JUST NU – 20 % rabatt på produkter för mage & tarm

Gurkmeja – ett gyllene vapen mot inflammation & infektion

Gurkmeja – ett gyllene vapen mot inflammation & infektion

Sammanfattning

Gurkmeja, en stapelvara i det indiska köket, ger curry dess vackra gula färg. Gurkmeja har även traditionellt använts vid hälsobesvär vid bland annat behandling av leverbesvär, hudproblem, matsmältningsbesvär, infektioner, menstruationssmärtor, ömma muskler och ledvärk. Forskning visar att gurkmeja innehåller flera aktiva beståndsdelar men det är framförallt pigmentet kurkumin som rönt intresse. Mer än fem tusen forskningsartiklar har hittills publicerats om kurkumin. Forskning visar att kurkuminet verkar ha en antioxidativ, antiinflammatorisk och antibakteriell verkan. Även svåra sjukdomar som cancer och ulcerös kolit forskas på när det gäller kurkumin. Det verkar även som om gurkmeja i hel form är mer effektiv än isolerat kurkumin. Man kan öka upptaget av kurkumin genom att tillsätta lite svartpeppar till gurkmejan. Det kan öka kurkuminhalten i blodet så mycket som 20 gånger. Innate Response Turmeric innehåller hel, skonsamt torkad och mald gurkmeja samt även svartpepparextrakt för optimalt upptag av kurkuminet. Innate Response Turmeric innehåller dessutom helig basilika och många andra superfoods.

Mat som medicin

Att mat kan fungera som medicin gäller i högsta grad för gurkmeja. Den är en trotjänare inom den traditionella kinesiska medicinen (TCM) och kanske ännu mer i den indiska folkmedicinen Ayurveda. De traditionella användningsområdena omfattar bland annat behandling av leverbesvär, hudproblem, matsmältningsbesvär, infektioner, menstruationssmärtor, ömma muskler och ledvärk.

Det förekommer också att gurkmeja används utvärtes tillsammans med honung för att lindra irriterad hud eller förbättra sårläkning. Något att tänka på är att dock den starkt gula färgen färgar av sig på huden och kan fläcka ned kläder. Därför har den också en given uppgift som färgämne i livsmedel, med tillsatsnummer E 100. Enligt Greg Cole som är professor i medicin och neurologi vid University of California i Los Angeles kan man till och med hjärnan bli gul om man äter mycket gurkmeja! I sin forskning om gurkmejans skyddande verkan på hjärnan har han sett obducerade hjärnor från äldre indier som ätit gurkmeja hela livet. De var svagt gulfärgade och innehöll ovanligt ungdomlig, tät hjärnvävnad. 

Antioxidativt, antiinflammatoriskt, antibakteriellt

Gurkmejan är en av de mest välbeforskade växterna, och det är framför allt det gula, fettlösliga pigmentet som kallas kurkumin som rönt intresse. Mer än fem tusen forskningsartiklar har hittills publicerats om det här ämnet. De många egenskaperna som kurkuminet verkar besitta inkluderar antioxidativ, antiinflammatorisk och antibakteriell verkan. Greg Coles forskning visade exempelvis att kurkumin skyddar hjärnan mot demens i flera olika försök på gnagare. Kurkuminet verkar stoppa både bildningen och minska ansamlingen av de amyloida placken som är ett kännetecken för Alzheimers sjukdom. Senare forskning bekräftar att den här effekten verkar gälla även människor, åtminstone de friska medelålders kvinnor och män som ingick i studien. Blodvärdena efter fyra veckors intag av kurkumin visade bland annat på lägre blodfetter, mindre oxidativ stress och lägre nivå av proteinet betaamyloid.

Gurkmejans antiinflammatoriska effekt kommer av att den har reglerande verkan på så gott som samtliga av kroppens alla 1 200–1 300 inflammationsdrivande generna. Stig Bengmark, professor emeritus i kirurgi och verksam vid University College London, har gått igenom forskningen av gurkmejans egenskaper och konstaterar att den har liknande verkan som cox-2-hämmare – de tidigare så populära antiinflammatoriska läkemedlen som dock visade sig vara skadliga för hjärthälsan. Några sådana biverkningar har däremot inte gurkmejan eller kurkuminet. Stig Bengmark skriver att gurkmeja är ”fullständigt ogiftigt” och innehåller omkring tjugo olika substanser med antiinflammatorisk funktion – så kallade kurkumenoider – med kurkumin som lagkapten. 

Stoppar cancer på flera sätt

Det finns också gott om tecken på att gurkmeja och kurkumin kan ha effekt mot cancer. Ett sådant är att gurkmeja tycks kunna stoppa en del av skadorna på cellernas DNA som rökning ger upphov till. I en studie fick en grupp inbitna rökare äta lite drygt en tesked gurkmejapulver per dag i en månad. Forskarna såg då att andelen DNA-mutationer i deras celler minskade med upp till 38 procent. 

Dessutom brukar rökare ha mer polyper i tarmen, som kan utvecklas till cancer. Enligt en annan studie hade rökare som fick 4 gram kurkumin per dag i trettio dagar betydligt färre sådana strukturer i ändtarmen. Andelen minskade med nästan 40 procent. Den enda biverkningen som deltagarna rapporterade var att deras avföring blev gulaktig.

Det som är så speciellt med kurkuminet är att den verkar fungera i tre steg i kampen mot cancer. Dels blockerar det cancerframkallande ämnen i kroppen genom att fungera som en antioxidant, dels stoppar det mutationer på cellernas DNA, och dels förhindra det att cancerceller växer och sprider sig. 

I en undersökning provade man att ge femton patienter med långt framskriden cancer i tjocktarmen stora mängder gurkmeja. De här patienterna fick ingen effekt av de vanliga cancerbehandlingarna med cellgifter och strålning, så gurkmejan var deras sista hopp. Efter 2–4 månader hade cancern bromsats hos så mycket som en tredjedel av patienterna.

Samma sak provades på en grupp patienter med tumörer i bukspottkörteln – en av de dödligaste formerna av cancer. Av tjugoen patienter svarade två av dem positivt på behandlingen. Hos en av dem minskade tumörens storlek med 73 procent. Dessvärre blev tumören till slut resistent mot kurkuminet. Men den andra patienten blev bättre, och behandlingen med kurkumin skedde helt utan biverkningar.

Kurkumin bra för mycket annat också

Andra strängar som kurkuminet verkar ha på sin lyra är att det kan hjälpa oss med återhämtningen efter operationer och minska inflammatoriska besvär som artros, ledgångsreumatism och olika inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit.  

Enligt en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie av patienter med ulcerös kolit blev mer än hälften av patienterna av med sina symtom på bara en månad när de åt kurkumin. Däremot fick inga av deltagarna i placebogruppen samma effekt.  

Trots att kurkuminet anses vara gurkmejans mest aktiva ämne, verkar det finnas mycket mer i gurkmeja som ger positiva effekter. Utöver kurkuminoiderna som redan nämnts, innehåller den även lipider och andra potenta ämnen som kallas turmeroner. Trots att de flesta studier gjorts på enbart kurkumin, har ett flertal undersökningar av gurkmejans effekt på cancerceller faktiskt uppvisat bättre verkan än bara kurkumin. Gurkmeja i hel form har visat sig vara bättre på att döda cancerceller jämfört med kurkumin i försök med celler från såväl bröstcancer, bukspottkörtelcancer, tjocktarmscancer som en form av blodcancer som kallas myeloisk leukemi. 

Sannolikt finns det mer än bara kurkumin som ger gurkmejan dess positiva egenskaper. Faktum är att försök har gjorts med gurkmeja där kurkuminet tagits bort helt, och de visar att kryddan kan vara lika effektiv utan sitt gula pigment. 

Mer effekt med svartpeppar

Gurkmeja är en riktigt kraftfull krydda. Redan en åttondels tesked ger antioxidanteffekter som kan mätas i blodet. Däremot är kurkumin ett mer svårupptagligt ämne eftersom det är fettlösligt. Men det är lätt att öka upptaget genom att tillsätta lite svartpeppar till gurkmejan. Det kan öka kurkuminhalten i blodet så mycket som 20 gånger.  

Orsaken är ett ämne som kallas piperin som ger svartpepparn dess speciella smak och doft. Det gör att levern inte bryter ned och utsöndrar kurkuminet lika snabbt ur kroppen. Intressant nog är svartpeppar ett vanligt inslag i curryblandningar. Upptaget av kurkumin kan dessutom ökas ytterligare om man äter lite fett med kryddorna. 

I produkten Daily Turmeric Superfood Booster hittar du hel ekologisk gurkmeja (inte bara kurkumin) som kombinerats med Bioperine, det enda extraktet av piperin som har genomgått kliniska studier för att öka biotillgängligheten hos olika näringsämnen.

Dessutom innehåller produkten ekologisk helig basilika som har både stressminskande, immunstärkande och blodsockerreglerande verkan, plus extrakt av antioxidantbomber som svarta vinbär, björnbär, vilda blåbär, tranbär och apelsin.

