Näringsbrister i samhället

Lästid: 3–4 min
Näringsbrister i samhället

USA:s nationella folkhälsomyndighet

NHANES, som står för National Health and Nutrition Examination Survey, är en serie undersökningar som genomförs av National Center for Health Statistics (NCHS), en del av Centers for Disease Control and Prevention (CDC*) i USA. NHANES syftar till att bedöma hälsostatus och kostvanor hos vuxna och barn i USA och att följa förändringar över tid. Undersökningen samlar in data genom hushållsintervjuer och fysiska undersökningar, vilket inkluderar hälsotester som utförs i en mobil undersökningscentral. NHANES-data används av forskare över hela världen för att studera en mängd olika hälsorelaterade ämnen. Resultaten hjälper till att forma politik, prioritera folkhälsoprojekt och utveckla behandlingsrekommendationer och förebyggande strategier. 

Svåra näringsbrister i samhället

Siffror från NHANES* 2009-2010 visar att en stor del av befolkningen har allvarliga näringsbrister i USA. Många möter inte det rekommenderade intaget av våra vanliga vitaminer och mineraler. Professor emeritus Per Arne Öckerman berättar om Bruce Ames*: 

”Bruce Ames är en av vår tids giganter på det medicinska fältet. Han är känd av alla forskare i medicin världen över för sina metoder att mäta påverkan på arvsanlagen och cancerogenitet. Han var också tidigt ute med en metodik för att mäta skador av fria radikaler. Nyligen har Bruce Ames publicerat ett arbete där han visar att för låga nivåer av essentiella näringsämnen, vilket bevisligen är vanligt i befolkningen, ökar risken för svåra sjukdomar som cancer och åderförkalkning. Det handlar om potentiella skador på arvsmassan, och Bruce Ames menar att [för låga nivåer av essentiella näringsämnen] spelar en tusenfalt större roll för befolkningen än den samlade effekten av alla bekämpningsmedel och tungmetaller. Bruce Ames rekommenderar därför kosttillskott till hela befolkningen och hävdar att detta skulle vara oerhört kostnadseffektivt, dvs. ge en kraftig sänkning av sjukligheten till en låg kostnad.”

*CDC står för Centers for Disease Control and Prevention. Det är USA:s nationella folkhälsomyndighet och dess syfte är att skydda folkhälsan och säkerheten genom att kontrollera och förebygga sjukdomar, skador och funktionshinder. CDC är en federal myndighet under USA:s Department of Health and Human Services och har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia.

**Bruce Ames är en amerikansk biokemist. Han har haft en lång karriär inom vetenskaplig forskning, med inriktning på genetik och cancerforskning. Han var professor i biokemi och molekylär biologi vid University of California. Utöver Ames-testet är Ames även känd för sin forskning kring åldrande och kost. Han föreslog "triage-teorin", som föreslår att kroppen fördelar näringsämnen till funktioner som är mest kritiska för omedelbar överlevnad, vilket kan bidra till åldrandeprocesser och kroniska sjukdomar över tid. Som ett erkännande för hans bidrag till vetenskapen, har Ames mottagit många priser och utmärkelser, inklusive National Medal of Science, USA:s högsta vetenskapliga utmärkelse.

Författare


Greatlife.se

Greatlife.se startades utifrån ett missnöje med de kosttillskott som fanns på marknaden. Vi saknade produkter som vi själva skulle kunna tänka oss att använda, ge till våra barn eller rekommendera till våra nära och kära.

 

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

*NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) är USA:s stora statlig program för undersökningar om hälsotillståndet i USA:s befolkning. Det ingår som en del av CDC (Centers for Disease Control and Prevention) som har ansvar för att producera hälsostatistik för USA.