Hur vet jag om ett kosttillskott är bra eller inte?

Hur vet jag om ett kosttillskott är bra eller inte?

Det finns en uppsjö av olika kosttillskott på marknaden och det kommer hela tiden fler och fler. Dessvärre går det inte att bedöma kvaliteten endast utifrån etikettens utseende eller marknadsföringsmaterialet. De kan vara fantastiskt tilltalande och välgjorda men det säger inget om kvaliteten på vad som faktiskt finns i burken. Man måste läsa det finstilta och syna varje ingrediens, ta reda på tillverkningsmetod och framförallt se varifrån råvarorna kommer för att kunna bedöma ett kosttillskott. Det är emellertid inte en lätt uppgift men greatlife.se guidar dig och beskriver vad du ska titta efter nästa gång du väljer ett kosttillskott. Det finns två viktiga utgångspunkter som du bör ha med dig när du läser den här artikeln:

  1. Det är absolut bättre att inte ta tillskott av dålig kvalitet än att ta dem och hoppas på att de kanske trots allt gör lite nytta. Tillskott av dålig kvalitet gör ingen nytta, men kan däremot göra skada.
  2. Tillskott innehåller näringsämnen som i sin tur är byggstenar för varenda cell i din kropp, ditt immunförsvar och det som kommer att utgöra din hälsa på kort och på lång sikt; det är inget man ska slarva med. Det är alltså få produkter där kvalitet är så viktigt som när det gäller kosttillskott. Nutritionist Judith DeCava säger “Att separera en eller flera ämnen i ett vitaminkomplex kommer att konvertera det från ett fysiologiskt och biokemiskt aktivt mikronäringsämne till en inaktiverad och försvagad kemikalie av lite eller inget värde för levande celler. Synergin är borta. 

Alla vitaminer, mineraler, fytonäringsämnen, flavonoider, fenoler m.m, fungerar i synergi med varandra. Vem vet vilka viktiga ämnen vi missar genom att inte få hela matens kompletta näringsinnehåll? När du ska välja kosttillskott nästa gång, välj wholefood gjort av ekologiska råvaror, tablett framför kapsel om det är wholefood och kapsel framför tablett om det är ett syntetiskt kosttillskott. Om du har möjlighet kontrollera hur tillskottet har torkats, undvik wholefood-kosttillskott som har spraytorkats med värmepistol eller med frystorkning. Leta efter skonsamma och exakta torkningsmetoder som exempelvis Refractance Window Drying. Om du måste välja ett syntetiskt kosttillskott läs vår snabbguide längst ner i artikeln som specificerar en del av de näringsämnen som vanliga kosttillskott ofta innehåller.

Marknaden

Det finns över 1400 vitamin- och mineraltillverkade företag i världen. Den absoluta merparten producerar inte egna produkter, få har egna laboratorier och ännu färre har egen råvaruproduktion. Färre än 1% av alla kosttillskottsbolag äger och ansvarar för hela tillverkningskedjan vilket omfattar produktion och hantering av råvaror, tillverkning samt slutliga kontrollerande tester av själva kosttillskottet. Den absoluta merparten av all vitamin- och mineraltillskott på marknaden är syntetiska och tillverkas i fabriker långt från den plats och utom kontroll för det företag som sätter sin etikett på produkten.

Syntetiska tillskott eller tillskott baserade på wholefood?

Något förenklat kan man säga att man vid tillverkning av syntetiska kosttillskott tar olika grundämnen, som sätts samman till en kemisk förening. Man erhåller ett pulver som pressas till en tablett eller stoppas i en kapsel. Vid tillverkning av wholefoodtillskott används riktig mat som mals till juice och därefter torkas till ett pulver som pressas till en tablett eller stoppas i en kapsel. Antag att man vill göra C-vitamin: I ett syntetiskt kosttillskott tillverkas C-vitaminet genom att man från majssirap, isolerar 6 kolmolekyler, 8 vätemolekyler och 6 syremolekyler med hjälp av olika syror och sätter samman dessa till askorbinsyra vilket är det kemiska namnet på C-vitamin. Man får ett vitt pulver med den kemiska formeln C6H8O6. För att framställa C-vitamin i ett whole food tillskott däremot, tar man hel apelsin, maler hela apelsinen som därefter torkas under låg temperatur i syfte att bevara så många näringsämnen som möjligt (om företaget håller hög standard). En apelsin innehåller fler än 170 hälsobringande ämnen som hittills är upptäckta och som fungerar i synergi med C-vitamin. I ett wholefoodtillskott förlorar man inga av dessa nyttiga ämnen som behövs för optimalt upptag av C-vitamin.

