Infertilitet och CoQ10

Spermier är extremt känsliga för oxidativ stress som orsakas av en obalans mellan fria radikalsystem och antioxidantsystem i mannens reproduktionsorgan. 

End studie publicerad i Andrologia, en internationell vetenskaplig tidskrift om manlig infertilitet studerades CoQ10. Infertila män med åderbrock i pungen fick tillskott av CoQ10 om 100 mg/dag och forskarna kom fram till att spermiekvalitet samt antioxidantstatusen i spermier förbättrades. Denna studie belyser vikten av oxidativ stress som en del av manlig infertilitet och stärker möjligheten antioxidantterapi är av vikt vid infertilitet.


Andrologia. 2013 Aug 22. doi: 10.1111/and.12152. Coenzyme Q10 supplementation in infertile men with low-grade varicocele: an open, uncontrolled pilot study. Festa R, Giacchi E, Raimondo S, Tiano L, Zuccarelli P, Silvestrini A, Meucci E, Littarru GP, Mancini A.