C-vitamin minskar risken för vanlig förkylning

C-vitamin minskar risken för vanlig förkylning

Kosttillskott bör ej användas som ersättning till varierad kost. Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost och hälsosam livsstil. Våra artiklar och tips ska inte användas för att ställa diagnos eller behandla sjukdomar. Våra artiklar och tips är endast råd och tips för egenvård som inte ersätter konventionell sjukvård.

C-vitamin har många bra egenskaper

En ny randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie, det vill säga en studie av absolut högsta kvalitet, visar att C-vitamin minskar risken för vanlig förkylning.  

C-vitamin har många bra egenskaper. C-vitamin känt för att det bidrar till immunsystemets normala funktion rent generellt men även under och efter intensiv fysisk träning. C-vitamin är även känt för att det skyddar cellerna mot oxidativ stress samt bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för mängder av viktig funktioner i kroppen som exempelvis benstommens, broskets, tandköttets och hudens normala funktion. De flesta känner även till att C-vitamin ökar järnupptaget. Nu har en ny studie publicerat som visar att C-vitamin även minskar risken för vanlig förkylning. 

Studie om C-vitamin och förkylning

I Korea har träningscenter för militären en hög frekvens av besvär med luftvägarna. Därför valde forskare från Department of Public Health, Yonsei University i Seoul i Sydkorea att genomföra en klinisk prövning för att se om intag av C-vitamin kan förebygga vanliga förkylningar. 

Studien pågick i 30 dagar under vilka två olika grupper vars medicinska journaler visade att de led av vanlig förkylning, antingen fick placebo eller C-vitamin. Totalt 1444 personer deltog i undersökningen varav 695 fick 6000 mg C-vitamin per dag (6 gram C-vitamin per dag) uppdelat på tre tillfällen, det vill säga 2000 mg tre gånger per dag. Placebogruppen fick 0 mg C-vitamin per dag. De personer som fick C-vitamin hade 20 % mindre risk att få förkylning. 

6000 mg (6 gram) C-vitamin är en hög dos som kan leda till att man blir lös i magen. Vi rekommenderar att man följer doseringen angiven på burken.

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Kim TK, Lim HR, Byun JS Vitamin C supplementation reduces the odds of developing a common cold in Republic of Korea Army recruits: randomised controlled trial BMJ Mil Health Published Online First: 05 March 2020. doi: 10.1136/bmjmilitary-2019-001384