Facebook Pixel

Tarmflora och stress

Studier tyder på att tarmfloran påverkar även hjärnans funktion inklusive dess förmåga att hantera stress. En ny studie visar på sambandet mellan tarmflora, ångestliknande beteende och monoaminsignaler [1] i hjärnan. 

Ny forskning visar att försöksdjur utan tarmflora som utsetts för stress får förvärrade neuroendokrina och beteendemässiga reaktioner i jämförelse med försöksdjur som har en fullgod tarmflora.

Författare


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag. Tidigare medlem i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift.


Vetenskapliga referenser och källor

[1] Det finns teorier om att psykiska sjukdomar bland annat är orsakade av obalanser gällande i monoaminer (signalsubstanser som exempelvis serotonin och dopamin).

Crumeyrolle-Arias M, Jaglin M, Bruneau A, Vancassel S, Cardona A, Daugé V, Naudon L, Rabot S. Absence of the gut microbiota enhances anxiety-like behavior and neuroendocrine response to acute stress in rats. Psychoneuroendocrinology. 2014 Apr;42:207-17.