JUST NU – 20 % rabatt på produkter för mage & tarm

C-vitamin farligt?

C-vitamin farligt?

I en artikel publicerad i DN 2010-10-04 skriver journalisten Astrid Johansson efter intervju med Alicja Wolk, näringsepidemiolog, professor vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien som artikeln hänvisar till, ”att stora mängder C-vitamin kan medföra ökad risk för grå starr. Studien baseras på 25 000 kvinnor i åldern 49–83 år som följts under åtta år.” Studien är baserad på syntetiska isolerade kosttillskott. Med c-vitamin baserat på 100 % ekologisk whole food finns däremot endast fördelar.

Studien

Det här är inte en liten studie som kosttillskottsmarknaden kan avfärda och dessutom är Alicja Wolk mycket erkänd på det här området. Studien publicerades redan 2009 i American Journal of Clinical Nutrition i upplagan från november och DN publicerade som sagt sin artikel i början av oktober 2010. Hur gick studien till? Wolk med kollegor studerade 24593 kvinnor i åldern 49-83 år och bad dem via ett frågeformulär besvara frågor om livsstil samt intag av kosttillskott. Man samkörde sedan register över gråstarroperationer för att finna eventuella samband mellan intag av C-vitamin och grå starr.  Man studerade intag av antingen stora doser c-vitamin (cirka 1000 mg) och intag av c-vitamin förekommande i multivitaminer (cirka 60 mg). Efter drygt åtta år följdes personerna upp och man fann 2497 fall av grå starr. Slutsatsen var att man fann en signifikant ökning av grå starr vid intag av c-vitamintillskott. De kvinnor som uppgav att de då och då tog höga doser C-vitamin (cirka 1000 milligram) hade 25% ökad risk att drabbas av grå starr jämfört med de kvinnor som uppgav att det aldrig tog stora doser av C-vitamin. 

Lärdom

Ska man oroa sig för att ta tillskott av C-vitamin? Det beror på.

Det finns stora skillnader mellan olika typer av c-vitamintillskott och innan du läser vidare rekommenderar vi att du läser artikeln Hur vet jag om ett tillskott är bra eller inte?”

Den tar upp skillnaden mellan olika typer av tillskottskvaliteter och den ger dig goda baskunskaper för vidare läsning av den här artikeln.

Svaret på frågan i rubriken är: Nej, du behöver inte oroa dig för att ta tillskott c-vitamin om det kommer från ett wholefoodtillskott som torkas med den skonsamma Refractance Window Drying. Doserna är betydligt lägre men enormt mycket mer effektiva. Att ta denna typ av tillskott är detsamma som att äta mat och som författaren i artikeln i Dagens Nyheter skriver: ”Att frukt och grönt ärbra för oss och att det kan ha en skyddande effekt mot både hjärt-kärlsjukdom och cancer är väl belagt. Att detta skydd bland annat beror på antioxidanterna (till exempel vitamin E och C och betakaroten) och deras förmåga att ta hand om de skadliga fria radikalerna i kroppen är forskarna också tämligen ense om.”

Emellertid blir svaret på frågan i rubriken ett annat om du tar isolerade syntetiska tillskott: Ja, du bör oroa dig om du regelbundet tar isolerade syntetiska tillskott av C-vitamin (eller andra vitaminer). Alla studier som visar på risker med vitaminer och mineraler omfattar just syntetiska isolerade kosttillskott. Eftersom de är så billiga att tillverka och just syntetiska ökar tillverkarna doserna kraftigt, vilket alltså är tveksamt ur hälsosynpunkt. Mer är inte bättre i detta sammanhang. Vidare brukar isolerade syntetiska kosttillskott, speciellt de som håller sämre kvalitet innehålla flera andra ämnen än just vitaminet i fråga som inte är bra för hälsan. Det kan vara socker, fruktos i form av HFCS, sötningsmedel, E-medel m.m. Gällande kosttillskott är kvalitet oerhört viktigt och den här studien är välkommen eftersom den lyfter fram vikten av absolut att inte ta megadoser av syntetiska kosttillskott. Syntetiskt C-vitamin  tillverkas genom att man från majssirap, isolerar 6 kolmolekyler, 8 vätemolekyler och 6 syremolekyler med hjälp av olika syror och sätter samman dessa till askorbinsyra vilket är det kemiska namnet på C-vitamin. Man får ett vitt pulver med den kemiska formeln C6H8O6. För att framställa C-vitamin i ett whole food tillskott däremot, tar man hel apelsin, maler hela apelsinen som därefter torkas under låg temperatur i syfte att bevara så många näringsämnen som möjligt (om företaget håller hög standard). En apelsin innehåller fler än 170 hälsobringande ämnen som hittills är upptäckta och som fungerar i synergi med C-vitamin. I ett wholefoodtillskott förlorar man inga av dessa nyttiga ämnen som behövs för optimalt upptag av C-vitamin.Hur var det då med kvinnorna i studien? Ingen av dem tog ett wholefoodbaserat kosttillskott torkat med Refractance Window Drying. Då hade resultatet med stor sannolikhet blivit ett helt annat.

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.