Lutein - alzheimers – östrogen & AGE – idrottsskador

Lutein - alzheimers – östrogen & AGE – idrottsskador

Bästa sättet att få lutein från spenat – mixa färsk spenat

Svensk forskning visar att lutein, ett fettlösligt pigment antioxidant, som finns i framförallt mörkgröna bladgrönsaker, motverkar inflammation och att lutein kan förvaras i immunförsvarsceller. Forskarna ville veta vilken tillagningsmetod som bevarade lutein bäst och undersökte därför spenat som är rikt på lutein. Ju längre koktid desto mindre lutein och stekning minskade luteinnivåerna kraftigt på bara några minuter. Den bästa metoden för att bevara luteinet var att inte hetta upp spenaten alls och om man vill frigöra maximalt med lutein ska man mixa spenaten och lägga till lite mättat fett enligt forskarna. One Daily från Innate Response innehåller icke-upphettad lutein. [1]

Föroreningar och Alzheimers

Mexico City är en extremt förorenad stad men kraftfull exponering för för höga koncentrationer av skadliga partiklar. Forskning på barn och ungdomar från Mexico City jämfört med kontrollgrupper från andra städer visar att exponeringen för flera skadliga luftburna partiklar är kopplat till inflammation i hjärnan och ökad risk för Alzheimers. Forskarna avslutar med att skriva att för folkhälsans skull bör barn och ungdomar som utsätt för höga koncentrationer av skadliga luftburna partiklar skyddas för att bromsa utvecklingen av Alzheimers. [2]

Östrogenreceptorer, bröstcancer, AGE och Tamoxifen

Östrogen och östrogenreceptorer spelar en roll vid bröstcancer. Forskning visar att så kallade Advanced glycation end products (AGE) som kommer av att enkla sockerarter binder till proteiner kan påverka personer östrogenrecepteror att svara på cancerbehandlingen Tamoxifen. AGE ökar när man konsumerar skräpmat och mycket socker bland annat. AGE bildar fria radikaler vilket kan öka risken för kroniska inflammationer. AGE är även kopplat till sjukdomar som Alzheimers, diabetes och artrit. Forskning visar att förhöjda AGE-nivåer även är kopplat till tumörtillväxt. Genom fysisk aktivitet och kostomläggning har forskning visat att AGE kan reduceras. Antioxidanter som C-vitamin är också viktigt för att motverka AGE. [3]

När idrottare skadas är nutrion kritiskt för återhämtningen

D. Davey, som är senior nutritionist för Dublin Senior Football och Leinster Rugby menar att man kan minska återhämtningstiden radikalt efter skador med hjälp av näring. Davey säger bland annat att det som är  muskelrelaterat kräver protein, benskador kräver vitamin D och kalcium medan problem med ligament behöver vitamin C bland annat. Han säger vidare att probiotika givetvis används när antibiotika tas och att omega 3 används för att hantera inflammation. Tiden då man inte såg näring som kritiskt vid all form av träning är förbi. [4]

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.


Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

[1] Rosanna W.S. Chung, Per Leanderson, Nelly Gustafsson, Lena Jonasson. Liberation of lutein from spinach: Effects of heating time, microwave-reheating and liquefaction. Food Chemistry, 2019; 277: 573.

[2] Lilian Calderón-Garcidueñas, Partha S. Mukherjee, Katharina Waniek, Max Holzer, Chih-kai Chao, et al. Non-Phosphorylated Tau in Cerebrospinal Fluid is a Marker of Alzheimer’s Disease Continuum in Young Urbanites Exposed to Air Pollution. Journal of Alzheimer's Disease, 2018; 66 (4): 1437. 

[3] Katherine R. Walter Marvella E. Ford, Mathew J. Gregoski Rita M. Kramer Kendrea D. Knight et al. Advanced glycation end products are elevated in estrogen receptor-positive breast cancer patients, alter response to therapy, and can be targeted by lifestyle intervention. Breast Cancer Res Treat. 2018 Oct 27.

[4] When tough guys get hurt: Nutrition is 'critical' to sports injury recovery 28-Sep-2018 By Nikki Cutler Injured athletes can slash their recovery time through diet alone, a top performance nutritionist revealed during NutraIngredients’ Sports Nutrition Congress.