Lagerrensning – fynda livsmedel och hälsokost

Antibiotika - börja med probiotika direkt

Antibiotika - börja med probiotika direkt

Ibland är det livsnödvändigt att ta antibiotika och då ska man ta det. De flesta vet att antibiotika däremot kommer att påverka tarmfloran mycket negativt genom att döda många probiotiska bakterier vilket kan få långsiktiga konsekvenser för hälsan där överväxt av svamp bara är en av dem.

En del tror att man inte ska ta probiotika under samma period som man tar antibiotika eftersom antibiotikan avdödar probiotika och att det därmed skulle vara onödigt att ta probiotika. Det stämmer inte, det finns flera studier av hög kvalitet (randomiserade, placebo-kontrollerade) som visar att tillskott av probiotika som tas under en antibiotikakur minskar negativa bieffekter som samt motverkar infektioner i magtarmkanalen. Däremot är det bäst att låta det gå så många timmar som möjligt mellan det eller de tillfällen du tar din antibiotika och de tillfällen du tar din probiotika.

Det gjordes en studie där 135 inlagda patienter som fick antibiotika även fick probiotika (magtarmbakterier) eller placebo (verkningslösa placebo-kapslar). 34 % av dem som fick verkningslösa placebo-kapslar fick antibiotikarelaterad diarré medan endast 12 % av dem som fick probiotika fick diarré. 17 % av dem som fick verkningslösa placebo-kapslar fick diarré från den svåra tarmpatogenen Clostridium difficile medan ingen av dem som fick probiotika fick dessa besvär.

Antibiotika som tas under längre tid kan även påverka levern så att leverns förmåga att avgifta negativt. Dessutom kommer antibiotikan att bidra till ökade nivåer av lipopolysackarider (LPS), vilka är molekyler som finns på gramnegativa bakteriers yta. När bakterier dör frisätts enorma mängder LPS. Det kan leda till en immunförsvarsreaktion vilket kan ge svåra symptom, ibland värre än sjukdomen i sig. 

Vi har inte stött på bättre probiotika än Innate Response Flora. Den finns i flera olika styrkor. Läs här om den så kallade probiotikatrappan. Under en antibiotikakur och minst två veckor efter hade vi maximerat intaget av probiotika. Probiotika ska alltid tas tillsammans med mat. Vi rekommenderar givetvis att man tar probiotika även innan en antibiotikakur. Probiotika kan tas kontinuerligt.

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.


Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser