Kampanj! 20% rabatt till Mors Dag. Använd kod: MAMMA20 i kassan. Läs mer.

Tarmflora och stress

Lästid: 1–2 min
Tarmflora och stress

Forskning visar att tarmfloran påverkar även hjärnans funktion inklusive dess förmåga att hantera stress. En ny studie visar på sambandet mellan tarmflora, ångestliknande beteende och monoaminsignaler* i hjärnan. Ny forskning visar att försöksdjur utan tarmflora som utsetts för stress får sämre neurologiska och hormonella förändringar samt även sämre beteendemässiga reaktioner i jämförelse med försöksdjur som har en fullgod tarmflora.

*Det finns teorier om att psykiska sjukdomar bland annat är orsakade av obalanser gällande i monoaminer (signalsubstanser som exempelvis serotonin och dopamin).

Författare


Greatlife.se

Greatlife.se startades utifrån ett missnöje med de kosttillskott som fanns på marknaden. Vi saknade produkter som vi själva skulle kunna tänka oss att använda, ge till våra barn eller rekommendera till våra nära och kära.

 

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Crumeyrolle-Arias M, Jaglin M, Bruneau A, Vancassel S, Cardona A, Daugé V, Naudon L, Rabot S. Absence of the gut microbiota enhances anxiety-like behavior and neuroendocrine response to acute stress in rats. Psychoneuroendocrinology. 2014 Apr;42:207-17.