JUST NU – 20 % rabatt på produkter för hår, naglar och hud!

Certifieringar & märkningar

Certifieringar för kosttillskott och miljöarbete

EU Ekologisk

EU-Ekologiskt

Symbolen EU-lövet används för att indikera att produkten är EU-ekologisk. Det är en beteckning som används för att märka livsmedel som uppfyller stränga villkor för ekologisk produktion inom EU. För att få märka ett livsmedel som EU-ekologiskt måste det uppfylla en mängd kriterier, inklusive bevarande av biologisk mångfald, användning av miljövänliga produktionsmetoder och strikt djurskydd i hela produktionskedjan.

Kraven för animalieprodukter är särskilt stränga. Djuren måste få möjlighet att utföra naturliga beteenden och ha tillgång till ekologiskt foder, vilket i största möjliga mån bör odlas på gården. I ekologisk växtproduktion främjas markens bördighet genom fleråriga växtföljder och organiskt material. Gödselmedel, jordförbättringsmedel och växtskyddsmedel får bara användas om de överensstämmer med principerna och målen för ekologisk produktion. EU kräver att ekologiska livsmedel inte får innehålla syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, och genmanipulation är förbjuden. Produktionen bör också vara baserad på förnybara resurser.


USDA Organic

USDA Organic

USDA Organic är en certifiering som tillhandahålls av den amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) för att identifiera produkter som är odlade och framställda på ett sätt som följer strikta ekologiska krav. Certifieringen kräver att produkterna ska vara fria från syntetiska kemikalier, bekämpningsmedel och gödningsmedel och att de ska ha odlats på jord som har varit fri från kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel i minst tre år.

För att få USDA Organic-certifiering måste producenter genomgå en omfattande granskningsprocess där de måste bevisa att de uppfyller alla ekologiska krav. Detta innefattar inspektioner av jordbruksmarken, inspektioner av produktionsanläggningar och noggrann dokumentation av alla processer och ingredienser. Produkter som är certifierade som USDA Organic kan använda sig av USDA Organic-logotypen på sina etiketter och är ofta efterfrågade av konsumenter som vill ha en hälsosam och miljövänlig livsstil.


Friends of the Sea

Friends of the Sea

Friend of the Sea är ett projekt inom World Sustainability Organization, en internationell organisations vars uppdrag är att främja miljövård. Friend of the Sea har blivit den ledande certifieringsstandarden för produkter och tjänster som respekterar och skyddar den marina miljön. Certifieringen ger hållbara metoder inom fiske, vattenbruk, fiskmjöl och omega 3 fiskolja. Friend of the Sea främjar också pilotprojekt relaterade till restauranger, hållbar sjöfart, val- och delfinskådning, akvarier, prydnadsfiskar, UV-krämer bland annat.


Fair Trade

Fair Trade

Fair Trade är en organisation som strävar efter större rättvisa i internationell handel. De bidrar till en hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor till, och säkra rättigheterna för, marginaliserade producenter och arbetare. När produkter är Fairtrade-certifierade betyder det att de har producerats i enlighet med Fairtrade Internationals rigorösa miljömässiga, ekonomiska och sociala standarder. Detta verifieras oberoende genom regelbundna revisioner av ackrediterad tredjepartsrevisorer.


FSC

FSC

Forest Stewardship Council (FSC) är en internationell, icke-statlig organisation som arbetar för att främja ansvarsfull förvaltning av världens skogar. Sedan starten har FSC vuxit till att bli världens mest respekterade och utbredda skogscertifieringssystem.


Svanen-märkning

Svanen-märkning

Svanen är en miljömärkning som tillhandahålls av den svenska organisationen Miljömärkning Sverige AB. Märkningen är en frivillig miljöcertifiering som används för att identifiera produkter som uppfyller strikta miljöstandarder. För att få Svanen-märkningen måste produkterna genomgå en omfattande granskning av hela produktionskedjan, från råvarorna till slutprodukten. Produkterna måste uppfylla krav på allt från kemikalier och energianvändning till socialt ansvar och avfallshantering. 


Trygg E-handel

Trygg E-handel

Trygg E-handel innebär att en e-handlare är en seriös aktör och att konsumenten kan veta att köpet sker tryggt och säkert. Läs mer om Trygg E-handel.


Certified B Corporation®

MegaFood och Innate Response är stolta innehavare av det så kallade B Corporation-certifikatet. Certified B Corporation® är företag som vill göra gott på planeten. De arbetar för nå högsta standard gällande både social påverkan och miljöpåverkan. Dessutom arbetar B Corporation-certifierade företag för transparens och ansvarstagande i alla led.


Non-GMO

Non-GMO

Innate Response och MegaFood stöttar tredjepartskontroll-organisationen Non-GMO Project för att försäkra sig om att deras produkter inte är smittade av genmanipulerade livsmedel. Flera produkter är dessutom Non-GMO Project verifierade.


Glutenfritt

Glutenfritt

Innate Response och MegaFood är glutenfria företag men när en produkt har Glutenfri-stämpel innebär det man har använt FDA-godkända R5 ELISA-metoden (Enzyme-linked immunosorbent assay) för att testa för gliadin – det viktigaste proteinet i gluten. De testar högrisklivsmedel och slutliga produkter med en standard om 10 ppm eller lägre. 


Vegan

Vegan

Vegan innebär att produkten är helt fri från alla typer av animaliska råmaterial som exempelvis bivax och även helt och hållet fri från animalier.


Vegeterian

Vegetarian

Vegetarian innebär att produkten är fri från animaliska ingredienser men kan innehålla råmaterial som är skapade av djur, exempelvis bivax.


Fri från bekämpningsmedel och herbicider/ogräsmedel

Innate Response och MegaFood testar alla inkommande råvaror för spår av över 125 stycken olika bekämpningsmedel och herbicider.


Fri från mjölkprodukter och soja

Innate Response och MegaFood använder inte soja eller mjölkprodukter i någon av deras produkter men alla produkter med denna stämpel/certifikat testas fria från mjölkprodukter och soja ner till 5 ppm.


Kosher

Innate Response och MegaFood är det första whole food-företaget i världen är certifierat av OK Kosher Certification vilket är världens mest respekterade symbol för Kosher i hela världen.


Fria från Magnesiumstearat

Våra produkter är helt och hållet fria från magnesiumstearat.