Multivitaminmineral, graviditet & autism

Multivitaminmineral, graviditet & autism

Forskning visar att multivitaminmineral för gravida minska risken för autism hos barnet

Forskning publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrition Research menar att flera studier som har undersökt kopplingen mellan multivitamintillskott och  autismspektrumstörning (ASD) har varit inkonsekventa, det vill säga att brist på näring och autismspektrumstörning har visats i vissa studier men inte kunnat påvisas i andra studier. Nu har forskare tittat på all forskning som publicerats fram till 26 augusti 2018. Efter att ha granskat studier som totalt omfattade drygt 230 000 barn såg forskarna att tillskott på multivitaminmineral under graviditeten signifikant minskar risken för att barnet ska födas med autismspektrumstörning jämfört med de mödrar som inte tar tillskott av multivitaminmineraler under graviditeten. Forskarna säger vidare att resultaten var robusta. [1] Baby & Me från Innate Response är speciellt framtagen för den pregravida, gravida & ammande kvinnan.

Tarmflora kopplat till fetmarelaterad artros

Den vetenskapliga tidskriften Osteoarthritis and Cartilage har publicerat en studie i vilken forskarna säger att fetma är en välkänd primär riskfaktor för artros (osteoartros) och under de senaste årtiondena har den tidigare biomekaniskt baserade teoretiska förklaringsmodellen till fetma-associerad artros gradvis ändrats. Denna modifiering är ett resultat av att flera nya bevis tydet på tarmfloran kan påverka artros. Forskarna beskriver tarmfloran som ett komplicerat ekosystem som signifkant påverkar personens hälsa. Man har nyligen identifierat skadliga bakterier i tarmfloran som en orsaksfaktor för fetma-associerad artros och även om forskarna skriver att det krävs fler studier för att fastställa ett orsakssamband menar de att  “probiotika, prebiotika, kostvanor och motion, hjälper till att återställa en hälsosam mikrobiellt flora och att ovan nämnda parametrar är potentiella terapeutiska metoder vid behandling av fetma-associerad osteoartros”. [2]

D-vitamin minskar risken för metabolt syndrom

Metabolt syndrom omfattar bukfetma och minst två av någon av följande parametrar: låg andel HDL-kolesterol, förhöjt blodtryck, diabetes typ 2, nedsatt glukostolerans eller förhöjda triglycerider i blodet. En dubbelblind, placebokontrollerad studie visar att tillskott av vitamin D till kvinnor i klimakteriet minskar risken för metabolt syndrom. Kvinnor i åldern 50–65 år fick 1000 IU (25 mikrogram) per dag under nio månader och kontrollgruppen fick placebo. De kvinnor som inte fick tillskott av D-vitamin uppvisade en minskning av D-vitamin vilket tyder på att kost allena inte kan ge tillräckligt med D-vitamin. Kvinnorna som fick extra tillskott av D-vitamin hade minskad risk gällande att utveckla metaboliskt syndrom, mindre risk för högt blodsocker och förhöjda triglycerider. [3]

Vitamin B6 viktigt för mycket, bland annat för att minska inflammation

I den vetenskapliga tidskriften Molecular Aspects of Medicine skriver forskare att den aktiva formen av vitamin B6, pyridoxal 5'-fosfat (PLP), fungerar som en kofaktor i mer än 150 enzymatiska reaktioner. I plasma, det vill säga det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera, har pyridoxal 5'-fosfat konsekvent visats vara lågt i inflammatoriska tillstånd. Pyridoxal 5'-fosfat i plasma förutser också risken för kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och vissa cancerformer. Ju lägre Pyridoxal 5'-fosfat desto större risk för sjukdom. Forskarna skriver vidare att tillskott av vitamin B6 förbättrar vissa immunförsvarsfunktioner hos personer med brist på vitamin B6. I övrigt är vitamin B6 känt för att det bland annat bidrar till nervsystemets normala funktion, till att minska trötthet och utmattning, till att reglera hormonaktiviteten och till normal bildning av röda blodkroppar. [4]

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.


Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

[1] Guo BQ, Li HB, Zhai DS, Ding SB. Maternal multivitamin supplementation is associated with a reduced risk of autism spectrum disorder in children: a systematic review and meta-analysis. Nutr Res. 2019 May;65:4-16.

[2] Liu Y, Ding W, Wang HL, Dai LL, Zong WH, Wang YZ et al. Gut microbiota and obesity-associated osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2019 May 27. [Epub ahead of print]

[3] Ferreira PP, Cangussu L, Bueloni-Dias FN, Orsatti CL, Schmitt EB, Nahas-Neto J, Nahas EAP. Vitamin D supplementation improves the metabolic syndrome risk profile in postmenopausal women. Climacteric. 2019 May 28:1-8. [Epub ahead of print] 

[4] Ueland PM, McCann A, Midttun Ø, Ulvik A. Inflammation, vitamin B6 and related pathways. Mol Aspects Med. 2017 Feb;53:10-27.