Resveratrol & leverskador - zink & fertilitet

Resveratrol & leverskador - zink & fertilitet

Mona Lisa kanske inte hade hypotyreos trots allt.

Det finns konstälskande läkare och forskare som har hävdat att Leonardo Da Vincis Mona Lisa, det vill säga porträttet av Lisa del Giocondo målad i början av 1500-talet, avbildar en kvinna med hypotyreos, det vill säga underfunktion i sköldkörteln. Motivet till diagnosen skulle vara den gula huden, frånvaro av ögonbryn och förstorad sköldkörtel. Diagnosen har gått så långt att en hypotes är att Mona Lisas mystiska leende representerar besvär med psykomotoriska förmågor och muskelsvaghet i ansiktet vilket kan kopplas till hypotyreos. Däremot menar en endokrinolog att så inte är fallet trots att det inte var ovanligt med struma på grund av jodbrist i Toscana i Italien. En anledning till att Mona Lisa inte led av hypotyreos är, enligt endokrinologen, att hon födde fem barn. Kronisk hypotyreos påverkar nämligen fertiliteten oerhört negativt. En annan anledning är att hennes  sköldkörtel borde vara mer förstorad. Hur det än med Mona Lisas hypotyreos så kan vi konstatera att tavlan är oerhört vacker. [1]

Varför utvecklar fler kvinnor än män autoimmuna sjukdomar?

Forskare tror sig ha upptäckt orsaken till att nio gånger fler kvinnor än män utvecklar autoimmuna sjukdomar, det vill säga sjukdomar där kroppen immunförsvar attackerar sin egen vävnad. Forskare har upptäckt att kvinnor har betydligt mer av ett protein som heter VGLL3 i sin hud i jämförelse med män. VGLL3 reglerar gener som påverkar immunförsvaret och forskning på möss visar att mycket VGLL3 driver immunförsvaret att arbeta på högvarv och att det leder till autoimmuna reaktioner inte bara i huden utan även i de inre organen. En hypotes till varför kvinnor har mer VGLL3 i huden är att de under evolutionen utvecklade ett starkare immunförsvar än män för att kunna bära, föda och amma ett barn. Det skedde dock på bekostnad av ökad risk för autoimmuna sjukdomar. Även näringsbrister är kopplat till autoimmuna sjukdomar varav en är D-vitamin. [2]

Resveratrol reducerar leverskador

Resveratrol är ett ämne som finns i bland annat röda druvor och därmed också i rött vin och det har associerats med ökad livslängd hos försöksdjur. Resveratrol, som är en stark antioxidant, antas även bidra till färre rynkor och vackrare hy. Resveratrols antioxidativa effekt innebär emellertid att det inte bör intas innan eller strax efter träning eftersom man då riskerar att gå miste om de positiva effekter som träning innebär. Forskning visar att resveratrol skyddar levern genom att minska postoperativa leverskador. Forskarna såg att resveratrol bland annat minskar ALAT och ASAT (enzymer som används som markör för att diagnosticera leversjukdomar), minskar levercellsdöd och uppreglering av SIRT1, ett protein som antas förbättra insulinkänsligheten och minska inflammationer i kroppen. [3]

Zink och fertilitet

Zink är ett mineral som är oerhört viktigt för hälsan. Det bidrar bland annat till immunsystemets normala funktion, till att skydda cellerna mot oxidativ stress, till normal syra-basbalans och till att bibehålla normalt hud, hår och naglar. Zink bidrar även till normal fertilitet och reproduktion. Forskare menar att oxidativ stress, exponering för vissa gifter och livsstil påverkar fertiliteten. I en studie som omfattar IVF-patienter (In vitro-fertilisering, även kallat provrörsbefruktning) visade forskarna att kvinnor med lägre BMI, kvinnor som bor i villaområden istället för i stan och kvinnor med lägre mängder bly men högre mängder zink i kroppen har större sannolikhet att lyckas med IVF. [4] 

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.


Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

[1] University of Texas Health Science Center at Houston. "Pediatric endocrinologist gives iconic 'Mona Lisa' a second medical opinion: Refutes cardiologist's recent hypothesis that 'Lisa' had hypothyroidism and psychomotor retardation." ScienceDaily. ScienceDaily, 17 April 2019.

[2] Michigan Medicine - University of Michigan. "Discovery may help explain why women get autoimmune diseases far more often than men." ScienceDaily. ScienceDaily, 19 April 2019.

[3] Yu S, Zhou X, Xiang H, Wang S, Cui Z, Zhou J. Resveratrol Reduced Liver Damage After Liver Resection in a Rat Model by Upregulating Sirtuin 1 (SIRT1) and Inhibiting the Acetylation of High Mobility Group Box 1 (HMGB1). Med Sci Monit. 2019 May 1;25:3212-3220.

[4]Kumar S, Mishra V, Thaker R, Gor M, Perumal S, Joshi P, Sheth H, Shaikh I, Gautam AK, Verma Y. Role of environmental factors & oxidative stress with respect to in vitro fertilization outcome. Indian J Med Res. 2018 Dec;148(Supplement):S125-S133. doi: 10.4103/ijmr.IJMR_1864_17.