Resveratrol vid hjärtkärlhälsa

Lästid: 3–4 min
Resveratrol vid hjärtkärlhälsa

Resveratrol skyddar mot hjärtkärlproblem

Forskare visar att Resveratrol är ett kraftfullt ämne som skyddar mot hjärtkärlproblem. Endotelcellerna på insidan av dina artärer reglerar bland annat blodtrycket men skyddar även kärlens insida. När dessa celler blir skadade kan oxiderat kolesterol ansamlas tillsammans med andra ämnen som AGE (Advanced Glycation End Products) vilket är ohälsosamma föreningar mellan kolhydrater och aminosyror. Om man har högt blodsocker kan endotelcellerna svälla och genomsläppligheten ökar vilket i sin tur ökar risken för skadade blodkärl. Skador på artärerna riskerar att leda till ateroskleros, så kallad åderförkalkning och försämrad kärlhälsa. Dessa fynd är extra viktiga för personer med för högt blodsocker eller diabetes. Resveratrol verkar kunna dock stoppa denna genomsläpplighet 

Resveratrol och LDL

En studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Food and Chemical Toxicology i juni, år 2012 omfattade High-fructose corn syrup (HFCS), som bland annat tillsätts läskedrycker. Forskarna visade HFCS som ges till råttor ger upphov till ökade triglycerider, VLDL (skadligt kolesterol) och förhöjda insulinnivåer samt ökat blodtryck. De råttor som fick resveratrol, en naturlig fenol som fungerar som antioxidant, motverkade de skadliga effekter som HFCS ger upphov till. Det kan vara svårt att överföra data från djurstudier till människor men Resveratrol kommer troligtvis att ha en positiv effekt på din hälsa oavsett om du har hjärt-kärlbesvär eller inte.

Resveratrol och rökning

An annan studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Current Medicinal Chemistry i december år 2012 visar att Resveratrol kan motverka rökningsrelaterade besvär. Detta är randomiserad, dubbelblind placebostudie på människor, det vill säga en studie som håller absolut högsta kvalitet. Forskarnas utgångspunkt är att rökare rent generellt karaktäriseras av låggradiga systemiska inflammationer och en oxidant- och antioxidantobalans. Man såg att Resveratrol signifikant motverkade inflammationsmarkören CRP (C-reactive protein), minskade triglycerider och ökade den totala antioxidativa statusen hos individen. Forskarnas slutsats: Eftersom resveratrol har antiinflammatoriska egenskaper, är en antioxidant och reducerar triglycerider kan tillskott vara av värde för i övrigt friska rökare med ökad kardiovaskulär risk.

Författare


Greatlife.se

Greatlife.se startades utifrån ett missnöje med de kosttillskott som fanns på marknaden. Vi saknade produkter som vi själva skulle kunna tänka oss att använda, ge till våra barn eller rekommendera till våra nära och kära.

 

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Resveratrol Improves Intrahepatic Endothelial Dysfunction and Reduces Hepatic Fibrosis and Portal Pressure in Cirrhotic Rats. J Hepatol. 2012 Dec 18. pii: S0168-8278(12)00960-9.

High-fructose corn syrup causes vascular dysfunction associated with metabolic disturbance in rats: protective effect of resveratrol.

Food Chem Toxicol. 2012 Jun;50(6):2135-41.

Anti-inflammatory and Antioxidant Effects of Resveratrol in Healthy Smokers. Curr Med Chem. 2012 Dec 28.