Facebook Pixel

D-vitaminbrist hos för tidigt födda

D-vitaminbrist hos för tidigt födda

Studie visar att D-vitaminbrist är vanligt hos för tidigt födda barn. Fostret erhåller all D-vitamin via modern men om modern lider av D-vitamin kommer fostret och även den nyfödda att lida av D-vitaminbrist. Det finns en direkt korrelation mellan moderns D-vitaminnivåer vid förlossningen och den nyfödda bebisens D-vitaminnivåer.

På WebMD skriver man att ”D-vitamin har länge varit associerat med benhälsa men mer och mer forskning tyder på att D-vitamin skyddar mot många sjukdomar som är vanliga bland vuxna, inklusive hjärtsjukdomar och vissa cancerformer. Det finns även tecken på att D-vitaminbrist ökar risken för luftrörsinfektioner och Diabetes typ 1 hos barn." På WebMD skriver man vidare att ”Forskningsledaren Anne Merewood, säger att hon var förvånad av den höga nivå av D-vitaminbrist bland mödrarna. 'Flera av dessa tog prenatalvitaminer (multivitaminer för gravida) men det räckte inte för att de skulle få adekvata D-vitaminnivåer.' "

Författare


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag. Tidigare medlem i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift.


Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser