JUST NU – 20 % rabatt på produkter för mage & tarm

Mitokondrier, probiotika, hjärtkärlbesvär & städprodukter

Mitokondrier, probiotika, hjärtkärlbesvär & städprodukter

Astaxantin hjälper mitokondriehälsan

Mitokondrierna kan liknas vid cellerna kraftstationer. De tillverkar bland annat ATP – en molekyl som används som energi för alla celler. Celler med hög ämnesomsättnings, som exempelvis muskelcellerna, har fler mitokondrier medan celler med lägre omsättning har färre mitokondrier. Mitokondrierna ger även upphov till en majoritet av alla reaktiva syreradikaler (ROS – Reactive Oxygen Species), det vill säga fria radikaler. Om dessa bildas i för stor utsträckning eller om mitokondrien inte fungerar som de ska kan cellen skadas och i förlängningen dö. Nedsatt mitokondriefunktion är kopplat till flera sjukdomar som fettlever, åderförkalkning, Alzheimers, Parkinsons, inflammatoriska besvär och framförallt åldrandet. Forskning visar att Astaxantin uppvisar antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper och skyddar mitokondrier från att skadas. [1]

Barn, infektioner och probiotika

Forskning visar att barn som fått probiotika har minskad risk att drabbas av infektioner som kräver antibiotika. I USA drabbas cirka två miljoner människor per år av antibiotikaresistenta infektioner som resulterar i 23 000 dödsfall per år. Att minska förskrivningen av antibiotika genom dagligt intag av probiotika kan avhjälpa över tid. Forskarna säger “Det finns bevis att probiotika minskar förekomsten, längden och hur allvarlig en hals-, mag- och tarminfektioner blir.” De probiotika som studerades var stammar av Lactobacillus och Bifidobacterium. [2]

Co Q10 och selen minskar risk för hjärtkärlproblem

En 12 år lång studie visar att tillskott av Co Q10 och selen signifikant minskar dödlighet i relaterad hjärt- och kärlbesvär hos äldre. De som fick tillskotten hade 40 % lägre risk att dö av hjärt- och kärlbesvär. Både Koenzym Q10 och selen behövs för att celler ska fungera optimalt men i Europa har vi generellt ett lågt selenintag och vidare minskar produktionen av Co Q10 med åren vilket leder till sämre stöd för cellernas hälsa. [3] 

Städprodukter och rengöringsmedel bidrar till överviktiga barn

Forskning visar att vanliga städprodukter och rengöringsartiklar kan bidra till att barn drabbas av övervikt genom att förändra barnets tarmflora. Forskarna undersökte 737 barn vid 3–4 månaders ålder, ett års ålder och vid tre års ålder. Barn som levde i familjer som använde miljövänliga rengöringsprodukter hade mer gynnsamma bakterier och färre ogynnsamma bakterier i tarmen och mindre risk för övervikt. Det var framförallt desinfektionsmedel som var problematiska och forskarna menar att exponering för dessa i tidiga år kan öka risken överviktsproblem under barnaåren. [4]

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.


Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

[1] Kim SH, Kim H. Nutrients. Inhibitory Effect of Astaxanthin on Oxidative Stress-Induced Mitochondrial Dysfunction-A Mini-Review. 2018 Aug 21;10(9). 

[2] Press release 2018, Georgetown University Medical Center, Probiotics may reduce antibiotic prescriptions researchers say. 2018  

[3] Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoS One. 2018 Apr 11;13(4):e0193120.

[4] Moira K. Differding, Noel T. Mueller. Are household disinfectants microbially mediated obesogens? Canadian Medical Association Journal, 2018; 190 (37) + Mon H. Tun, Hein M. Tun, Justin J. Mahoney, Theodore B. Konya et al. Postnatal exposure to household disinfectants, infant gut microbiota and subsequent risk of overweight in children. Canadian Medical Association Journal, 2018; 190 (37): E1097