Facebook Pixel

Omega-3 - ökad hjärnvolym & minskad risk för Alzheimers

Omega-3 - ökad hjärnvolym & minskad risk för Alzheimers

Forskning visar att intag av omega-3 från marina källor är korrelerat med större hjärnvolym och större hippocampus. Hippocampus, som består av grå substans, är en del av limbiska systemet i hjärnan. Hippocampus spelar en avgörande roll för korttidsminnet, bildandet av nya minnen och spatial förmåga. Vid Alzheimers är just hippocampus en av de delar som drabbas först.

Studieförfattarna skriver att åldrande är förknippat med ökad risk för demens och kognitiv nedsättning och studier visar att en medelålders kvinna i Nordamerika av europeisk härkomst har cirka 20 % risk att utveckla demens av någon typ under sin livstid, vilket vanligtvis innebär Alzheimers. Minskad hjärnvolym är en viktig del av patologin av Alzheimers och hippocampusatrofi observeras ofta före symptomen.

Forskarna skriver att omega 3-fettsyror från marina källor kan ha en viktig roll för att upprätthålla hjärnans struktur och funktion som påverkas negativt med stigande ålder. Ungefär 30–40 % av omega 3-fettsyrorna i hjärnans grå substans av hjärnbarken är dokosahexaensyra (DHA). Den typen av omega 3-fettsyra är särskilt koncentrerad i synapserna. Patienter med Alzheimers har rapporterats ha minskade nivåer av omega 3-fettsyror (både DHA och EPA) i serum och i hjärnan. Den totala hjärnvolymen är direkt korrelerad med omega 3-fettsyrornas nivå i röda blodkroppar.

Forskarna skriver vidare att de för hjärnan viktiga omega 3-fettysyrorna EPA och DHA omvandlas från Alfa-linolensyra (ALA) i oerhört liten grad (<5 %). Det går alltså inte att få i sig i närheten av tillräckliga nivåer av EPA i allmänhet och DHA i synnerhet från exempelvis linfröolja eller valnötter. Det krävs intag från marina källor. Vi har inte stött på bättre källa till EPA och DHA än Eskimo-3.

Författare


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag. Tidigare medlem i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift.


Vetenskapliga referenser och källor

Pottala JV, Yaffe K, Robinson JG, Espeland MA, Wallace R, Harris WS. Higher RBC EPA + DHA corresponds with larger total brain and hippocampal volumes: WHIMS-MRI study. Neurology. 2014 Feb 4;82(5):435-42.