Quercetin – allergikerns vän?

Lästid: 2–3 min
Quercetin – allergikerns vän?

Quercetin – en viktig flavonoid

Quercetin, en flavonoid som tillhör undergruppen flavonoler, är ett naturligt gult färgämne som förekommer i många växter. Den har visat sig ha flera betydande hälsoegenskaper. Studier pekar på att quercetin bland annat kan underlätta vid vanliga förkylningar, allergibesvär men även vid besvär med lungorna. Quercetin finns i frukt, bär och grönsaker. 

Fyra studier om quercetin

Vanliga förkylningar besvärar miljontals människor varje år, skadar slemhinnorna i bihålorna vilket kan leda till inflammation, ger smärta i bihålsorna och ökad risk för sekundära virusinfektioner.

En studie visar att quercetin reducerar inflammationsreaktioner från vanliga förkylningsvirus och samtidigt aktivt hindrar virus från att replikera sig. Forskarna kom fram till att ”quercetin kan vara fördelaktigt i behandling av virusinfektioner i bihålorna speciellt hos patienter med besvär med lungorna. [1]

En annan studie konfirmerar att vanligt förkylningsvirus gör signifikanta skador på luftrörens slemhinnor och att quercetin hjälper till att stoppa denna process.[2]

Ytterligare en studie visar på quercetins förmåga att reducera allergiska reaktioner och inflammationsprocesser i luftrören, vilken konfirmerar tidigare studier som visar att quercetin hjälper till att stabilisera mastceller som är involverade i histaminproduktionen.[3].

En studie gjord på djur pekar på att quercetin kan bidra till att förbättra lungfunktionen genom att förhindra vissa processer som förstör lungvävnad.[4]

Dessa studier pekar på att quercetin kan vara en kraftful naturlig substans vid flertalet respiratoriska besvär och sjukdomar. Quercetin finns, som sagt, i frukt, bär och grönsaker. En studie fann att ekologiskt odlade tomater innehåller 79% mer quercetin än konventionellt odlade tomater.[5]

Vad är Quercetin bra mot?

Quercetin är bra mot bland annat vanliga förkylningar, allergibesvär men även vid besvär med lungorna enligt studierna nämnda nedan.

Kosttillskott mot allergi

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

[1] S. Ganesan, PhD, S. Chattoraj, MS, A.N. Faris, Ph.D., A. Comstock, BS, U. Sajjan, PhD  Quercetin Inhibits rhinovirus replication and subsequent chemokine response in Airway Epithelial Cells. American Thoracic Society May 2010 annual International Conference in New Orleans  2010 May, Ann Arbor, MI/US

[2] A. Comstock, BS, A. Chattoraj, MS, S. Ganesan, PhD, S. Chattoraj, MS, M.B. Hershenson, MD, U. Sajjan, PhD  Oxidative Stress Induced by Rhinovirus Plays a Role in the Disruption of Epithelial Barrier Function American Thoracic Society May 2010 annual International Conference in New Orleans.  2010 May, Ann Arbor, MI/US

[3] E.A. Cruz, MS, S. Reuter, PhD, H. Martin, MS, N. Dehzad, MS, M.F. Muzitano, PhD, S.S. COSTA, PhD, B.R. Bergmann, PhD, R. Buhl, MD, C. Taube, MD THE INHIBITORY EFFECT OF THE PLANT KALANCHOE PINNATA AND ITS FLAVONOID QUERCETIN ON AIRWAY HYPERRESPOSIVENESS American Thoracic Society May 2010 annual International Conference in New Orleans  2010 May, Rio De Janeiro/BR

[4] S. Ganesan, PhD, A. Comstock, BS, S. Chattoraj, MS, M.B. Hershenson, MD, U. Sajjan, PhD  Quercetin Improves Lung Inflammation in Mouse Model of COPD by Inhibiting Matrix Metalloproteinases American Thoracic Society May 2010 annual International Conference in New Orleans  2010 May, Ann Arbor, MI/US

[5] A. E. Mitchell, Y. J. Hong, E. Koh, D. M. Barrett, D. E. Bryant, R. F. Denison and S. Kaffka (2007). "Ten-Year Comparison of the Influence of Organic and Conventional Crop Management Practices on the Content of Flavonoids in Tomatoes". Journal of Agricultural and Food Chemistry 55 (15): 6154–9. doi:10.1021/jf070344. PMID 17590007.