D-vitaminbrist hos för tidigt födda

Lästid: 1–2 min
D-vitaminbrist hos för tidigt födda

Studie visar att D-vitaminbrist är vanligt hos för tidigt födda barn. Fostret erhåller all D-vitamin via modern men om modern lider av D-vitamin kommer fostret och även den nyfödda att lida av D-vitaminbrist. Det finns en direkt korrelation mellan moderns D-vitaminnivåer vid förlossningen och den nyfödda bebisens D-vitaminnivåer.

På WebMD skriver man att ”D-vitamin har länge varit associerat med benhälsa men mer och mer forskning tyder på att D-vitamin skyddar mot många sjukdomar som är vanliga bland vuxna, inklusive hjärtsjukdomar och vissa cancerformer. Det finns även tecken på att D-vitaminbrist ökar risken för luftrörsinfektioner och Diabetes typ 1 hos barn." På WebMD skriver man vidare att ”Forskningsledaren Anne Merewood, säger att hon var förvånad av den höga nivå av D-vitaminbrist bland mödrarna. 'Flera av dessa tog prenatalvitaminer (multivitaminer för gravida) men det räckte inte för att de skulle få adekvata D-vitaminnivåer.' "

Författare


Greatlife.se

Greatlife.se startades utifrån ett missnöje med de kosttillskott som fanns på marknaden. Vi saknade produkter som vi själva skulle kunna tänka oss att använda, ge till våra barn eller rekommendera till våra nära och kära.

 

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Vitamin D status of early preterm infants and the effects of vitamin D intake during hospital stay
http://fn.bmj.com/content/99/2/F166.full

Deficit of vitamin D in pregnancy and growth and overweight in the offspring.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25189178

CDC: Babies Don't Get Enough Vitamin D
http://www.webmd.com/parenting/baby/news/20100322/cdc-babies-dont-get-enough-vitamin_d