Ombar, choklad, barnarbete, fair trade och etik

Ombar, choklad, barnarbete, fair trade och etik

Kakaoproduktion är känd för att odlas under orättvisa förhållanden. Hur gör Ombar?

Så här skriver Ombar: Vi köper endast kakao från kooperativ som ägs av bönder som odlar en mängd olika grödor. Vi köper aldrig från stora monokulturplantager. Vi betalar högre priser än fair trade (rättvis handel) för inhemsk ecuadoriansk kakao som inte fluktuerar i pris som de billigare massmarknadsvarianterna gör. Det betyder att vi kan erbjuda bönderna en stabil inkomst till bättre priser. Eftersom alla jordbrukare vi arbetar med ingår i det globala Fairtrade-systemet, går det extra bidraget vi betalar för deras kakao direkt till projekt som gynnar deras lokalsamhälle. 

Kakaoproduktionen i Afrika är dessvärre starkt förknippat med barnarbete. NORC är en forskningsinstitution på Chicagos Universitet. De har sammanställt en av de mest omfattande rapporterna som gjorts angående kakaoproduktion och de skriver följande: "En stor del av barnen inom kakaojordbruket bär tunga laster, gör markrensning och utsätts för bekämpningsmedel.” 

Ombar är certifierat Fair Trade av Fair for Life. De betalar till och med mer än de rekommenderade Fair Trade-priserna för sin kakao. Ombar har egna representanter i Ecuador där de odlar sin kakao. Barnarbete är inte tillåtet av Ombar. 

Varifrån kommer Ombars kokossocker? 

De köper sitt kokosnötsocker från en liten producent baserad på den tropiska ön Mindanao på Filippinerna. De odlar och skördar sina egna kokospalmer och har småskalig tillverkning för produktion av kokosnötsocker. De lägger särskild vikt vid att rekrytera och stärka kvinnor och lokala urbefolkningar. Allt är certifierat fair trade (rättvis handel) som hjälper till att förbättra lokalerna till lokala samhällen

Världens bästa choklad? 

Så här skriver Ombar själva: “Naturligtvis är etiskt inköp inget nytt för oss här på Ombar. Vi vill vara världens bästa choklad - från smak till rättvisare handel! Det innebär att säkerställa att det smakar helt utsökt, samtidigt som vi garanterar att ingredienserna är hållbara och att vi stöder dem i vår leveranskedja från början till slut. Varje ingrediens som vi använder i vår Ombar-choklad är naturlig och hållbart framställd.

Den viktigaste ingrediensen i Ombar är kakao! Vi köper vår premium råa kakao från Ecuador. Det är fin sort som är växer naturligt i Ecuador. Cirka 95% av Ecuadors kakao kommer från småföretag – jordbrukare med några hektar mark som de odlar en mängd olika grödor på, inklusive kakao. Bönderna skördar kakaon och tar bönorna till ett kooperativ där de får jäsa och sedan torka. 

Vi tror att vi kan få stort genomslag i vår kakaoproduktion så vi har vår helt egen teammedlem som arbetar direkt med jordbrukarna och kooperativen för att förbättra deras odlings- och skördeprocesser. Tack vare det arbete som vår teammedlem gör på plats och våra direkta investeringar i förbättrad infrastruktur kan jordbrukarna finjustera sina tekniker och därigenom garantera ingredienser av högre kvalitet. För dem betyder detta försörjningstrygghet och ett högre värde för deras grödor. 

Ombar gör inte bara en av världens godaste choklad-kakor, de är även en av världens mest godhjärtade chokladföretag också. Om du äter Ombar kan du äta choklad med gott samvete.

Författare


Greatlife.se

Greatlife.se startades utifrån ett missnöje med de kosttillskott som fanns på marknaden. Vi saknade produkter som vi själva skulle kunna tänka oss att använda, ge till våra barn eller rekommendera till våra nära och kära.