Järnbrist – testat annat men bra värden med Iron Response

Järnbrist – testat annat men bra värden med Iron Response

Under min första graviditet hade jag stor järnbrist och fick ta många järntabletter (upp emot 7 st, tog ej receptbelagt då heller men tog från ett annan leverantör som i övrigt har väldigt bra produkter).

När jag började ta Greatlifes järntillskott Innate Response vid graviditet nr 2 blev jag med ens överraskad över att jag endast behövde ta 2 tabletter från vecka 20 och att järnvärdet hela tiden hållit sig bra efter regelbundna blodprover hos barnmorskan. Och det bästa, inga biverkningar!.

MVH Veera