Antibiotika - börja med probiotika direkt

Lästid: 1–2 min
Antibiotika - börja med probiotika direkt

Ibland är det livsnödvändigt att ta antibiotika och då ska man ta det. De flesta vet att antibiotika däremot kommer att påverka tarmfloran mycket negativt genom att döda många probiotiska bakterier vilket kan få långsiktiga konsekvenser för hälsan där överväxt av svamp bara är en av dem.

En del tror att man inte ska ta probiotika under samma period som man tar antibiotika eftersom antibiotikan avdödar probiotika och att det därmed skulle vara onödigt att ta probiotika. Det stämmer inte, det finns flera studier av hög kvalitet (randomiserade, placebo-kontrollerade) som visar att tillskott av probiotika som tas under en antibiotikakur minskar negativa bieffekter som samt motverkar infektioner i magtarmkanalen. Däremot är det bäst att låta det gå så många timmar som möjligt mellan det eller de tillfällen du tar din antibiotika och de tillfällen du tar din probiotika.

Det gjordes en studie där 135 inlagda patienter som fick antibiotika även fick probiotika (magtarmbakterier) eller placebo (verkningslösa placebo-kapslar). 34 % av dem som fick verkningslösa placebo-kapslar fick antibiotikarelaterad diarré medan endast 12 % av dem som fick probiotika fick diarré. 17 % av dem som fick verkningslösa placebo-kapslar fick diarré från den svåra tarmpatogenen Clostridium difficile medan ingen av dem som fick probiotika fick dessa besvär.

Antibiotika som tas under längre tid kan även påverka levern så att leverns förmåga att avgifta negativt. Dessutom kommer antibiotikan att bidra till ökade nivåer av lipopolysackarider (LPS), vilka är molekyler som finns på gramnegativa bakteriers yta. När bakterier dör frisätts enorma mängder LPS. Det kan leda till en immunförsvarsreaktion vilket kan ge svåra symptom, ibland värre än sjukdomen i sig. 

Vi har inte stött på bättre probiotika än Flora Plus+. Under en antibiotikakur och minst två veckor efter hade vi tripplat intaget av probiotika. Probiotikatillskott ska alltid tas tillsammans med mat. Vi rekommenderar givetvis att man tar probiotika även innan en antibiotikakur. Flora Plus+ kan dessutom tas kontinuerligt.

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

BMJ. 2007 Jul 14;335(7610):80. Epub 2007 Jun 29. Hickson M1, D'Souza AL, Muthu N, Rogers TR, Want S, Rajkumar C, Bulpitt CJ.

BMJ. 2002 Jun 8;324(7350):1361. D'Souza AL1, Rajkumar C, Cooke J, Bulpitt CJ.

Aliment Pharmacol Ther. 2001 Feb;15(2):163-9. Armuzzi A1, Cremonini F, Bartolozzi F, Canducci F, Candelli M, Ojetti V, Cammarota G, Anti M, De Lorenzo A, Pola P, Gasbarrini G, Gasbarrini A.

Aliment Pharmacol Ther. 2002 Aug;16(8):1461-7. Cremonini F1, Di Caro S, Nista EC, Bartolozzi F, Capelli G, Gasbarrini G, Gasbarrini A.

Lancet Infect Dis. 2006 Jun;6(6):374-82. Sazawal S1, Hiremath G, Dhingra U, Malik P, Deb S, Black RE.