Viktigt att ta rätt form av E-vitamin

Lästid: 2–3 min
Viktigt att ta rätt form av E-vitamin

Åtta former av E-vitamin, inte bara alfa-tokoferol

E-vitamin är ett fettlöslig vitamin. Det är en sanning med modifikation då E-vitamin egentligen är en term för åtta fettlösliga ämnen som fungerar i synergi med varandra och som inte förekommer isolerat från varandra i naturen. Bra tillskott av E-vitamin ska aldrig vara isolerade och innehålla alla åtta former: 

 • d-alfa-tokoferol
 • d-beta-tokoferol
 • d-gamma tokoferol
 • d-delta tokoferol
 • d-alfa- tokotrienol
 • d-beta- tokotrienol
 • d-gamma- tokotrienol
 • d-delta tokotrienol

De allra flesta E-vitamintillskott innehåller dock tyvärr endast alfa-tokoferol, en del innehåller alla fyra tokoferoler men endast några få på marknaden innehåller alla fyra tokoferoler och fyra tokotrienoler.

Varför är det så viktigt att inte bara ta alfa-, beta- gamma-, deltatokoferol?

 • En publicerad studie, genomförd av Mangialasche F. och medförfattare i tidskriften JAMA Neurol., har kopplat en negativ korrelation mellan E-vitaminintag och risken för kognitiv nedgång. Resultaten indikerar att ett högre intag av E-vitamin är associerat med minskad förekomst av kognitiv nedgång. Intressant nog visade studien att det är tocotrienolerna, inte tokoferolerna, inom E-vitaminfamiljen som verkar ha samband med att skydda mot kognitiv nedgång.

 • Nyligen utförd forskning påpekar att en synergistisk antioxidativ effekt uppstår genom kombinationen av astaxanthin och tocotrienoler, vilket inte kan uppnås genom att kombinera astaxanthin med endast alfa-tokoferol, som rapporterat av Zhang Z. och medförfattare i tidskriften Antioxidants. Denna observation belyser den potentiella kraften i kombinationen av specifika antioxidanter för att förbättra skyddet mot oxidativ stress.

 • I nyligen publicerad studie av Pham H. och medförfattare i tidskriften Molecular Nutrition & Food Research visade att både tokoferoler och tokotrinoler från E-vitamin, specifikt de som finns i riskli, positivt påverkar aktiveringen av mikrogliaceller, och inte enbart tokoferolerna. Mikrogliaceller fungerar som ”renhållningsarbetare” i det centrala nervsystemet.

 • Vidare har forskning av Khanna S. och medförfattare i tidskriften Journal of Neurochemistry avslöjat att α-tokotrienoler, till skillnad från α-tokoferoler, demonstrerar skyddande effekter mot glutamatinducerade besvär för hjärnceller. Denna observation placerar α-tocotrienol i framkant som den mest effektiva E-vitaminformen för att skydda hjärnceller.

 • Forskning av Sen CK. och medförfattare, publicerad i tidskriften Nutrition, påpekade att ett kostintag som är bristfälligt på E-vitamin under graviditeten kan leda till en betydande sänkning av E-vitaminnivåerna i fostrets hjärna redan efter två veckor, utan att påverka E-vitaminnivåerna i moderns hjärna. Dessutom indikerar studien att upptaget av tokotrienoler är högre hos fostrets hjärna jämfört med den vuxna människans hjärna, vilket understryker vikten av adekvat intag av E-vitamin, inklusive alla tokotrienoler, under graviditeten.

 • En annan studie, publicerad av Khor HT. och medförfattare i tidskriften Atherosc., demonstrerade att tillskott av gamma-tokotrienol kan minska lipidperoxidering i plasma och blodkärl, samt öka den totala antioxidantstatusen, inklusive SOD-aktivitet (superoxiddismutas är en kroppsegen antioxidant).

 • Slutligen påvisar forskning av Serbinova E. och medförfattare i tidskriften Free Radical Biology & Medicine att alfa-tokotrienol har en högre antioxidativ effekt än alfa-tokoferol, vilket betonar det potentiella värdet av tokotrienoler i E-vitaminets övergripande antioxidativa egenskaper.

Funktionsmedicinare uttalar sig om E-vitamin

 Apotekaren och funktionsmedicinaren Suzy Cohen skriver så här om E-vitamin:

"Vitamin E är fantastisk. Eftersom E-vitamin är ett fettlösligt näringsämne som ger näring åt fettvävnad, speciellt ditt hjärta, bukspottkörtel, lever och hjärna. Din hjärna älskar E-vitamin...E-vitamin är som Stålmannen för din hjärna men om du tar en lågkvalitetsform av E-vitamin är det som kryptonit! Tyvärr finns det en hel del skräp på marknaden som innehåller onödiga fyllnadsmedel, bindemedel, färger, hjälpämnen men det är även viktigt vilka isomerer av din E-vitamin har. Ser du "dl-alfa-tokoferol" på etiketten? Förmodligen gör du det då det är vad 99 % av E-vitamintillskotten innehåller. Alla syntetiska former av vitamin E är märkta med dl-prefixet. Jag skulle inte sätta i mig detta om jag så hade fått betalt. Den större överraskning är att nästan alla E-vitamintillskott endast innehåller endast ett av alla åtta isomerer. Det enda som är värre än att ta endast en av dessa isomerer (vanligtvis alfa-tokoferol) är att ta en E-vitamin av dålig kvalitet. Om du endast tar en isomer som ofta finns i billiga former av E-vitamin skapar du en obalans mot övriga isomerer. Ju mer alfa-tokoferol du tar, desto mer utarmat blir du på beta-, delta- och gamma-tokoferoler (och alla 4 tokotrienoler.)" 

Suzy Cohens text är fritt översatt och nedkortad för att passa artikeln.

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Mangialasche F. et al. JAMA Neurology. 2016 May;73(5): 539-45.

Zhang Z. et al. Antioxidants. 2021 Aug 4;10(8):1225.

Pham H. et al. Mol Nutr Food Res. 2019 Jan;63(2):1800806.

Khanna S. et al. J Neurochem. 2003 Jan;86(1):211-20.

Sen CK. et al. Nutrition. 2000 Oct;16(10):894-8.

Khor HT. et al. Atherosclerosis. 1991 Aug;90(2-3):227-35.

Xia W et al. J Nutr Biochem. 2016 May;31:1-9.

Kamezaki C et al. J Clin Biochem Nutr. 2016 Sep;59(2):100-106.

Bhatia HS et al. J Neuroinflammation. 2016 Jun 14;13(1):148.

Ziaei S et al. BJOG. 2005 Apr;112(4):466-9.

Cheng K et al. Asian-Australas J Anim Sci. 2016 May;29(5):681-8.

Roy S et al. FEBS Lett. 2002 Oct 23;530(1-3):17-23.

Koba K et al. Biosci Biotechnol Biochem. 1992 Sep;56(9):1420-3.

Newaz MA et al. Clin Exp Hypertens. 1999 Nov;21(8):1297-313.

http://suzycohen.com/articles/vitamin_e_gamma_mixed/