JUST NU – 20 % rabatt på produkter för mage & tarm

Diabetes och zink

Lästid: 1–2 min
Diabetes och zink

Tillskott av zink förbättrade glukosvärden hos prediabetes-patienter

55 vuxna (genomsnittsålder 44 år) med prediabetes fick antigen placebo eller tillskott av 30 mg zink per dag. De som fick tillskott av zink uppvisade signifikanta förbättringar gällande betacellernas* funktion, insulinresistens samt insulinkänslighet. Forskarna skriver att zink är viktigt för betacellernas funktion och för balans av blodsocker. Zink kan minska den blodsockerhöjande effekten som vissa genvarianter har. Vissa människor har en genvariant som gör att deras blodsocker ökar mer än för dem som inte har genvarianten. Dessa personer verkar kunna förbättra sin glukosvärden med tillskott av 30 mg zink per dag.

Även djurstudier visar att tillskott av zink skyddar mot diabetes typ 2 och hos människor är zinknivåer i plasma negativt korrelerat med diabetes typ 2, det vill säga mer zink i plasma korrelerar med lägre förekomst av diabetes typ 2. Observera, tag aldrig mer än 50 mg zink per dag från kosttillskott under en längre tid.

*Betacell (beta-cell, β-cell) är celler som producerar peptidhormonet insulin. Betaceller förekommer i bukspottskörteln (pankreas). Insulin insöndras till blodbanan vid höga blodsockerhalter för att inlagra blodsocker i cellerna.

Författare


Greatlife.se

Greatlife.se startades utifrån ett missnöje med de kosttillskott som fanns på marknaden. Vi saknade produkter som vi själva skulle kunna tänka oss att använda, ge till våra barn eller rekommendera till våra nära och kära.

 

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Kanoni S1, Nettleton JA, Hivert MF, Ye Z, van Rooij FJ, Shungin D et al. Total zinc intake may modify the glucose-raising effect of a zinc transporter (SLC30A8) variant: a 14-cohort meta-analysis. Diabetes. 2011 Sep;60(9):2407-16.