Allt om kalium

Lästid: 2–3 min
Allt om kalium

Kalium är ett viktigt mineral som påverkar vår hälsa på många sätt. Utforska vad kalium är, de symptom som kan uppstå vid brist, hur du kan känna igen tecken på kaliumbrist, vilka livsmedel du bör inkludera i din kost om du lider av brist, när du kan överväga kaliumtillskott, dess många positiva effekter på kroppen, den rekommenderade dagliga dosen, och om det är möjligt att överdosera detta mineral.

Vad är kalium?

Kalium är en mineral och en elektrolyt som är nödvändig för kroppens normala funktion. Det hjälper till att reglera hjärtfrekvensen, muskelkontraktionen och upprätthålla en korrekt vätskebalans i kroppen.

Kaliumbrist

Kaliumbrist kan uppstå vid långvarig diarré, kräkningar, kraftig svettning, nedsatt kaliumintag och användning av vätskedrivande läkemedel. Kaliumbristkan ge upphov till trötthet, muskelsvaghet och störningar i hjärtrytmen. Dessutom kan kaliumbrist resultera i nedstämdhet och förvirring. 

Symptom på kaliumbrist

Kaliumbrist symtom: Kaliumbrist leder nästan alltid till muskelsvaghet och trötthet men även rubbningar av hjärtrytmen och lättare förvirring kan uppstå på grund av kaliumbrist. Man kan till och med lättare depression vid brist på kalium. Här är en lista på de vanligaste symtomen på kaliumbrist. 

Kaliumbrist kan leda till olika symptom, inklusive:

  • Muskelsvaghet och trötthet: Minskad muskelstyrka och trötthet kan vara tidiga tecken på brist.
  • Muskelkramper: Ofrivilliga muskelsammandragningar och kramper.
  • Hjärtproblem: Oregelbunden hjärtrytm och hjärtpalpitationer.
  • Ökad blodtryck: Högt blodtryck kan vara en följd av kaliumbrist.
  • Förstoppning: Kalium är viktigt för normal tarmfunktion.

Hur märker man att man har kaliumbrist?

Kaliumbrist kan vara svårt att upptäcka utan laboratorietest. Om du upplever ovanstående symtom eller har riskfaktorer som kan leda till brist, bör du konsultera en läkare för en korrekt diagnos.

Vad ska man äta om man har kaliumbrist?

För att öka ditt kaliumintag bör du inkludera livsmedel som är rika på kalium i din kost. Exempel på sådana livsmedel inkluderar avokado, sötpotatis, vattenmelon, fisk, bananer, apelsiner, tomater, grapefrukt och aprikoser.

När ska man ta kaliumtillskott?

Vid brist på kalium eller om man upplever symtom på kaliumbrist kan tillskott av kalium vara värdefullt att ta. Om man tränar mycket eller badar bastu och svettas mycket är det viktigt att få i sig extra kalium.

Vad är kalium bra för?

Kalium har flera viktiga funktioner i kroppen, inklusive:

  • Kalium bidrar till att bibehålla normalt blodtryck.
  • Kalium hjälper till att kontrollera muskelrörelser och förhindra muskelkramper. Kalium bidrar till normal muskelfunktion.
  •  Kalium påverkar nervsignalering och neuromuskulär funktion. Kalium bidrar till nervsystemets normala funktion.
  • Kalium bidrar till att upprätthålla rätt vätskebalans i kroppen.

Hur mycket kalium behöver man per dag?

Den rekommenderade dagliga mängden kalium varierar beroende på ålder, kön och livsstil. Här är några riktlinjer:

Män 14–18 år: 3000 mg
Kvinnor 14–18 år: 2300 mg
Män 19 åroch äldre: 3400 mg
Kvinnor 19 åroch äldre: 2600 mg
Gravida: ca. 2750 mg
Ammande: ca. 2650 mg

Kan man överdosera kalium?

Kalium går att överdosera, även om det är sällsynt. UL-värdet (Upper Level eller Tolerable Upper Intake Level) är en term som används inom näringsvetenskap för att ange den högsta dagliga mängd av ett näringsämne som kan konsumeras utan att riskera negativa hälsoeffekter. UL-värdet fastställs av expertpaneler som utvärderar den tillgängliga vetenskapliga forskningen om näringsämnen och deras potentiella risker. De tar hänsyn till alla kända källor för näringsämnet, inklusive kost, kosttillskott och, i vissa fall, berikade livsmedel. UL-värdet för kalium är 1500 mg kalium per dag från kosttillskott enligt CRN.

Sammanfattning om kalium

Kalium är ett viktigt mineral som påverkar många aspekter av vår hälsa, inklusive hjärta, muskler och nervsystem. Brist på kalium kan leda till olika symtom, och det är viktigt att inkludera kaliumrika livsmedel i din kost för att undvika brist.

Källor & Referenser

Livsmedelsverket: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/kalium

McLean RM, Wang NX. Adv Food Nutr Res. 2021 PMID: 34112360.

Författare & granskare