt så kallat beta-amyloid i hjärnan. Beta-amyloid är som plack fast i hjärnan. Forskning visar att Withania somnifera, även kallat ashwagandha, verkar neutralisera den celltoxiska effekt som beta-amyloid har på nervceller i hjärnan. Dessutom har ashwagandha en antioxidativ effekt vilken även antas minska den skadliga effekt som Beta-amyloid har på hjärnans celler. [3]

Krom och diabetes

En mycket stor studie visar att tillskott av krom har en god effekt vid diabetes typ 2. En person som har värden som ≥6.5% för HbA1c (Glykosylerat hemoglobin, även kallat långtidsblodsocker) anses lida av diabetes. En studie som inkluderade nästan 30 000 personer i USA visar att de personer som tog tillskott av krom hade lägre risk för ett förhöjt långtidsblodsocker. C-vitamin och niacin (vitamin B3) ökar upptaget av krom i tunntarmen. Om man äter mycket socker ökar utsöndringen av krom. Även infektioner, hård träning, stress, graviditet och amning kan leda till krombrist. Krom är ett säkert ämne som har viktig a funktioner i kroppen. Det bidrar till normal omsättning av protein, fett och kolhydrater samt till att bibehålla normala blodsockernivåer. [4]

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.


Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

[1] DiNicolantonio JJ, O'Keefe JH, Wilson W. Subclinical magnesium deficiency: a principal driver of cardiovascular disease and a public health crisis. Open Heart. 2018 Jan 13;5(1):e000668.

[2] Hwa-Young Lee, Seung-Wook Kim, Geum-Hwa Lee, Min-Kyung Choi, Han-Wool Jung, Young-Jun Kim, Ho-Jeong Kwon. Turmeric extract and its active compound, curcumin, protect against chronic CCl4-induced liver damage by enhancing antioxidation. BMC Complement Altern Med. 2016; 16(1): 316.

[3] Kesava Rao Venkata Kurapati, Venkata Subba Rao Atluri, Thangavel Samikkannu, and Madhavan P. N. Nair. Ashwagandha (Withania somnifera) Reverses β-Amyloid1-42 Induced Toxicity in Human Neuronal Cells: Implications in HIV-Associated Neurocognitive Disorders (HAND). PLoS One. 2013; 8(10): e77624.

[4] David J McIver, Ana Maria Grizales,John S Brownstein, Allison B Goldfine. Risk of Type 2 Diabetes Is Lower in US Adults Taking Chromium-Containing Supplements. J Nutr. 2015 Dec; 145(12): 2675–2682.