Ett annat exempel är mineralet Krom som kan finnas i otillräcklig mängd hos en person på grund av bristen av krom i våra jordar. Krom från ett Whole Food-tillskott innehåller ett antal mikronäringsämnen som hjälper till vid glukosomsättningen för att balansera blodglukosen. Denna familj av ämnen kallas Glucose Tolerance Factor (GTF) vilka samarbetar med insulin för att bidra till upptaget av blodglukos. Om du däremot köper den syntetiska varianten av krom kommer det troligtvis att vara Krompikolinat vilket är den isolerade formen av krom som dessvärre saknar delar av GTF. Effekten av Krompikolinat är betydligt sämre än ett Whole Food-baserat kromtillskott.

Det samma gäller exempelvis betakaroten vilket i sin syntetiska variant kan vara ett isolerat ämne av acetylengas vilket inte är speciellt bra för hälsan. Naturligt betakaroten däremot förekommer aldrig helt isolerat utan alltid tillsammans med andra karotener och xantofyller (gult pigment) som ingår i en familj som kallas karotenoider. Exempelvis, finns det i en morot eller en tomat förutom betakaroten, även alfakaroten, cantozantheen, gammakaroten, omegakaroten bland andra. Om du tar isolerat betakaroten minskar den samverkan som medlemmarna i karotenoidfamiljen har. De studier som visat på ökad risk för lungcancer vid intag av betakaroten är baserade på isolerat syntetiskt framställt betakaroten, inte på ett Whole Food betakaroten-komplex som istället skyddar lungorna. Journal of the National Cancer Institute 2003; 95:1578-86 skrev: ”Karotenoider och andra sekundära växtämnen har utvecklats som en grupp av interagerande substanser och på grund av denna komplexitet, reduceras möjligheten att finna ett enstaka isolerat ämne som skyddar”.

Potens

Ett argument som ofta används är att syntetiska kosttillskott går att få i mycket starkare potens än wholefoodtillskott. Ett syntetiskt c-vitamintillskott om 1000 mg levererar i stort sett 1000 mg C-vitamin för varje kapsel eller tablett. För ett bra wholefoodtillskott behövs det cirka 4000 mg för att leverera 1000 mg c-vitamin vilket skulle kräva alldeles för stora kapslar eller tabletter. Det innebär att ett wholefoodtillskott maximalt har upp till 400 mg C-vitamin. Är det då sämre än den syntetiska varianten som innehöll 1000 mg? Milligram är ett mått på vikt men inte på effektivitet. Det finns flera studier som visar att inga milligramdoser av syntetiska tillskott kan mäta sig med den effekt som wholefoodtillskott har gällande upptag och verkan på kroppen. Vidare bör man istället för att mäta vikten på endast en beståndsdel, i det här fallet askorbinsyra som är det kemiska namnet på C-vitamin, mäta den totala vikten på innehållet vilket är apelsinextraktet i ett wholefoodtillskott. Antag att man tar 4000 mg apelsinextrakt, då kommer 1000 mg vara C-vitamin, resterande 3000 mg utgörs av nyttiga fenoler, enzymer och andra fytonäringsämnen vilka har otroligt högt värde för hälsan. Forskare från Cornell University publicerade en studie i American Journal of Clinical Nutrtion där man visade att endast 1% av den totala antioxidativa kapaciteten från äpple kommer från C-vitamin, resten kommer från fenoler och flavonoider vilka alltså missas i ett syntetiskt C-vitamintillskott. Hur var det då med potensen? Cornell University publicerade en studie i Journal of Nature som visade att 5,7 mg c-vitamin från Wholefoodtillskott motsvarar 1500 mg isolerat syntetiskt c-vitamin i antioxidativ effekt. Potensskillnaden beror inte på skillnader i C-vitaminets struktur utan just på hela den flora av fytokemiska ämnen som helt enkelt saknas i syntetiska tillskott. Vikt är alltså inte detsamma som effektivitet och kvalitet.

