Lagerrensning – fynda livsmedel och hälsokost

Tarmflora och stress

Tarmflora och stress

Studier tyder på att tarmfloran påverkar även hjärnans funktion inklusive dess förmåga att hantera stress. En ny studie visar på sambandet mellan tarmflora, ångestliknande beteende och monoaminsignaler [1] i hjärnan. 

Ny forskning visar att försöksdjur utan tarmflora som utsetts för stress får förvärrade neuroendokrina och beteendemässiga reaktioner i jämförelse med försöksdjur som har en fullgod tarmflora.

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.


Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

[1] Det finns teorier om att psykiska sjukdomar bland annat är orsakade av obalanser gällande i monoaminer (signalsubstanser som exempelvis serotonin och dopamin).

Crumeyrolle-Arias M, Jaglin M, Bruneau A, Vancassel S, Cardona A, Daugé V, Naudon L, Rabot S. Absence of the gut microbiota enhances anxiety-like behavior and neuroendocrine response to acute stress in rats. Psychoneuroendocrinology. 2014 Apr;42:207-17.