Rökning, zink, Corona, Covid-19 & immunförsvaret

Lästid: 3-4 min
Rökning, zink, Corona, Covid-19 & immunförsvaret

Om du misstänker att du smittats av Coronaviruset bör du kontakta sjukvården på telefonnummer 1177 (Vårdguiden) för vidare hjälp.

Kosttillskott bör ej användas som ersättning till varierad kost. Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost och hälsosam livsstil. Våra artiklar och tips ska inte användas för att ställa diagnos eller behandla sjukdomar. Våra artiklar och tips är endast råd och tips för egenvård som inte ersätter konventionell sjukvård.

Coronavirus och Covid-19

Sjukdomen Covid-19 (Coronavirus disease 2019) orsakas av viruset SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), även kallat coronavirus. Det finns många olika coronavirus som hela tiden cirkulerar i världen. Vissa ger mildare besvär medan andra ger svårare besvär. Det nya Coronaviruset infekterar inte bara lungorna utan även halsen och Covid-19 kan alltså starta i halsen innan infektionen startar i lungorna. Smittorisken är mycket hög och inkubationstiden är tyvärr längre än för influensavirus. 

ACE2-receptorer, Corona och Covid-19

ACE2 är ett enzym som finns på cellmembran, det vill säga cellens yta. Det nya coronaviruset använder ACE2 för att ta sig in i cellen där det replikerar sig. Om coronaviset inte kommer in i cellen kan det inte replikera sig och ingen infektion uppstår. Celler som inte har ACE2 på cellytan kan alltså inte infekteras. Om en cell har mycket ACE2 på ytan kan mycket coronavirus ta sig in i cellen och det innebär att cellen infekteras snabbare. ACE2 finns i cellerna i bland annat luftvägarna, lungorna och även i tarmarna vilket är en anledning till att man kan få diarré av det nya coronaviruset. 

Rökning, Corona och covid-19

Rökning är en riskfaktor för att drabbas mycket svårt av det nya coronaviruset. En anledning till det är att rökare har betydligt mer ACE2 i cellerna i lungorna jämfört med icke-rökare. Eftersom ACE2 normalt produceras av kroppen bland annat för att skydda rökaren mot cigarettröken kan en rökare ha så mycket som 50–60 % mer ACE2 jämfört med en icke-rökare. Tyvärr ökar dock mängden ACE2 även risken för att infekteras av det nya coronaviruset. Personer som slutar röka får tursamt nog, normala mängder ACE2 i lungorna med tiden.  

Personer som röker har betydligt högre risk att gå från en lätt Covid-19-infektion till en mycket svår och potentiellt dödlig Covid-19-infektion jämfört med icke-rökare. Det är givetvis inte bara den ökade mängden ACE2 hos rökare som ökar risken för en svårare Covid-19. Rökning ökar även risken för försämrat immunförsvar, besvär med förkalkade blodkärl och skadade lungblåsor vilket även påverkar infektionsgraden av Covid-19. 

Zink, Corona och covid-19

SARS-CoV, viruset som ger upphov till SARS och SARS-CoV-2, viruset som ger upphov till Covid-19 är två olika typer av coronavirus. Proteinerna i SARS-CoV-2 och SARS-CoV är dock identiska till 87 %. Dessa två coronavirus är alltså mycket lika varandra. 

Zink begränsar två olika protein som är involverade i replikeringen av SARS-CoV. Eftersom proteinerna i SARS-CoV-2 och SARS-CoV är mycket lika är det troligt att zink även kan förhindra att det nya coronaviruset, SARS-CoV-2, replikerar sig i cellen. 

Om man vill öka exponeringen för mineralet zink i mun och hals, det vill säga några av de områden som Covid-19 påverkar, kan man tugga sönder en zinktablett och låta massan som bildas vara kvar länge i munnen. Det kommer inte att smaka gott och det finns inga randomiserade studier på söndertuggade zinktabletter och dess effekt på det nya coronaviruset ännu, men det kan kanske vara värt det? En sak som är säkert är däremot att zink bidrar till ett normalt immunförsvar. 

Läs gärna vår huvudartikel om Corona och Covid-19

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.


Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Wölfel, R., Corman, V.M., Guggemos, W. et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature(2020). doi: 10.1038/s41586-020-2196-x

Joan C Smith, Jason Meyer Sheltzer. Cigarette smoke triggers the expansion of a subpopulation of respiratory epithelial cells that express the SARS-CoV-2 receptor ACE2. bioRxiv 2020.03.28.013672; doi: 10.1101/2020.03.28.013672

Vardavas CI, Nikitara K. COVID-19 and smoking: A systematic review of the evidence. Tob Induc Dis. 2020;18:20. Published 2020 Mar 20. doi:10.18332/tid/119324

Xu J, Zhao S, Teng T, Abdalla AE, Zhu W, Xie L, Wang Y, Guo X. Systematic Comparison of Two Animal-to-Human Transmitted Human Coronaviruses: SARS-CoV-2 and SARS-CoV. Viruses. 2020 Feb 22;12(2). pii: E244. doi: 10.3390/v12020244. 

Hsu JT, Kuo CJ, Hsieh HP, Wang YC, Huang KK, Lin CP, Huang PF, Chen X, Liang PH. Evaluation of metal-conjugated compounds as inhibitors of 3CL protease of SARS-CoV. FEBS Lett. 2004 Sep 10;574(1-3):116-20.