Även om syntetiskt E-vitamin tas upp av tarmkanalen i stort sett lika effektivt som naturligt E-vitamin föredrar levern de naturliga formerna som skickar den naturliga formen till lipoproteinerna för transport i blodbanan till alla vävnader i kroppen. Naturligt E-vitamin kostar mer än syntetiskt som dessutom kan fås i starka doser men naturligt E-vitamin är betydligt mer effektivt och har inte samma risk för att skada kroppen som syntetiskt E-vitamin har. Tidskriften American Journal of Cinical Nutrtion (AM J Clin Nutr 1998;67:669-84.) publicerade en studie som visar ett naturligt E-vitamin kvarhålls i kroppen i dubbelt så hög grad som syntetiskt E-vitamin. I en annan studie i samma tidskrift fann forskarna att den naturliga formen av E-vitamin fanns i 3 gånger så stor utsträckning i moderkakan bland kvinnor som tagit naturligt E-vitamin framför dem som tagit syntetiskt. Återigen är lärdomen att det inte främst handlar om dos utan om kvalitet.

Vad innehåller mitt tillskott?

Det finns alltifrån riktigt billiga tillskott som oftast bara är skräp till dyra tillskott som ofta, men inte alltid, är mycket bra. Innehållet och tillverkningsprocessen är vad som avgör priset på ditt tillskott och är det något du ska prioritera för din hälsa så är det bra mat och bra tillskott. Är det inte viktigare än alla nya jeans och kafébesök i världen? Billiga syntetiska tillskott kan göra mer skada än nytta. Antag att du tar ett billigt kalciumpreparat som är baserat på kalciumglukonat vilket består av 9% kalcium och 91% glukos. Kroppen absorberar den formen av kalcium relativt dåligt. För att förbättra upptaget behandlas kalciumglukonat med klorvätesyra (saltsyra). Denna form av kalcium kommer troligtvis inte att hjälpa dina ben, istället finns det en risk att dina artärer förkalkas och att risken för gall- och njursten ökar. Varför säljs det då? Anledningen är mycket enkel: det är billigt. Ett annat kalciumämne kallat kalciumkarbonat absorberas sämre än exempelvis Kalciumcitrat (20% kalcium och 80% citronsyra) vilket gör att vissa tillskottsleverantörer försöker förbättra sina tillskott genom att ersätta kalciumkarbonat med kalciumcitrat. Dessvärre är det dock så att konsumtion av kalcium via kalciumcitrat ger dig fyra gånger så mycket citronsyra vilket kan försämra funktionen i dina mitokondrier (cellens motor) i cellen genom ett överskott av citronsyra i något som kallas citronsyracykeln.

Ett annat exempel är Magnesiumoxid som är den billigaste formen av magnesium. Oxiden i magnesiumoxid behöver antioxidanter för att deaktiveras när den har absorberats. Att ta tillskott av magnesiumoxid kommer således att förbruka värdefulla antioxidanter som dina celler annars skulle kunnat använda för att motverka fria radikaler. Återigen försöker vissa leverantörer förbättra sina tillskott genom att använda magnesiumaspartat (20% magnesium 80% asparginsyra) vilket dock kan irritera nervsystemet i större doser.

