JUST NU – 20 % rabatt på produkter för mage & tarm

Probiotika mot depression & oro? - Selen vid SLE

Lästid: 3-4 min
Probiotika mot depression & oro? - Selen vid SLE

Tillskott av probiotika under puberteten minskar depression och oro senare i livet

Forskare som publicerat sin forskning i den vetenskapliga tidskriften Brain, Behavior, and Immunity skriver att puberteten är en viktig utvecklingsperiod för ungdomar och även en period med ökad risk för uppkomst av eventuella psykiatriska störningar. Under puberteten ökar neuroplasticiteten, dvs hjärnan förmåga att ändras över tid ökar. Dessutom ökar sårbarheten för både stress och inflammation enligt forskarna. De skriver vidare att tarmfloran reglerar svar på stress och inflammation och det kan i sin tur påverka kemin i hjärnan och även beteende. Forskare har i en studie exponerat försöksdjur under deras pubertet för lipopolysackarider, det vill säga molekyler på gramnegativa bakteriers cellväggar som kan orsaka svår sjukdom samt ångest- och depressionliknande beteenden. De försöksdjur som samtidigt fått tillskott av probiotika under puberteten hade dock minskad sjukdomssymptom, minskade skador på tarmfloran och minskad negativ påverkan på hjärnan. Exponering för lipopolysackarider under puberteten resulterar i depressionsliknande tillstånd och eller orostillstånd senare i livet enligt forskarna. Intag av probiotika förhindrade däremot både utvecklingen av depressionsliknande tillstånd och eller orostillstånd. Forskarna skriver att tarmfloran spelar en viktig roll för hjärnans utvecklingen under puberteten och att deras forskning tyder på att intag av probiotika under puberteten minskar inflammation, minskar depression och oro samt minskar andra sårbarheter kopplade till  känslorelaterade beteenden senare i livet. [1]

Vitamin D minskar oxidativ skada på DNA och insulinresistens 

Forskning publicerad i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Molecular Sciences visar att tillskott av D-vitamin minskar oxidativ skada på DNA och insulinresistens hos äldre. Tidigare forskning visar att brist på D-vitamin har koppling till insulinresistens och associerade metaboliska sjukdomar. Forskarna delade slumpmässigt in personer som var 45 år och äldre med påvisad brist på D-vitamin i olika grupper. En grupp fick 2000 IU (50 µg) per dag, varje dag under oktober till mars. Forskarna mätte D-vitaminkoncentrationer, oxidativ DNA-skada, blodsocker vid fasta, långtidsblodsocker (HbA1c), insulinnivåer, fettprofil (LDL-kolesterol, HLD-kolesterol, triglycerider), insulinresistens. Resultatet visade att tre månaders tillskott av D-vitamin minskade oxidativa skador på DNA i lymfocyter, ökade det “goda” kolesterolet HDL, minskade insulinresistens och förbättrade kvoten triglycerider/HDL. Dessutom minskade långtidsblodsocker hos dem med diabetes typ 2. Gruppen som fick tillskott av D-vitamin hade dessutom bättre blodsocker och fettmetabolism. [2]

C-vitamin och bioflavonoiden rutin tillsammans bidrar till att skydda huden

Forskning publicerad i den högt rankade vetenskapliga tidskriften för hudforskning Archives of Dermatological Research skriver att C-vitamin tillsammans med bioflavonoiden rutin skyddar huden bättre mot UV-strålning än om de tas var och en för sig. Forskarna tittade på keratinocyter, det vill säga celler som finns i överhuden och som innehåller keratin och på fibroblaster, det vill säga en typ av bindvävsceller som bidrar till att producera kollagen. Keratinocyter och fribroblaster som fått askorbinsyra och rutin exponerades för UVA- och UVB-strålning. Man mätte antioxidanteffekten både på fettsyror och protein och såg att C-vitamin tillsammans med bioflavonoiden rutin hade högre antioxidativ effekt på UV-skadade hudceller än om dessa togs var och en för sig. Kombinationen av vitamin C och rutin minskade även pro-inflammatoriska molekyler. [3] Studien visar att molekyler fungerar i synergi och att whole food-tillskott där alla bioflavonoider finns kvar naturligt är att föredra framför syntetiskt isolerade produkter som inte har några kofaktorer tillgängliga. Complex-C från MegaFood är en C-vitaminprodukt av whole food som även innehåller rutin och mängder av andra bioflavonoider och kofaktorer. 

Selen bra vid SLE

Systemic lupus erythematosus (SLE) är en svår autoimmun reumatisk sjukdom som ligger utanför rörelseapparaten. En del personer med SLE får som ett brett rött utslag över näsan och kinderna. Kvinnor är överrepresenterade när det gäller att drabbas av SLE på grund av att bland annat kvinnliga könshormoner är involverade i de vita blodkropparnas funktion vilka i sin tur är kopplat till SLE. Det är känt att brist på D-vitamin påverkar SLE negativt men forskning publicerad i den vetenskapliga tidskriften Autoimmunity har funnit att tillskott av selen kan påverka SLE positivt och de skriver att selen bör undersökas vidare som ett potentiellt terapeutiskt tillskott för patienter som lider av SLE. [4]

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.


Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

[1] Murray E, Sharma R, Smith K, Mar K, Barve R, Lukasik M et al. Probiotic consumption during puberty mitigates LPS-induced immune responses and protects against stress-induced depression- and anxiety-like behaviors in adulthood in a sex-specific manner. Brain Behav Immun. 2019 Jun 15. pii: S0889-1591(19)30338-1. 

[2] Wenclewska S, Szymczak-Pajor I, Drzewoski J, Bunk M, Śliwińska A. Vitamin D Supplementation Reduces Both Oxidative DNA Damage and Insulin Resistance in the Elderly with Metabolic Disorders. Int J Mol Sci. 2019 Jun 13;20(12). pii: E2891. 

[3] Gęgotek A, Ambrożewicz E, Jastrząb A, Jarocka-Karpowicz I, Skrzydlewska E. Rutin and ascorbic acid cooperation in antioxidant and antiapoptotic effect on human skin keratinocytes and fibroblasts exposed to UVA and UVB radiation. Arch Dermatol Res. 2019 Apr;311(3):203-219. 

[4]  Soni C, Sinha I, Fasnacht MJ, Olsen NJ, Rahman ZSM, Sinha R. Selenium supplementation suppresses immunological and serological features of lupus in B6.Sle1b mice. Autoimmunity. 2019 Mar;52(2):57-68.