Probiotika - mjölksyrabakterier

Probiotika - mjölksyrabakterier

Probiotika, mjölksyrabakterier, magtarmbakterier eller bara nyttiga bakterier är samma sak, det vill säga livsviktiga bakterier som lever i symbios med människor i framförallt matsmältningssystemet. Alla dessa nyttiga bakterier som finns i tarmen kallas även för tarmflora. En genomsnittlig människa har cirka 1 x 1014 mikroorganismer i matsmältningskanalen. Det är mer än tio gånger antalet celler i kroppen. Vi innehåller alltså mer främmande mikroorganismer och bakterier än egna celler. Allra flest mjölksyrabakterier finns i tjocktarmen.

 1. Kids N’ Us MegaFlora – probiotika

  Kids N’ Us™ MegaFlora® (MegaFlora Familj) ä...

  269 kr
 2. MegaFlora – probiotika

  MegaFlora® är ett probiotika-tillskott med 20 miljarder mjöl...

  459 kr
 3. MegaFlora Plus – probiotika

  MegaFlora® Plus är ett probiotika-tillskott med 50 miljarder mj&o...

  669 kr
 4. MegaFlora 200 – probiotika

  MegaFlora 200 är ett probiotika-tillskott med 200 miljarder mjöl...

  329 kr
 5. Shelf Stable MegaFlora – Digestive

  Shelf Stable MegaFlora - Digestive är ett tillskott med 5 miljarder m...

  399 kr
 6. MegaFlora for Baby & Me – probiotika

  MegaFlora® for Baby & Me (MegaFlora för pregravida, gravida &...

  Special Price 499 kr Regular Price 629 kr
 7. MegaFlora for Women – probiotika

  Probiotika-tillskott med 50 miljarder mjölksyrabakterier av 14 olika ...

  629 kr
 8. Flora 5-14 Complete Care Probiotika

  Probiotika för barn och för dig med lindriga besvär.

  329 kr
 9. Flora 20-14 Ultra Strength Probiotika

  Vår mest sålda probiotika med 20 miljarder goda tarmbakterier ...

  As low as 459 kr
 10. Flora 50-14 Clinical Strength Probiotika

  Probiotika för dig med svåra mag-tarmbesvär.

  As low as 669 kr
 11. Flora 300-14, 7-dagarskur

  Intensivkur med probiotika vid kraftiga mag-tarmbesvär.

  379 kr
 12. Probiotikatrappan

  Paket med probiotika som återställer tarmfloran.

  3 249 kr 3 423 kr

  Du sparar 174 kr

Tarmbakteriernas funktion i kroppen – livsviktiga för hälsan

De nyttiga bakterierna i tarmen har flera viktiga funktioner och vi skulle inte överleva utan dem. De viktigaste funktionerna är:

 1. Motverka att skadliga bakterier eller andra patogena mikroorganismer som svamp och virus förökar sig oproportionerligt.

 2. Bryta ner gallsyror

 3. Metaboliska funktioner

  1. Producera korta fettsyror, så kallade SCFA

  2. Producera arginin och glutamin

  3. Syntetisera Vitamin K och Folsyra

 4. Immunologiska funktioner

  1. Stimulera produktionen av immunoglobulin A – en antikropp som finns i bland annat tarmslemhinnan och som spelar stor roll för immunförsvaret i slemhinnan.

  2. Bidra till att bilda anti-inflammatoriska cytokiner och nedreglera pro-inflammatoriska cytokiner

  3. Bidra till att framkalla så kallade Regulatoriska T-celler vilka förhindrar autoimmuna reaktioner

Tarmbakterier, övervikt och fetma

Det finns forskning som visar att bakteriefloran i tarmarna även är förknippad med kroppsvikt. Exempelvis har bakteriestammen Lactobacillus rhamnosus rapporterats reducera kroppsvikten hos möss trots att dessa möss inte får färre kalorier. Det tyder på att tarmfloran har en påverkan på antingen mitokondrierna eller hormonerna på något sätt. Forskning visar även att personer som lider av fetma har lägre mångfald av bakterier jämfört med normalviktiga personer. Dessutom visar forskning att möss som får tarmflora transplanterad från en överviktig person lättare ökar i vikt än om de får tarmfloran från en normalviktig person. En välfungerande tarmflora och matsmältning i balans är viktigt för att nå och bibehålla en sund vikt. Det finns även forskning som tyder på att det till och med finns pro-inflammatoriska tarmbakterier som kan leda till fetma.

Tarmflora och SCFA

SCFA (Short Chain Fatty Acids) är korta fettsyror som produceras när goda bakterier i tjocktarmen fermenterar fiber. De SCFA som bildas är bland annat myrsyra, ättiksyra,  propionsyra och smörsyra. Dessa fettsyror används som energikälla för tarmslemhinnans celler. Korta fettsyror är viktiga för att bibehålla tarmslemhinnans integritet, det vill säga de motverkar bland annat läckande tarm, även kallat leaky gut.

Forskning visar att specifika bakterier skapar specifika korta fettsyror. Patienter med exempelvis IBD (Inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns och Ulcerös Kolit) som har en mindre mångfald av bakterier riskerar därför att få minskad produktion av viktiga korta fettsyror, exempelvis smörsyra, vilket påverkar tarmslemhinnan negativt. Liknande förändringar har setts i autoimmuna sjukdomar som psoriasisartrit vilket tyder på att tarmfloran spelar en roll för dessa typer av sjukdomar. Forskare skriver att förändringar i tarmens förmåga att producera korta fettsyror och förändringar på tarmfloran kan få stora konsekvenser på individens hälsa.

