Facebook Pixel
10 % rabatt på C-vitaminpulver och Complex C med kod AUG10

D-vitaminbrist hos för tidigt födda

D-vitaminbrist hos för tidigt födda

Studie visar att D-vitaminbrist är vanligt hos för tidigt födda barn. Fostret erhåller all D-vitamin via modern men om modern lider av D-vitamin kommer fostret och även den nyfödda att lida av D-vitaminbrist. Det finns en direkt korrelation mellan moderns D-vitaminnivåer vid förlossningen och den nyfödda bebisens D-vitaminnivåer.

På WebMD skriver man att ”D-vitamin har länge varit associerat med benhälsa men mer och mer forskning tyder på att D-vitamin skyddar mot många sjukdomar som är vanliga bland vuxna, inklusive hjärtsjukdomar och vissa cancerformer. Det finns även tecken på att D-vitaminbrist ökar risken för luftrörsinfektioner och Diabetes typ 1 hos barn." På WebMD skriver man vidare att ”Forskningsledaren Anne Merewood, säger att hon var förvånad av den höga nivå av D-vitaminbrist bland mödrarna. 'Flera av dessa tog prenatalvitaminer (multivitaminer för gravida) men det räckte inte för att de skulle få adekvata D-vitaminnivåer.' "

Författare


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag
Tidigare medlem i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift (Funktionsmedicinsk Tidskrift)


Referenser

Vitamin D status of early preterm infants and the effects of vitamin D intake during hospital stay
http://fn.bmj.com/content/99/2/F166.full

Deficit of vitamin D in pregnancy and growth and overweight in the offspring.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25189178

CDC: Babies Don't Get Enough Vitamin D
http://www.webmd.com/parenting/baby/news/20100322/cdc-babies-dont-get-enough-vitamin_d