Solskenshistoria: PXP – Ditt bästa jag

Lästid: <1 min
Solskenshistoria: PXP – Ditt bästa jag

Jo, angående boken "PXP - ditt bästa jag", så tycker jag att författaren på alla tänkbara sätt lyckats besvara sin egen förhoppning om att skapa "en bok eller källa som sammanställer alla de viktiga faktorerna som jag anser bör ingå i ekvationen för att uppnå god hälsa". Den täcker allt från livsviktiga basala delar som andning till "hälsonördiga" (och viktiga delar) som rykpunkter för olika fetter ;-) haha!

Den är obönhörligt skarp på alla punkter där den kan vara det och ödmjukt tydlig där den behöver vara det. Tex där forskning saknas eller endast anekdotiska effekter finns (som tex vid A2-mjölk, som vi dricker;-)).

Boken gör starkt intryck på mig därför att författaren serverar mig all denna fina fakta på ett organiserat sätt samtidigt som den lämnar över ansvaret till läsaren (mig) att göra jobbet. Detta gör han med ett, på en och samma gång, skarpt som ödmjukt sätt/språk.

Referensarbetet och hur faktan på ett så lättläst sätt är organiserad genom kapitlen, är bokens starkaste sida tycker jag. Det måste ligga ett ENORMT förarbete bakom boken och jag är oerhört tacksam för det! 

Tack för att du tog dig tid och energi att skriva den! 

Ingrid D.