Kronisk tinnitus och vitamin B12

Lästid: 1–2 min
Kronisk tinnitus och vitamin B12

Ny studie visar på kopplingen mellan kronisk tinnitus och brist på vitamin B12.

Så kallad äkta tinnitus är ett hörselrelaterad ”fantomljud” som troligtvis kommer av en trigger av något slag i hörselsnäckan eller hjärnstammen. 

Forskare testade, i denna randomiserade studie, två olika grupper med kronisk tinnitus. En grupp fick 2500 mcg vitamin B12 under sex veckor medan en annan grupp fick placebo. Tester visade att gruppen som fått vitamin B12 uppvisade signifikanta förbättringar i det så kallade mean tinnitus severity index score. Forskarna skriver i sin sammanfattning: det finns en koppling mellan vitamin B12 brist och tinnitus. 

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Singh C, Kawatra R, Gupta J, Awasthi V, Dungana H. Noise Health. Therapeutic role of Vitamin B12 in patients of chronic tinnitus: A pilot study. 2016 Mar-Apr;18(81):93-7.