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.


Källor

http://www.accelerating.org/articles/curcumin.html

Nutr J. 2012 Sep 26;11:79. Diverse effects of a low dose supplement of lipidated curcumin in healthy middle aged people. DiSilvestro RA1, Joseph E, Zhao S, Bomser J.

Nutr Hosp. 2009 May-Jun;24(3):273-81. Plant-derived health: the effects of turmeric and curcuminoids. Bengmark S1, Mesa MD, Gil A.

Food Pharmacy, professorns spalt, Stig Bengmark. Gurkmejan. Det antiinflammatoriska guldet. 2015-02-09

Mutagenesis. 1992 Mar;7(2):107-9. Effect of turmeric on urinary mutagens in smokers. Polasa K1, Raghuram TC, Krishna TP, Krishnaswamy K. 

Cancer Prev Res (Phila). 2013 May;6(5):387-400. New perspectives of curcumin in cancer prevention. Park W1, Amin AR, Chen ZG, Shin DM.

AAPS J. 2009 Sep;11(3):495-510. Curcumin and cancer cells: how many ways can curry kill tumor cells selectively? Ravindran J1, Prasad S, Aggarwal BB.

Clin Cancer Res. 2001 Jul;7(7):1894-900. Pharmacodynamic and pharmacokinetic study of oral Curcuma extract in patients with colorectal cancer. Sharma RA1, McLelland HR, Hill KA, Ireson CR, Euden SA, Manson MM, Pirmohamed M, Marnett LJ, Gescher AJ, Steward WP.

Clin Cancer Res. 2008 Jul 15;14(14):4491-9. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-08-0024. Phase II trial of curcumin in patients with advanced pancreatic cancer. Dhillon N1, Aggarwal BB, Newman RA, Wolff RA, Kunnumakkara AB, Abbruzzese JL, Ng CS, Badmaev V, Kurzrock R.

Surg Endosc. 2011 Dec;25(12):3805-10. Efficacy of turmeric (curcumin) in pain and postoperative fatigue after laparoscopic cholecystectomy: a double-blind, randomized placebo-controlled study. Agarwal KA1, Tripathi CD, Agarwal BB, Saluja S. 

J Med Food. 2016 Aug;19(8):717-29. Efficacy of Turmeric Extracts and Curcumin for Alleviating the Symptoms of Joint Arthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Daily JW1, Yang M2, Park S2.

Phytother Res. 2012 Nov;26(11):1719-25. A randomized, pilot study to assess the efficacy and safety of curcumin in patients with active rheumatoid arthritis. Chandran B1, Goel A.

Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Aug;13(8):1444-9.e1. Curcumin in Combination With Mesalamine Induces Remission in Patients With Mild-to-Moderate Ulcerative Colitis in a Randomized Controlled Trial. Lang A1, Salomon N2, Wu JC3, Kopylov U1, Lahat A1, Har-Noy O1, Ching JY3, Cheong PK3, Avidan B1, Gamus D4, Kaimakliotis I5, Eliakim R1, Ng SC3, Ben-Horin S1.

Mol Nutr Food Res. 2013 Sep;57(9):1529-42. Curcumin-free turmeric exhibits anti-inflammatory and anticancer activities: Identification of novel components of turmeric. Aggarwal BB1, Yuan W, Li S, Gupta SC.

Mol Nutr Food Res. 2012 Mar;56(3):454-65. Turmeric (Curcuma longa) inhibits inflammatory nuclear factor (NF)-κB and NF-κB-regulated gene products and induces death receptors leading to suppressed proliferation, induced chemosensitization, and suppressed osteoclastogenesis. Kim JH1, Gupta SC, Park B, Yadav VR, Aggarwal BB.

J Am Coll Nutr. 2012 Aug;31(4):288-94. Bioavailability of herbs and spices in humans as determined by ex vivo inflammatory suppression and DNA strand breaks. Percival SS1, Vanden Heuvel JP, Nieves CJ, Montero C, Migliaccio AJ, Meadors J.

Mol Nutr Food Res. 2013 Sep;57(9):1529-42. Curcumin-free turmeric exhibits anti-inflammatory and anticancer activities: Identification of novel components of turmeric. Aggarwal BB1, Yuan W, Li S, Gupta SC.

Planta Med. 1998 May;64(4):353-6. Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. Shoba G1, Joy D, Joseph T, Majeed M, Rajendran R, Srinivas PS. 

Mol Pharm. 2007 Nov-Dec;4(6):807-18. Bioavailability of curcumin: problems and promises. Anand P1, Kunnumakkara AB, Newman RA, Aggarwal BB.