Reishi och “dåligt” kolesterol - zink och depression

Reishi och “dåligt” kolesterol - zink och depression

Kolin – det missförstådda ämnet som många har brist på

Forskare skriver i den vetenskapliga tidskriften Nutrition Today att kolin anses vara ett essentiellt näringsämne vars metaboliter, det vill säga nedbrytningsprodukter i kroppen, har strukturella, metaboliska och regulatoriska funktioner i kroppen. Även om kroppen kan producera små mängder kolin behöver man få i sig det via mat eller kosttillskott för att undvika brister. Forskning visar att 90 % av den amerikanska befolkningen inklusive gravida och ammande kvinnor får i sig för lite kolin samt att de officiella kostrekommendationer som ges inte täcker behovet av kolin. Association and American Academy of Pediatrics har bekräftat behovet av kolin under graviditeten och amningen. Ny forskning visar att kolin under graviditeten och amningen har bestående positiva neurokognitiva effekter på barnet. Eftersom kolin framförallt finns i animalier löper vegetarianer och veganer större risk för brist på kolin, något som kan påverka fostret och barnets kognitiva utveckling negativt. Forskarna säger vidare att det är ytterst viktigt att barn 0–2 år rekommenderas en kost med kolin för att den hjärnrelaterade utvecklingen ska ske korrekt. Baby & Me från Innate Responser innehåller kolin. [1]

Reishi, lackticka, Ganoderma lucidum och hjärt- och kärlsjukdomar

Oxidativ stress och för höga nivåer av framför allt LDL-kolesterol är förknippat med ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar och besvär. Forskning visar att i provrör minskar reishi – en medicinalsvamp som kallas lackticka på svenska – LDL-kolesterol och triglycerider men ökar det “goda” kolesterolet, HDL. In vivo, det vill säga i studier på celler i människor, verkar reishi motverka fria radikaler genom att stimulera aktiviteten hos flera viktiga enzymer för kroppens egna antioxidantsystem: katalas, glutationperoxidas och superoxiddismutas. Daily Purify från MegaFood innehåller bland annat Reishi. [2] 

Vitamin B1 minskar blodtrycket hos personer med Hyperglykemi

Blodtrycket mäts under hjärtats sammandragningsfas (systoliskt tryck) och avslappningsfas (diastoliskt tryck). Högt blodtryck är förknippat med övervikt, för mycket LDL-kolesterol och högt blodsocker. Personer som lider av för högt blodsocker, så kallat  hyperglykemi, kan få besvär med kardivaskulära sjukdomar oavsett om de har diabetes eller inte. Hos personer som lider av för högt blodsocker och som samtidigt lider av högt blodtryck visar dock forskning att dagligt tillskott av vitamin B1 (Tiamin) kan sänka det diastoliska blodtrycket. Observera att vitamin B1 kan minska upp till 75 % hos personer som lider av diabetes, både typ I och typ II samt hos alkoholister. Även hos personer som lider av fetma är förekomsten av brist på vitamin B1 stor. [3] 

Zink minskar risken för depression

De flesta förknippar zink med minskad akne eller ett mineral för att bibehålla och stärka hår, hud, naglar. Många känner även till att zink bidrar till immunsystemets normala funktion eller till att zink behövs för att bibehålla normala testosteronnivåer i blodet. Vad som däremot inte är lika känt är att zink finns rikligt i hjärnan och brist på zink är förknippat med depression. Flera studier visar att zink fungerar bättre tillsammans med antidepressiva mediciner (SSRI) än om man tar endast antidepressiva mediciner. En klinisk studie som publicerades i den internationella vetenskapliga tidskriften Nutritional Neuroscience visade att depression enligt den erkända Hamilton Depression Rating Scale minskade signifikant jämfört med placebogruppen som inte fick zink. [4]

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.


Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

[1] Wallace TC, Blusztajn JK, Caudill MA, Klatt KC, Natker E, Zeisel SH,  Zelman KM.Choline: The Underconsumed and Underappreciated Essential Nutrient. Nutr Today. 2018 Nov-Dec;53(6):240-253. 13.

[2] Rahman MA, Abdullah N, Aminudin N. Evaluation of the Antioxidative and Hypo-cholesterolemic Effects of Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (Agaricomycetes), in Ameliorating Cardiovascular Disease. Int J Med Mushrooms. 2018;20(10):961-969.

[3] Alaei-Shahmiri F, Soares MJ, Zhao Y2, Sherriff J. The impact of thiamine supplementation on blood pressure, serum lipids and C-reactive protein in individuals with hyperglycemia: a randomised, double-blind cross-over trial. Diabetes Metab Syndr. 2015 Oct-Dec;9(4):213-7. 

[4] Ranjbar E, Shams J, Sabetkasaei M, M-Shirazi M, Rashidkhani B, Mostafavi A, Bornak E, Nasrollahzadeh J. Effects of zinc supplementation on efficacy of antidepressant therapy, inflammatory cytokines, and brain-derived neurotrophic factor in patients with major depression. Nutr Neurosci. 2014 Feb;17(2):65-71