Ytterligare ett exempel är vitamin-B12, även kallat Cyanokobalamin. För att kunna tillgodogöras av cellerna måste kobalaminet först frigöras från cyanid-delen som därefter måste avgiftas av kroppen. Anledningen till att billiga tillskott använder Cyanokobalamin är att det kostar en tiondel av priset jämfört med exempelvis Metylkobalamin som är en bättre men fortfarande syntetisk form av vitamin-B12. Ett annat intressant exempel är Betakaroten som har fått negativ publicitet i media. Alla dessa studier har använt den syntetiska och billiga formen av betakaroten vilket tillverkas genom att man tar bensen från Acetylengas och sedan binder det samman och formar 100% transbetakaroten. Naturligt finns det aldrig bara 100% transbetakaroten. Naturligt betakaroten, förutom att det alltid återfinns tillsammans med anda karotenoider, är alltid en kombination av transbetakaroten och cisbetakaroten. Trans-formen är den vanligaste i din vävnad medan cis-formen verkar behövas för att bland annat producera naturlig 9-cis-retioninsyra vilket i sin tur fungerar som ett hormon i signalprocesser för att normalisera celldelning och god vävnadstillväxt.

En annan mindre bra variant är alla billiga och syntetiska former av E-vitamin som ofta görs på bland annat billig sojaolja som behandlas för att öka alfa-delen av E-vitamin vilket innebär att tillverkaren kan ta ett högre pris. Denna behandling leder dock ofta till att oljan härsknar vilket i sin tur leder till att E-vitaminet som är en antioxidant används upp för att förhindra ytterligare härskning. En sådan produkt blir värdelös och kan vara direkt skadlig för din hälsa.

Ovanstående exempel vill visa på den djungel som tillskottmarknaden är. För de flesta tillverkare av kosttillskott är pengar nummer ett; om de finner en billigare leverantör av syntetiska vitaminer så väljer de ofta den leverantören, trots att det finns bättre råvaror. Whole Food-tillskott kostar normalt mer än andra tillskott men det finns en anledning till det: de har bättre råvaror, de fungerar och de kommer inte att skada dig. Med ett bra Whole Food-tillskott slipper du bekymret med billiga syntetiska varianter av vitaminer och mineraler från tveksamma källor. Om du inte har råd med ett Whole Food-tillskott är det bättre att inte köpa något alls, spara pengarna och köpa ett Whole Food-tillskott när du har råd. Oxford University genomförde en långtidsstudie med 20 000 personer som visade att syntetiska högpotensformer av C-vitamin, E-vitamin och betakaroten inte hade några substantiella välgörande effekter. Dock har mat med dessa tre näringsämnen välgörande hälsoeffekter. Wholefoodtillskott görs från mat. En vanligt syntetiskt multivitamin-mineralpreparat innehåller cirka 45 isolerade näringsämnen. Om en apelsin innehåller mer än 170 hälsobringande ämnen är det lätt att räkna ut att man med 45 syntetiska isolerade näringsämnen missar en hel del.

Är vitaminer och mineraler i vätskeform bättre än tablettform eller kapselform?

Det marknadsförs vitamin- och mineraltillskott i vätskeform. Mineraltillskott i vätskeform är ofta i sulfat- eller kloridform vilket kan skapa illamående. Dessutom är mineraler i vätskeform inte bättre för kroppen även om de är relativt stabila i vatten. Vitaminer i vätskeform är dessvärre inte speciellt stabila. Exempelvis kommer B-vitaminer snabbt att degraderas i all form av vätska och då förlora sin biologiska aktivitet och funktion i kroppen. Troligtvis håller ett sådant preparat endast i några veckor. Fettlösliga vitaminerna (A, D, E, K) kan tas som olja men det är mycket viktigt att få tag i högsta kvalitet. Undvik således multivitamin- och mineraltillskott i vätska förutom gällande framförallt vitaminerna A, D, E, K.

Är vitaminer och mineraler i kapselform bättre än tablettform?

Vissa menar att kapsel är bättre än tablett. Det beror dock helt på vilken typ av kosttillskott man syftar på. Att kapsel skulle vara bättre än tablett beror på en missuppfattning. Om man placerar en wholefood vitamin- och mineraltablett samt en kapsel med syntetiska vitaminer och mineraler i ett glas med vinäger kommer kapseln att lösas upp betyldigt snabbare. Det kan förleda till att tro att kapseln är bättre. Placera en bit färsk broccoli i ett glas med vinäger så kommer den aldrig att lösas upp. Varför då? Precis som wholefoodtabletten, behöver broccolin, saltsyra samt magens peristaltik för att brytas ner. Det handlar inte om hur snabbt en kapsel bryts ner utan om kvaliteten på innehållet. Om man däremot väljer syntetiska tillskott är kapsel att föredra.

