Facebook Pixel
JUST NU – 20 % rabatt på produkter för immunförsvaret 

Glutamin

Glutamin

Glutamin – tarmens viktigaste aminosyra

Vissa aminosyror har specifika funktioner i kroppen, exempelvis glutamin som är en semiessentiell aminosyra. Det innebär att den kan bli essentiell under vissa omständigheter som vid sjukdom, brännskada eller vid sjukdomar där man lätt förlorar muskelmassa. Glutamin är viktigt för tarmslemhinnan och för immunförsvaret eftersom dessa använder glutamin framför glukos som energikälla. Glutamin är även den rikligast förekommande aminosyran i musklerna. Den är även en prekursor, även kallat utgångsämne, för glutation, kroppens egna antioxidant. Läs mer om glutamin.

Kontakta vår kundtjänst på info@greatlife.se för att få kostnadsfria kostråd men även andra kostnadsfria egenvårdsråd och hälsoprotokoll som du kan följa vid olika hälsobesvär.

  1. Köp GI Response från Innate Response, 5 mg glutamin per portion
    599 kr

Glutamin finns naturligt högt i kött och ägg. Av allt protein i kött är cirka 4,7 % glutamin. Motsvarande siffra för ägg är cirka 4,3 %. Glutamin är den mest förekommande aminosyran i kroppens vävnader och i plasma. Glutamin förekommer mest i muskelvävnad. Vid svåra sjukdomar minskar glutamin i plasma då det istället används för olika läkeprocesser i kroppen. Nästan 15 % av all glutamin används som energisubstrat av levern och av tarmens celler. Även leukocyter (vita blodkroppar) använder glutamin som sitt huvudsakliga energisubstrat. Anledningen är att glutamin ger energi snabbare än glukos vilket är viktigt för de vita blodkropparna. Uthållighetsträning minskar för övrigt glutamin i plasma och då kan tillskott av glutamin potentiellt minska den skada som uthållighetsträning har på immuncellerna. 

Egenvårdsprotokoll och hälsoråd

Våra egenvårdsprotokoll ska inte användas för att ställa diagnos, behandla eller bota sjukdomar. Våra egenvårdsprotokoll är råd och tips för egenvård som inte ersätter konventionell sjukvård. Kosttillskott bör ej användas som ersättning till varierad kost. Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost och hälsosam livsstil.