Nedstämdhet & brist på livsglädje - magnesium hjälpte

Nedstämdhet & brist på livsglädje - magnesium hjälpte

Vi fick en solskenshistoria från en av våra kunder, Vanja. Vi fick dela med oss av vad hon skrivit till oss.

"Jag började med magnesium för drygt två månader sedan och redan efter två dagar så märkte jag av att min nedstämdhet och brist på livsglädje (dragits med det i mest hela mitt vuxna liv) började vända! 

/Vanja B"

Kommentar Greatlife.se
Enligt Tarleton och Littenberg finns det en signifikant koppling mellan lågt magnesiumintag och depression. Eby och Eby skriver att det är välkänt att magnesiumbrist kan skapar neuropatologi, det vill säga sjukliga förändringar i nervsystemet. Magnesiumbrist i hjärnceller skadar dessa vilket kan manifesteras som depression. Eby och Eby framlägger vidare en hypotes om att magnesiumbrist, tillsammans med överskott av kalcium och stress kan orsaka många fall av andra depressionsrelaterade symtom inklusive ångest, irritabilitet, förvirring, sömnlöshet och huvudvärk och menar att det finns en möjlighet magnesiumbrist ligger bakom många depressioner och relaterade psykiska problem inklusive påverkan på IQ.

Vetenskapliga referenser och källor

J Am Board Fam Med. 2015 Mar-Apr;28(2):249-56. doi: 10.3122/jabfm.2015.02.140176. Magnesium intake and depression in adults. Tarleton EK1, Littenberg B2.