Facebook Pixel

C-vitamin reducerar oxidativ stress & inflammation

Idrottare har använt flavonoider och antioxidanter för att förbättra uthållighet och prestation. In-vitro-data indikerar att flavonoider har antioxidativ och antiinflammatorisk funktion men humanstudier har varit begränsade. Forskare har nu genomfört en dubbelblind placebokontrollerad klinisk studie där man delade in personer som tränade regelbundet i fyra grupper:

  • 1. Grupp som fick 500 mg quercetin + 250 mg C-vitamin
  • 2. Grupp som fick 500 mg quercetin
  • 3. Grupp som fick 200 mg C-vitamin
  • 4. Kontrollgrupp som fick placebo

Deltagarna fick något av ovanstående tillskott eller placebo under åtta veckor. Forskarna tittade på följande inflammations- och oxidationsmarkörer före och efter studien: IL-6 (Interleukin-6). CRP (C-Reactive Protein), E-Selectin och F2- isoprostan. 

Resultatet

Åtta veckors intag av tillskotten quercetin och C-vitamin reducerade oxidativ stress effektivt och reducerade inflammatoriska biomarkörererna CRP och Il-6.

Författare


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag. Tidigare medlem i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift.


Vetenskapliga referenser och källor

Res Med Sci. 2012 July; 17(7): 637–641. PMCID: PMC3685779 The effect of quercetin supplementation on selected markers of inflammation and oxidative stress Gholamreza Askari, Reza Ghiasvand, Awat Feizi, Syed Mustafa Ghanadian, and Jahangir Karimian