D-vitaminbrist hos för tidigt födda

Lästid: 1–2 min
D-vitaminbrist hos för tidigt födda

Forksning av Morales E et al publicerad i J. Int J Obes 2015 visar att D-vitaminbrist är vanligt hos för tidigt födda barn. Fostret erhåller all D-vitamin via modern men om modern lider av D-vitamin kommer fostret och även den nyfödda att lida av D-vitaminbrist. Det finns en direkt korrelation mellan moderns D-vitaminnivåer vid förlossningen och den nyfödda bebisens D-vitaminnivåer.

CDC står för Centers for Disease Control and Prevention. Det är en federal myndighet i USA som fokuserar på att skydda folkhälsan och säkerheten genom att kontrollera och förebygga sjukdomar, skador och funktionshinder. CDC utför forskning, ger riktlinjer och erbjuder utbildning för att hantera olika hälsorelaterade ärenden och nödsituationer. De menar att D-vitamin länge har varit associerat med benhälsa men mer och mer forskning tyder på att D-vitamin skyddar mot många sjukdomar som är vanliga bland vuxna. Det finns även tecken på att D-vitaminbrist ökar risken för infektioner hos barn samt ökar risken för problem med att reglera blodsockret. På CDC skriver man att Forskningsledaren Anne Merewood, säger att hon var förvånad av den höga nivå av D-vitaminbrist bland mödrarna. "Flera av dessa tog prenatalvitaminer (multivitaminer för gravida) men det räckte inte för att de skulle få tillräckliga D-vitaminnivåer." Det räcker alltså inte med att endast ta en multivitaminmineral för gravida för att få i sig tillräckliga nivåer av D-vitamin. 

Rekommendationen är att få i sig 70–80 IU per dag och kilogram kroppsvikt från alla källor, det vill säga från sol, mat och kosttillskott. I genomsnitt får kvinnor i sig 170 IU per dag via kosten, män 205 IU per dag och barn 2–19 år 195 IU per dag via kosten. Resterande mängd D-vitamin behöver man ta kosttillskott för att få i sig såvida man inte solar 80 % av kroppen utan solskydd mellan cirka kl. 11–15 i minst 20 minuter när UV-index är 3 eller högre.

Här kan du finna UV-index för din plats: https://www.uvkollen.se/

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Monangi N, Slaughter JL, Dawodu A, Smith C, Akinbi HT. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2014 Mar;99(2):F166-8. doi: 10.1136/archdischild-2013-303999. Epub 2013 Jul 13. PMID: 23852093; PMCID: PMC3933171.

Morales E, Rodriguez A, Valvi D, Iñiguez C, Esplugues A, Vioque J, Marina LS, Jiménez A, Espada M, Dehli CR, Fernández-Somoano A, Vrijheid M, Sunyer J. Int J Obes (Lond). 2015 Jan;39(1):61-8. doi: 10.1038/ijo.2014.165. Epub 2014 Sep 5. PMID: 25189178.

CDC: Babies Don't Get Enough Vitamin D Content source: Division of Nutrition, Physical Activity, and Obesity, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion.