JUST NU – 20 % rabatt på produkter för mage & tarm

Probiotika och mjölksyrabakterier

Probiotika, mjölksyrabakterier, magtarmbakterier eller bara nyttiga bakterier är olika namn för samma sak, det vill säga livsviktiga bakterier som lever i symbios med människor i framförallt matsmältningssystemet. De nyttiga bakterierna som finns i tarmen kallas även för tarmflora. En genomsnittlig människa har cirka 1 x 1014 mikroorganismer i matsmältningskanalen. Det är mer än tio gånger så många celler som vi har i kroppen. Vi innehåller alltså mer främmande mikroorganismer och bakterier än egna celler. Allra flest mjölksyrabakterier finns i tjocktarmen och om tarmfloran inte är bra kommer man inte att må bra. Vi har valt ut probiotika av absolut högsta kvalitet. 

Enzymer

Matsmältningsenzymer hjälper till att bryta ner maten i födan så att vi kan tillgodogöra oss all näring. Matsmältningsenzymer spjälkar kolhydrater, fett och protein. Ett bra matsmältningsenzym innehåller även en kombination av hemicellulas, betaglukanas, cellulas och fytas som bidrar till ett bättre upptag av näring frukt och grönsaker. Fytas bidrar att bryta ner fytinsyra som binder och förhindrar upptaget av viktiga mineraler.

Kontakta vår kundtjänst på [email protected] för att få kostnadsfria kostråd men även andra kostnadsfria egenvårdsråd och hälsoprotokoll som du kan följa om du lider av besvär med mage, tarm, magkatarr, IBS, Crohns eller Ulcerös Kolit. 

 1. Greatlife Flora Plus+
  Special Price 529 kr Regular Price 549 kr
 2. Köp Flora 20-14 Ultra Strength Probiotika
  539 kr
 3. Köp Flora 20-14 Ultra Strength Probiotika
  939 kr
 4. Flora 50-14, probiotika för dig med svåra mag-tarmbesvär
  729 kr
 5. Flora 50-14, probiotika för dig med svåra mag-tarmbesvär
  1 359 kr
 6. Flora 5-14 Complete Care. Probiotika för barn och för dig med lindriga besvär.
  429 kr
 7. Köp Flora 300-14, 7-dagarskur
  439 kr
 8. Köp Matsmältningsenzymer online
  Special Price 539 kr Regular Price 549 kr
 9. Probiotika (mjölksyrabakterier) speciellt framtagen för den kvinnliga bakteriefloran från MegaFood
  679 kr
 10. Baby & Me 2 Prenatal Probiotic + Prebiotic
  679 kr
 11. MegaFlora Kids – Probiotika
  429 kr
 12. MegaFlora probiotika från MegaFood
  539 kr
 13. MegaFlora Plus
  729 kr
 14. Water Enhancer Lemon Ginger
  Special Price 149 kr Regular Price 269 kr
 15. Water Enhancer Pineapple Mango
  Special Price 133 kr Regular Price 240 kr
 16. Water Enhancer Guava Passion Fruit
  Special Price 149 kr Regular Price 269 kr
 17. Flora Plus+
  Special Price 1 529 kr Regular Price 1 647 kr
 18. Probiotikatrappan från Innate Response
  Special Price 3 549 kr Regular Price 3 683 kr
 19. Bacillus coagulans (Lactobacillus sporogenes) från Thorne
  Special Price 319 kr Regular Price 409 kr
 20. Köp Sacro-B hos Greatlife
  Sacro-B , 60 kapslar
  Special Price 479 kr Regular Price 499 kr

Tarmbakteriernas funktion i kroppen – livsviktiga för hälsan

De nyttiga bakterierna i tarmen har flera viktiga funktioner och vi skulle inte överleva utan dem. De viktigaste funktionerna är:

 1. Motverka att skadliga bakterier eller andra patogena mikroorganismer som svamp och virus förökar sig oproportionerligt.
 2. Bryta ner gallsyror
 3. Metaboliska funktioner
  1. Producera korta fettsyror, så kallade SCFA
  2. Producera arginin och glutamin
  3. Syntetisera Vitamin K och Folsyra
 4. Immunologiska funktioner
  1. Stimulera produktionen av immunoglobulin A – en antikropp som finns i bland annat tarmslemhinnan och som spelar stor roll för immunförsvaret i slemhinnan.
  2. Bidra till att bilda anti-inflammatoriska cytokiner och nedreglera pro-inflammatoriska cytokiner
  3. Bidra till att framkalla så kallade Regulatoriska T-celler vilka förhindrar autoimmuna reaktioner

Tarmbakterier, övervikt och fetma

Det finns forskning som visar att bakteriefloran i tarmarna även är förknippad med kroppsvikt. Exempelvis har bakteriestammen Lactobacillus rhamnosus rapporterats reducera kroppsvikten hos möss trots att dessa möss inte får färre kalorier. Det tyder på att tarmfloran har en påverkan på antingen mitokondrierna eller hormonerna på något sätt. Forskning visar även att personer som lider av fetma har lägre mångfald av bakterier jämfört med normalviktiga personer. Dessutom visar forskning att möss som får tarmflora transplanterad från en överviktig person lättare ökar i vikt än om de får tarmfloran från en normalviktig person. En välfungerande tarmflora och matsmältning i balans är viktigt för att nå och bibehålla en sund vikt. Det finns även forskning som tyder på att det till och med finns pro-inflammatoriska tarmbakterier som kan leda till fetma.

Tarmflora och SCFA

SCFA (Short Chain Fatty Acids) är korta fettsyror som produceras när goda bakterier i tjocktarmen fermenterar fiber. De SCFA som bildas är bland annat myrsyra, ättiksyra,  propionsyra och smörsyra. Dessa fettsyror används som energikälla för tarmslemhinnans celler. Korta fettsyror är viktiga för att bibehålla tarmslemhinnans integritet, det vill säga de motverkar bland annat läckande tarm, även kallat leaky gut.

Forskning visar att specifika bakterier skapar specifika korta fettsyror. Patienter med exempelvis IBD (Inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns och Ulcerös Kolit) som har en mindre mångfald av bakterier riskerar därför att få minskad produktion av viktiga korta fettsyror, exempelvis smörsyra, vilket påverkar tarmslemhinnan negativt. Liknande förändringar har setts i autoimmuna sjukdomar som psoriasisartrit vilket tyder på att tarmfloran spelar en roll för dessa typer av sjukdomar. Forskare skriver att förändringar i tarmens förmåga att producera korta fettsyror och förändringar på tarmfloran kan få stora konsekvenser på individens hälsa.

Tarmflora, probiotika, IBS och IBD

IBS, irriterad tjocktarm, är en av de vanligaste tarmsjukdomarna i världen. Ökad genomsläpplighet och framförallt onormal tarmflora kan leda till ökad aktivering av tarmens immunförsvar, vilket i sin tur kan ha koppling till IBS. Forskning visar även att personer som lider av IBS kan uppleva förbättringar när de får tillskott av goda tarmbakterier. Förändringar i tarmfloran hos personer som lider av IBS, i kombination med läckande tarm, kan leda till att bakterier och/eller biprodukter från bakterier tar sig förbi tarmens epitelceller och riskerar att aktivera stamceller och immunceller. Dessa släpper i sin tur ifrån sig ämnen som påverkar magtarmkanalen negativt hos personer som lider av IBS. Tillskott av vissa bakteriestammar som exempelvis Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei har visat sig minska besvär förknippade med IBS. Forskning visar dessutom att tillskott av mjölksyrabakterier av hög kvalitet kan bidra till att motverka besvär som inflammation i ileum (tunntarmens sista del) och ileocekalklaffen samt att dem som blivit fria från inflammationen inte får tillbaka inflammationen i samma utsträckning som dem som inte tar tillskott av mjölksyrabakterier.

Tarmbakterierna påverkar hormoner

Ny forskning visar att de nyttiga tarmbakterierna även tillverkar hormonliknande ämnen som påverkar organ utanför tarmkanalen, exempelvis hjärnan. Tarmfloran hjälper bland annat till att producera måbra-hormonet serotonin och är även involverad i tillverkningen av andra signalsubstanser. Exempelvis produceras GABA (gamma-aminobutyric acid – en hämmande signalsubstans i centrala nervsystemet) av en viss sträng av Lactobacillus brevis och andra bakteriestammar i tarmen kan producera både dopamin och noradrenalin. Forskare skriver att tarmfloran kan påverka den så kallade stressaxeln (HPA-axeln – hypotalamus, hypofysen och binjurebarken) och att studier på försöksdjur visar att de djur som lever i en miljö utan goda bakterier i och omkring sig uppvisar sämre förmåga att hantera stress. Forskarna går så långt att de säger att det är frestande att tänka att man kan behandla stressrelaterade sjukdomar med tarmbakterier. Det finns även forskning som visar att tillskott av probiotika, det vill säga tillskott av goda tarmbakterier, minskar den mätbara nivån av stresshormonet kortisol i urinen.

Vi har utvecklats i symbios med de mängder av viktiga mikroorganismer, bland annat goda tarmbakterier. Bakteriernas hälsa är avgörande för hela kroppens hälsa och de behöver ett bra och regelbundet näringsintag precis som alla våra celler. Det som tarmbakterierna gillar allra mest är lösliga fibrer, resistent stärkelse och polyfenoler. Om man tar eller har tagit antibiotika, lider av IBS, IBD eller andra magtarmbesvär eller kan det vara värt att prova om tillskott av mjölksyrabakterier hjälper för att återställa balansen i tarmfloran. Nyckeln till goda resultat är högkvalitetsprobiotika som tas i samband med mat.

Kapselhölje

En del tillverkare använder så kallat enteric coating vilket innebär att kapseln har ett hölje som gör dem motståndskraftig. Vad tillverkaren då inte berättar är att i stort sett alla enteric coating-kapslar innehåller syntetiska polymerer från plast. Förutom att man riskerar att få i plastpolymerer så är dessa kapslar inte alltför sällan för svåra att bryta ner vilket innebär att tarmbakterierna inte kan fästa så lätt i tarmslemhinnan. Vår egen probiotika, Innate Response och MegaFood använder cellulosakapslar av högsta kvalitet och de tester på stammarna visar på högsta överlevnadsgrad.

Egenvårdsprotokoll och hälsoråd

Våra egenvårdsprotokoll ska inte användas för att ställa diagnos, behandla eller bota sjukdomar. Våra egenvårdsprotokoll är råd och tips för egenvård som inte ersätter konventionell sjukvård. Kosttillskott bör ej användas som ersättning till varierad kost. Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost och hälsosam livsstil. Gravida bör kontakta en kvalificerad hälsorådgivare eller läkare före användning av SF722, Olivbladsextrakt och MSM.