Tarmflora och stress

Studier tyder på att tarmfloran påverkar även hjärnans funktion inklusive dess förmåga att hantera stress. En ny studie visar på sambandet mellan tarmflora, ångestliknande beteende och monoaminsignaler [1] i hjärnan. 

Ny forskning visar att försöksdjur utan tarmflora som utsetts för stress får förvärrade neuroendokrina och beteendemässiga reaktioner i jämförelse med försöksdjur som har en fullgod tarmflora.

Författare


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag
Journalist och redaktionsmedlem Näringsmedicinsk Tidskrift

Referenser

[1] Det finns teorier om att psykiska sjukdomar bland annat är orsakade av obalanser gällande i monoaminer (signalsubstanser som exempelvis serotonin och dopamin).

Crumeyrolle-Arias M, Jaglin M, Bruneau A, Vancassel S, Cardona A, Daugé V, Naudon L, Rabot S. Absence of the gut microbiota enhances anxiety-like behavior and neuroendocrine response to acute stress in rats. Psychoneuroendocrinology. 2014 Apr;42:207-17.