CoQ10 mot inflammation vid helicobacter pylori & magkatarr

Lästid: 1 min
CoQ10 mot  inflammation vid helicobacter pylori & magkatarr

Coenzym Q10 (CoQ10) behövs för energiproduktion i all kroppens celler. När cellernas energi minskar, dör de snabbare och åldrandets process påskyndas. CoQ10 fungerar även som en antioxidant och motverkar fria radikaler. Ett antal nya studier visar betydelsen av CoQ10 för att förlänga livet samt för att förbättra cellens förmåga att producera energi.

Kronisk magkatarr associerad med H. Pylori skapar oxidativ stress i magsäcken. En randomiserad placekontrollerad studie av högsta kvalitet undersökte om Coenzym Q10 påverkade magkatarr. De patienter som fick CoQ10 fick signifikant färre inflammationer i magsäckens slemhinna, färre symptom och mindre oxidativ stress i jämförelse med dem som endast fick standardbehandling samt dem som fick placebo.

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

J Clin Pharmacol. 2015 Apr 8. doi: 10.1002/jcph.508. [Epub ahead of print] Coenzyme q10 in combination with triple therapy regimens ameliorates oxidative stress and lipid peroxdiation in chronic gastritis associated with H. pylori infection. Rahmani A1, Abangah G, Moradkhani A, Hafezi Ahmadi MR, Asadollahi K.