Facebook Pixel
10 % rabatt på C-vitaminpulver och Complex C med kod AUG10

Probiotika kan reducera pollenallergisymptom

En ny randomiserad dubbelblindstudie genomförd i juni år 2012. Visade att barn med pollenallergi som fick Lactobacillus Salivarius, en probiotisk bakteriestam som finns i alla Innate Response Flora-produkter, i tolv veckor hade färre symptom relaterat till pollenallergi och dessutom kunde reducera sina allergimediciner i jämförelse med barn som inte fick probiotikastammen.

Forskarna testade vita blodkroppar, röda blodkroppar, trombocyter och Ig-E-antikroppar före och efter behandlingen. Under behandlingen testades barnen regelbundet för SCORing pollenallergiindex.

Författare


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag
Tidigare medlem i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift (Funktionsmedicinsk Tidskrift)


Referenser

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22728633