Svamp och tandproteser

Lästid: 1–2 min
Svamp och tandproteser

Tandproteser är vanligare än man kan tro. Ungefär tio procent av Sveriges befolkning har del- eller helprotes i munnen. Rengöringen av dessa är otroligt viktig. Om man har tandprotes krävs en mycket noggrann munhygien. Svamp och bakterier riskerar att leda till inflammationer i munnen, så kallad stomatit.

Forskning visar att av tio testade rengöringsprodukter för tandproteser motverkade endast två stycken ämnen konverteringen av ofarlig candidajäst til lskadliga candidahyfer (celltrådar). Ett av de ämnen som fungerade var var undecylensyra som finns i Thornes Formula SF722.

Författare


Greatlife.se

Greatlife.se startades utifrån ett missnöje med de kosttillskott som fanns på marknaden. Vi saknade produkter som vi själva skulle kunna tänka oss att använda, ge till våra barn eller rekommendera till våra nära och kära.

 

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

McLain N, Ascanio R, Baker C, Strohaver RA, Dolan JW. Antimicrob Agents Chemother. 2000 Oct;44(10):2873-5. Undecylenic acid inhibits morphogenesis of Candida albicans.