Tablett eller kapselstorlek?

En tablett eller kapsel från ett bra näringstillskott kommer att vara stor eftersom man torkar och mal hel mat som sedan sätts samman till en tablett eller i en kapsel. Det medför att man måste ha relativt stora mängder torkad mat för att garantera en viss vitamin- och mineralnivå. Kapsel är normalt att föredra då inga tabletthjälpmedel behövs för att binda samman tabletten.

Glas eller plast

Riktigt högklassiga kosttillskott använder normalt mörka glasburkar eftersom de släpper igenom betydligt mindre ljus än vita plastförpackningar. Dessutom undviker man att giftiga ämnen som exempelvis BPA (Bisphenol-A) som kan frigöras från plastburkar.

Är alla wholefoodpreparat lika bra?

Dessvärre inte. Det beror på hur den mat som används hanteras. Först och främst ska den vara ekologiskt odlad för att undvika rester av bekämpningsmedel. Det finns olika sätt att torka wholefood. Den mest populära metoden kallas spraytorkning vilket innebär att wholefoodmassan skickas genom ett vakuum och behandlas med en så kallad värmepistol som håller en temperatur om flera hundra grader. Wholefoodmassan torkas direkt men värdefulla näringsämnen går förlorade. Det är en relativt billig metod men inte särskilt skonsam. En annan vanlig metod är frystorkning vilket innebär att wholefoodmassan som ligger på ett band rullas genom kylelement och fryses ner till -55 grader Celsius samtidigt som vatten dras ur massan. Dessvärre klarar inte många fytonäringsämnen frystorkningsprocessen. Ett bra wholefoodtillskott ska använda en skonsam torkmetod som exempelvis Refractance Window Drying vilket innebär att wholefoodmassan torkas under låg temperatur samt att den är mycket exakt eftersom den automatiskt upphör att torka när fuktigheten är mindre än 4% i något enskilt ämne. Vidare är det många wholefoodtillverkare som tillverkar sina preparat genom att placera isolerade vitaminer till en sojabas som sedan fermenteras. Produkten kallas därefter wholefood men är verkligen inte ett bra wholefoodtillskott och du bör undvika dem.

Sammanfattningsvis

Kom ihåg att …

  1. Det är absolut bättre att inte ta tillskott av dålig kvalitet än att ta dem och hoppas på att de kanske trots allt gör lite nytta. Tillskott av dålig kvalitet gör ingen nytta, men kan däremot göra skada.
  2. Tillskott innehåller näringsämnen som i sin tur är byggstenar för varenda cell i din kropp, ditt immunförsvar och det som kommer att utgöra din hälsa på kort och på lång sikt; det är inget man ska slarva med. Det är alltså få produkter där kvalitet är så viktigt som när det gäller kosttillskott.

Alla vitaminer, mineraler, fytonäringsämnen, flavonoider, fenoler m.m, fungerar i synergi med varandra. Vem vet vilka viktiga ämnen vi missar genom att inte få hela matens kompletta näringsinnehåll? När du ska välja kosttillskott nästa gång, välj 100% wholefood gjort av ekologiska råvaror, tablett framför kapsel om det är wholefood och kapsel framför tablett om det är ett syntetiskt kosttillskott. Om du har möjlighet kontrollera hur tillskottet har torkats, undvik wholefood-kosttillskott som har spraytorkats med värmepistol eller med frystorkning. Leta efter skonsamma och exakta torkningsmetoder som exempelvis Refractance Window Drying. Om du måste välja ett syntetiskt kosttillskott läs vår snabbguide längst ner i artikeln som specificerar en del av de näringsämnen som vanliga kosttillskott ofta innehåller. Innate Response produkter uppfyller alla krav på ett bra wholefoodtillskott som vi tagit upp i den här artikeln.

Ingrediensguide

Klicka här för att ladda ner vår Ingrediensguide

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.