JUST NU – 20 % rabatt på produkter för hår, naglar och hud!

Tarmflora och stress

Lästid: 1–2 min
Tarmflora och stress

Enligt forskning av Crumeyrolle-Arias M et al publicerad i Psychoneu. år 2014 påverkar tarmfloran även hjärnans funktion inklusive dess förmåga att hantera stress. En ny studie visar på sambandet mellan tarmflora, stress och monoaminsignaler* i hjärnan. Ny forskning visar att försöksdjur utan tarmflora som utsetts för stress får sämre neurologiska och hormonella förändringar samt även sämre beteendemässiga reaktioner i jämförelse med försöksdjur som har en fullgod tarmflora. (Crumeyrolle-Arias M, Jaglin M, Bruneau A, Vancassel S, Cardona A, Daugé V, Naudon L, Rabot S. Psychoneur. 2014 Apr;42:207-17.)

*Det finns teorier om att psykiska obalanser bland annat är orsakade av obalanser gällande i monoaminer (signalsubstanser som exempelvis serotonin och dopamin).

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Crumeyrolle-Arias M, Jaglin M, Bruneau A, Vancassel S, Cardona A, Daugé V, Naudon L, Rabot S. Psychoneu. 2014 Apr;42:207-17.