Miljö och hållbarhet

Välj Greatlife och gör ett grönare köp

Vi har alla ett gemensamt ansvar för vår planet, och för oss på Greatlife är det självklart att göra vad vi kan för att minska vårt klimatavtryck. Att dra vårt strå till stacken – både på kort och på lång sikt. Vi har därför vidtagit en rad åtgärder, här kan du läsa mer om dessa.

Förpackningar och transporter

Förpackningar och transporter – grönare paket

Att ha så miljövänliga förpackningar och transporter som möjligt är viktigt för oss på Greatlife.se. Det är också viktigt för oss att vi har effektiva transporter och att produkterna är hela när de kommer fram till dig som kund.

Kartongerna vi använder finns i flera storlekar för att de som packar ska kunna välja den minsta möjliga storleken för dina varor. På så sätt kan vi transportera så lite luft som möjligt. Kartongen består av 100 % återvunnet material och är FSC-certifierad. Kartongerna är också väldigt effektiva att stapla när paketen ska skickas, vilket i sin tur ger effektivare transporter!

Vad innebär en FSC-märkt kartong?

En FSC-märkt kartong innebär att skogarna för tillverkningen sköts och skördas på ett ansvarsfullt sätt; miljöanpassat och med ett socialt ansvarstagande.

Hållbar återvinning av wellpapp

Wellpapp är en högkvalitativ produkt som vid rätt hantering kan återvinnas till ny pappersfiber upp till sex gånger. Greatlife Group AB samarbetar med ledande företag i branschen för att säkerställa materialets kvalitet för att skapa en hög återvinningsgrad.

Att källsortera och återvinna är en självklarhet för oss – på lager såväl som på kontor och i matrum. En liten och enkel åtgärd för den enskilda, med stor vinning för miljön när vi alla hjälps åt.

Solceller på taket

Energi från solen

Under våren 2021 installerades en solcellsanläggning på vårt logistikcenter utanför Stockholm. Solcellsanläggningen som har monteras på fastighetens gemensamma tak förväntas generera en årsproduktion på över 243 000 kWh fördelat på totalt 588 st solpaneler.

GodEl

100 % förnybar el – Bra Miljöval

Vi använder GodEl i de lokaler där vi själva kan påverka val av elbolag, t.ex. på vårt huvudkontor och på vårt logistikcenter.