JUST NU – 20 % rabatt på produkter för mage & tarm

Sukralos - Graviditet - Mental hälsa

Sukralos - Graviditet - Mental hälsa

Ökade nivåer av CO2 i atmosfären ökar risken för zinkbrist

Forskning visar att ökade nivåer av CO2 i atmosfären leder till näringsfattigare skördar gällande zink men även andra näringsämnen som protein och järn. Vid nivåer om 550 ppm CO2 som nivåerna antas vara 2050 kommer miljontals människor drabbas av brist på dessa viktiga näringsämnen. Idag är koncentrationen cirka 400 ppm CO2 i atmosfären skillnaden på 150 ppm CO2 kan leda till mellan 3–17 % lägre nivåer av zink, järn och protein i de 255 livsmedel som testats. Forskarna säger: “Vi kan inte störa de flesta biofysiska förhållanden som vi har anpassats till över miljontals år utan att oförutsedda effekter på vår egen hälsa och vårt välbefinnande kommer att ske." [1]

Kosten påverkar kvinnors mentala hälsa mer än mäns

Kvinnor behöver troligtvis mer näringstät mat och större bredd av näringsämnen än män för att bibehålla en god mental hälsa enligt forskning från USA. Anatomiska och funktionella skillnader i hjärnan antas vara orsaken. Forskarna bakom studien menar att kvinnor och män har haft olika fysiska och emotionella ansvar under evolutionen vilket har gjort anspråk på olika näringsintag. Författarna bakom studien menar att dagens kost, som är betydligt mer energität och samtidigt näringsfattigare i jämförelse med den kosthållning människan har haft under evolutionen, riskerar att drabba kvinnor hårdare än män gällande mental hälsa. [2]

Forskare finner två nya metaboliter från Sukralos

Sukralos (E955) är ett artificiellt sötningsmedel som är i stort sett helt fritt från kalorier. Det är drygt 500 gånger så sött som vanligt bordssocker (sackaros). Tidigare har man trott att sukralos inte metaboliserades i kroppen och livsmedelsverket i USA (FDA) godkände sukralos baserat på den forskningen. Nu har emellertid forskare funnit två fettlösliga metaboliter som produceras av sukralos i både urin och avföring så långt som 11 dagar efter intag och sex dagar efter att man inte funnit spår av sukralos i kroppen. Artificiella sötningsmedel bör i regel undvikas och sukralos är troligtvis inte alls ett säkert sötningsmedel vilket tidigare forskning har menat. Forskning verkar peka på att det även stör tarmfloran. [3] 

Låga nivåer av D-vitamin kopplat till risk infertilitet och missfall

Brist på D-vitamin under graviditeten är förknippat med ökad risk för komplikationer under graviditeten. Forskning visar även att möjlighet till att bli gravid minskar vid D-vitaminbrist- En studie på 1200 kvinnor som publicerats i the Lancet visar att de kvinnor som hade adekvata nivåer av D-vitamin hade 10 % högre sannolikhet att bli gravida och 15 % högre sannolikhet att fullfölja en graviditet och föda ett friskt barn i jämförelse med de kvinnor som hade lägre D-vitaminnivåer. [4]

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.


Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

[1] Myers SS, Wessells KR, Kloog I, Zanobetti A4, Schwartz J.Effect of increased concentrations of atmospheric carbon dioxide on the global threat of zinc deficiency: a modelling study. Lancet Glob Health. 2015 Oct;3(10):e639-45.

[2] Lina Begdache, Hamed Kianmehr, Nasim Sabounchi, Maher Chaar, Jade Marhaba. Principal component analysis identifies differential gender-specific dietary patterns that may be linked to mental distress in human adults. Nutritional Neuroscience, 2018 Jul 20:1-14.

[3] Volker Bornemann, Stephen C. Werness, Lauren Buslinger, Susan S. Schiffman. Intestinal Metabolism and Bioaccumulation of Sucralose In Adipose Tissue In The Rat. J Toxicol Environ Health A. 2018;81(18):913-923

[4] Mumford SL, Garbose RA, Kim K, Kissell K, Kuhr DL, Omosigho UR et al. Association of preconception serum 25-hydroxyvitamin D concentrations with livebirth and pregnancy loss: a prospective cohort study.Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 Sep;6(9):725-732. doi: 10.1016/S2213-8587(18)30153-0. Epub 2018 May 31.