Motverkar Coenzym Q10 depression?

Lästid: 1–2 min
Motverkar Coenzym Q10 depression?

CoQ10 har antidepressiva effekter

Forskare gav råttor som stressats i laboratoriemiljö tillskott av CoQ10 under tre veckor vilket resulterade i signifikanta antideppressiva effekter. Dessutom visade det sig att tillskott av CoQ10 skyddade hippocampus mot oxidering och DNA-skada. Forskarnas slutsats är att CoQ10 har antidepressiv aktivitet och kan skydda hippomcapus mot DNA-skada.

Vad är hippocampus?

Hippocampus är en del av hjärnan som spelar en central roll i inlärning och minne. Den är en del av det limbiska systemet, ett komplex av strukturer i hjärnan som är inblandade i känslor, motivation, njutning och minnesbildning.

Hippocampus, som har formen av en sjöhäst (därav namnet, eftersom "hippocampus" är latin för sjöhäst), finns i båda hjärnhalvorna. Den är särskilt inblandad i bildandet av långtidsminnen och i att ge minnen ett rumsligt sammanhang, vilket hjälper oss att navigera i vår miljö.

Skador på hippocampus kan leda till problem med minnesbildning och orientering. Alzheimer's sjukdom, en åldersrelaterad sjukdom som orsakar minnesförlust, är kopplad till skador och förlust av neuroner i hippocampus.

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser
<p>Pharmacol Biochem Behav. 2013 Jan 11. Coenzyme Q10 displays antidepressant-like activity with reduction of hippocampal oxidative/nitrosative DNA damage in chronically stressed rats. Aboul-Fotouh S. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Ain Shams University, Cairo, Egypt; Clinical Pharmacology Unit, Faculty of Medicine, Ain Shams University, Cairo, Egypt.</p>