D-vitamin viktigt om man har Helicobacter pylori

D-vitamin viktigt om man har Helicobacter pylori

Sammanfattning

Personer med tillräckliga D-vitaminer i kroppen har lättare att bli av med helicobacter pylori i jämförelse bland dem som inte har tillräckliga nivåer av D-vitamin fastslår ny forskning.

Forskning av Yildirim O, et al. visar att personer med brist på D-vitamin har svårare att bli av med överskott av helicobacter pylori. Personer med tillräckliga D-vitaminer i kroppen har lättare att bli av med helicobacter pylori i jämförelse bland dem som inte har tillräckliga nivåer av D-vitamin. (Yildirim O, et al. 2017)

Helicobacter pylori är en bakterie som förekommer magen. Det är en av mycket få bakterier som klarar av magsäckens sura miljö. Helicobacter pylori överlever alltså mycket lågt pH-värde men Helicobacter pylori kan höja pH-värdet genom att bryta ner urea till ammoniak och koldioxid. H. Pylori, som den även kallas, är kopplat till bland annat kronisk gastrit (inflammation i magsäcken) och magsår. 

I den aktuella studien testades 220 kvinnor och män med H. Pylori och forskarna märkte att de personer som lyckades utrota H. Pylori hade mer än dubbelt så höga D-vitaminnivåer (mätt som 25-hydroxyvitamin, 25(OH)D med blodprov) i jämförelse med dem som inte lyckades bli av med H. Pylori. Det var signifikant fler patienter med D-vitaminbrist bland dem som inte lyckades bli av med H. Pylori trots medicinsk behandling med antibiotika.

Yildirim O, et al. sammanfattar sitt resultat med att säga att brist på D-vitamin kan anses vara en riskfaktor när man försöker bli av med H. Pylori och det innebär att man kan behöva tillskott av D-vitamin innan man behandlar H. Pylori medicinskt.

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Yildirim O, Yildirim T, Seckin Y, Osanmaz P, Bilgic Y, Mete R. Adv Clin Exp Med. 2017 Dec;26(9):1377-1381. doi: 10.17219/acem/65430. PMID: 29442458.