Kampanj! 20% rabatt till Mors Dag. Använd kod: MAMMA20 i kassan. Läs mer.

Ungdomens källa, läckande tarm, migrän, multipel scleros

Ungdomens källa, läckande tarm, migrän, multipel scleros

Immunförsvaret – ungdomens källa?

Forskning visar att gamla celler fungerar sämre och verkar vara kopplat till inflammation och därigenom till åldrandet av kroppen. Immunförsvaret fyller en mycket viktig funktion genom att de avlägsnar gamla celler. Forskare tittade på möss vars förmåga att avlägsna gamla celler hade reducerats genetiskt. Vid två års ålder hade de ackumulerat betydligt fler gamla celler än kontrollgruppen. Dessutom led de av kroniska inflammationer, de såg äldre ut och dog snabbare än de möss som hade förmågan att genom immunförsvaret avlägsna gamla celler. Det är alltså oerhört viktigt att stötta immunförsvaret. Ur ett näringsperspektiv görs det bäst med zink, selen, järn, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin B6 och folsyra. [1]

Läckande tarm är inte bra

Harvard Medical School skriver att läckande tarm inte har fått mycket uppmärksamhet och att anledningen till det är att tarmkanalen är ett sådant komplext område och forskningen fortsätter att finna hur tarmen påverkar i stort sett allt i kroppen. De skriver vidare att en ohälsosam tarm kan leda till att man utvecklar läckande tarm vilket innebär att gifter och bakterier läcker ut i blodbanan från tarmen. Det kan även leda till inflammation i själva tarmen och i hela kroppen. Läckande tarm kan bero på genetik men även på för mycket intag av skräpmat. Dessutom ökar risken med åldern. Harvard Medical School skriver vidare att viss forskning tyder på att läckande tarm är förknippat med en ökad risk för autoimmuna sjukdomar. Bra kost, rätt näring, fysisk aktivitet, probiotika och ett specialtillskott mot just läckande tarm, GI Response är vår rekommendation. [2]

Co Q10 hjälper mot migrän

Forskning visar att dagligt tillskott av Co Q10 hjälper mot migrän. Forskningen som genomfördes var en randomiserad, placebokontrollerad dubbelblind studie, alltså den bästa typ av studie som går att göra. Migränattackernas svårighet, längd och frekvens minskade efter åtta veckors dagligt intag av Co Q10. Försöksobjekten tog även L-karnitin, en förening som bland annat finns i kött. [3]

Immunceller i tarmen minskar MS-relaterade inflammationer

Forskning har upptäckt att vita blodkroppar, immunceller i tarmen minskar inflammationer i hjärnan relaterat till Multipel Scleros (MS). Dessa producerar en antikropp IgA som kan ta sig till hjärnan och via nervsystemet motverka inflammationer i hjärnan. MS som är en autoimmun sjukdom attackerar de känsliga myelinskidorna som skyddar nervfibrer. Symtom på MS är ensidig synnedsättning, domningar i ben och armar, trötthet, kognitiva besvär, stickningar och  koordinationsproblem bland annat. Symtomen beror på vilka delar av centrala nervsystemet som drabbas. Förutom genetik är rökning en viktigt yttre riskfaktor. Rökning fördubblar risken att få MS. MS är vanligare på norra halvklotet varför det diskuteras om klimat, sol och diet är riskfaktorer. Även virus, tungmetaller och lösningsmedel diskuteras som en riskfaktor för MS. Nästa steg i forskningen är att ta reda på vilka tarmbakterier som främjar de IgA-producerande plasmacellerna. [4] 

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.


Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

[1] Y Ovadya, T Landsberger, H Leins, E Vadai, H Gal, A Biran et al. Impaired immune surveillance accelerates accumulation of senescent cells and aging. Nature Communications, 2018; 9 (1)  

[2] Harvard Men's Health Watch. Putting a stop to leaky gut  What can you do about this mysterious ailment? Published: December, 2018. Harvard Health Publishing

[3] Hajihashemi P, Askari G, Khorvash F, Reza Maracy M, Nourian M1. The effects of concurrent Coenzyme Q10, L-carnitine supplementation in migraine prophylaxis: A randomized, placebo-controlled, double-blind trial. Cephalalgia. 2019 Jan 6:333102418821661. [Epub ahead of print]

[4] O Rojas, AK Pröbstel, E Porfilio, A Wang, M Charabati, T Sun, D Lee et al Recirculating Intestinal IgA-Producing Cells Regulate Neuroinflammation via IL-10. Cell, 2019; DOI: 10.1016/j.cell.2018.11.035