Facebook Pixel

Svamp och tandproteser

Svamp och tandproteser

Tandproteser är vanligare än man kan tro. Ungefär tio procent av Sveriges befolkning har del- eller helprotes i munnen. Rengöringen av dessa är otroligt viktig. Om man har tandprotes krävs en mycket noggrann munhygien. Svamp och bakterier riskerar att leda till inflammationer i munnen, så kallad stomatit.

Forskning visar att av tio testade rengöringsprodukter för tandproteser motverkade endast två stycken ämnen konverteringen av ofarlig candidajäst til lskadliga candidahyfer (celltrådar). En av dessa ämnen var undecylensyra som finns i Thornes Formula SF722.

Författare


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag
Tidigare medlem i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift (Funktionsmedicinsk Tidskrift)


Referenser

McLain N, Ascanio R, Baker C, Strohaver RA, Dolan JW. Antimicrob Agents Chemother. 2000 Oct;44(10):2873-5. Undecylenic acid inhibits morphogenesis of Candida albicans.