Facebook Pixel

Motverkar Coenzym Q10 depression?

Forskare gav råttor som stressats* i laboratoriemiljö tillskott av CoQ10 under tre veckor och vilket resulterade i signifikanta antideppressiva effekter. Dessutom visade det sig att tillskott av CoQ10 skyddade hippocampus mot oxidering och DNA-skada.

Forskarnas slutsats är att CoQ10 har antidepressiv aktivitet och kan skydda hippomcapus mot DNA-skada. Hippocampus är en del av limbiska systemet i hjärnan och är involverat i korttidsminnet samt bildandet av nya minnen samt rumsorientation.

* Greatlife.se stödjer ej denna typ av forskning på djur.

Författare


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag. Tidigare medlem i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift.


Vetenskapliga referenser och källor

Pharmacol Biochem Behav. 2013 Jan 11. Coenzyme Q10 displays antidepressant-like activity with reduction of hippocampal oxidative/nitrosative DNA damage in chronically stressed rats. Aboul-Fotouh S. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Ain Shams University, Cairo, Egypt; Clinical Pharmacology Unit, Faculty of Medicine, Ain Shams University, Cairo, Egypt.