Facebook Pixel

Infertilitet och CoQ10

Spermier är extremt känsliga för oxidativ stress som orsakas av en obalans mellan fria radikalsystem och antioxidantsystem i mannens reproduktionsorgan. 

End studie publicerad i Andrologia, en internationell vetenskaplig tidskrift om manlig infertilitet studerades CoQ10. Infertila män med åderbrock i pungen fick tillskott av CoQ10 om 100 mg/dag och forskarna kom fram till att spermiekvalitet samt antioxidantstatusen i spermier förbättrades. Denna studie belyser vikten av oxidativ stress som en del av manlig infertilitet och stärker möjligheten antioxidantterapi är av vikt vid infertilitet.

Författare


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag
Tidigare medlem i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift (Funktionsmedicinsk Tidskrift)


Referenser

Andrologia. 2013 Aug 22. doi: 10.1111/and.12152. Coenzyme Q10 supplementation in infertile men with low-grade varicocele: an open, uncontrolled pilot study. Festa R, Giacchi E, Raimondo S, Tiano L, Zuccarelli P, Silvestrini A, Meucci E, Littarru GP, Mancini A.