Tarmflora, probiotika, IBS och IBD

IBS, irriterad tjocktarm, är en av de vanligaste tarmsjukdomarna i världen. Ökad genomsläpplighet och framförallt onormal tarmflora kan leda till ökad aktivering av tarmens immunförsvar, vilket i sin tur kan ha koppling till IBS. Forskning visar även att personer som lider av IBS kan uppleva förbättringar när de får tillskott av goda tarmbakterier. Förändringar i tarmfloran hos personer som lider av IBS, i kombination med läckande tarm, kan leda till att bakterier och/eller biprodukter från bakterier tar sig förbi tarmens epitelceller och riskerar att aktivera stamceller och immunceller. Dessa släpper i sin tur ifrån sig ämnen som påverkar magtarmkanalen negativt hos personer som lider av IBS. Tillskott av vissa bakteriestammar som exempelvis Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei har visat sig minska besvär förknippade med IBS. Forskning visar dessutom att tillskott av mjölksyrabakterier av hög kvalitet kan bidra till att motverka besvär som inflammation i ileum (tunntarmens sista del) och ileocekalklaffen samt att dem som blivit fria från inflammationen inte får tillbaka inflammationen i samma utsträckning som dem som inte tar tillskott av mjölksyrabakterier.

Tarmbakterierna påverkar hormoner

Ny forskning visar att de nyttiga tarmbakterierna även tillverkar hormonliknande ämnen som påverkar organ utanför tarmkanalen, exempelvis hjärnan. Tarmfloran hjälper bland annat till att producera måbra-hormonet serotonin och är även involverad i tillverkningen av andra signalsubstanser. Exempelvis produceras GABA (gamma-aminobutyric acid – en hämmande signalsubstans i centrala nervsystemet) av en viss sträng av Lactobacillus brevis och andra bakteriestammar i tarmen kan producera både dopamin och noradrenalin. Forskare skriver att tarmfloran kan påverka den så kallade stressaxeln (HPA-axeln – hypotalamus, hypofysen och binjurebarken) och att studier på försöksdjur visar att de djur som lever i en miljö utan goda bakterier i och omkring sig uppvisar sämre förmåga att hantera stress. Forskarna går så långt att de säger att det är frestande att tänka att man kan behandla stressrelaterade sjukdomar med tarmbakterier. Det finns även forskning som visar att tillskott av probiotika, det vill säga tillskott av goda tarmbakterier, minskar den mätbara nivån av stresshormonet kortisol i urinen.

Vi har utvecklats i symbios med de mängder av viktiga mikroorganismer, bland annat goda tarmbakterier. Bakteriernas hälsa är avgörande för hela kroppens hälsa och de behöver ett bra och regelbundet näringsintag precis som alla våra celler. Det som tarmbakterierna gillar allra mest är lösliga fibrer, resistent stärkelse och polyfenoler. Om man tar eller har tagit antibiotika, lider av IBS, IBD eller andra magtarmbesvär eller kan det vara värt att prova om tillskott av mjölksyrabakterier hjälper för att återställa balansen i tarmfloran. Nyckeln till goda resultat är högkvalitetsprobiotika som tas i samband med mat. Det absolut bästa märke vi har funnit är Innate Response och MegaFood.

Innate Response probiotika

Innate Response probiotika finns i fyra styrkor: 5, 20, 50 eller 300 miljarder välgörande bakterier i varje kapsel, alla med 14 olika hälsosamma och icke konkurrerande bakteriestammar. Flora har fler nyttiga bakterier och stammar än något annat probiotikatillskott på marknaden.

Stabilitet

Många tillverkare av mjölksyrabakterier tillverkar så kallade hyllstabila produkter. Problemet med dessa är att de antingen innehåller ett begränsat antal bakteriestammar eller stammar som egentligen inte klarar rumstemperatur.

Kapselhölje

En del tillverkare använder så kallat enteric coating vilket innebär att kapseln har ett hölje som gör dem motståndskraftig. Vad tillverkaren då inte berättar är att i stort sett alla enteric coating-kapslar innehåller syntetiska polymerer från plast. Förutom att man riskerar att få i plastpolymerer så är dessa kapslar inte alltför sällan för svåra att bryta ner vilket innebär att tarmbakterierna inte kan fästa så lätt i tarmslemhinnan. Innate Response använder cellulosakapslar av högsta kvalitet och de tester på stammarna visar på högsta överlevnadsgrad.

Flora – probiotika av högsta kvalitet

 • Extrem rena produkter

 • Vegetabiliska kapslar

 • Fritt från artificiella eller syntetiska tillsatser

 • Testas fritt från gluten, mjölkprodukter och soja

 • 14 stammar som finns naturligt i tarmslemhinnan

 • Kan tas av vegetarianer

 • Tillverkningen följer GMP

Flora 5-14

14 olika icke-konkurrerande stammar med totalt 5 miljarder probiotiska bakterier per kapsel. (Totalt 60 kapslar i burken)

Flora 20-14

14 olika icke-konkurrerande stammar med totalt 20 miljarder probiotiska bakterier per kapsel. (Totalt 60 kapslar i burken)

Flora 50-14

14 olika icke-konkurrerande stammar med totalt 50 miljarder probiotiska bakterier per kapsel. (Totalt 60 kapslar i burken)

Flora 300-14

14 olika icke-konkurrerande stammar med totalt 300 miljarder probiotiska bakterier per kapsel. (Totalt 7 kapslar i burken. Kur som tas i sju dagar.)