Vilka probiotiska stammar är viktigast?

Lästid: 4-5 min
Vilka probiotiska stammar är viktigast?

Probiotiska bakterier – mjölksyrabakterier

Probiotiska bakterier finns naturligt i hela magtarmkanalen med flest antal i tjocktarmen. De är viktiga för att vi ska kunna få ett bra mag- och tarmsystem. Vissa probiotiska bakterier har studerats extra mycket och i probiotikatillskott så som Flora Plus+ har man valt ut några av de mest kraftfulla och välstuderade probiotiska stammarna som finns.  

Bifidobacterium lactis

Bifidobacterium lactis är en av världens mest studerade probiotiska stammar. Den kallas ibland Bifidobacterium animalis subspecies lactis. Den tål både magsafter och galla väl och fäster bra på slemhinnan i tarmen. Bifidobacterium anses vara en viktig stam i den mänskliga tarmfloran. Bifidobacterium lactis bryter ner avfallsprodukter och bidrar till att ta upp vitaminer och mineraler i maten. Bifidobacterium lactis är en naturlig komponent i bröstmjölk. [1][2]

Lactobacillus acidophilus

Lactobacillus acidophilus är grampositiv probiotisk bakterie som kan bilda så kallade klass II bacteriociner. Det är peptider som Lactobacillus acidophilus producerar i sina ribosomer och som har antimikrobiell effekt. De dödar skadliga mikroorganismer i tarmen. Lactobacillus acidophilus är även viktig för vaginalfloran. [3][4]

Lactobacillus bulgaricus

Lactobacillus bulgaricus isolerades redan 1882 från fermenterad mjölk. Den ryske nobelpristagaren Ilya Mechnikov menade att Lactobacillus bulgaricus var en anledning till att befolkningen på Balkan levde så länge. Lactobacillus bulgaricus är en av de vanligaste probiotiska bakterierna som finns i yoghurt. [5]

Bifidobacterium longum

Bifidobacterium longum är en bakterie som tål både magsaft och galla väl. Det är en av de första bakteriestammarna som koloniseras ett barns tarmar. Bifidobacterium longum anses minska besvär associerade med IBS. [6]

Bifidobacterium bifidum

Bifidobacterium bifidum är en av de vanligaste probiotiska bakterierna i tarmen, vaginan och i bröstmjölk. Låga koncentrationer av Bifidobacterium bifidum riskerar att orsaka överväxt av Candida och forskning visar att tillskott av bland annat Bifidobacterium bifidum minskar risk för candida-besvär. Bifidobacterium bifidum dör lätt vid intag av antibiotika. [7][8][9]

Bifidobacterium infantis 

Bifidobacterium infantis är viktig för barn och gravida rekommenderas att ta den eftersom moderns tarmflora förs över till barnet. Bifidobacterium infantis lever dock med människan i hela livet där den anses förbättra matsmältningen och minska risken för överväxt av dåliga bakterier i tarmen och vaginan. Probiotika som innehåller Bifidobacterium infantis anses vara bra vid IBS. [10]

Lactobacillus gasseri

Lactobacillus gasseri är en stam som finns bland annat i magsäcken. Forskning visar att den blockerar två molekyler som orsakar inflammation (TNF och IL-6) som i sin tur förekommer i makrofager som infekterats av Helicobacter pylori. [11] 

Streptococcus thermophilus

Streptococcus Thermophilus är en stam som finns naturligt i tjocktarmen hos människan. Den överlever passagen till tjocktarmen väl. Streptococcus Thermophilus bidrar även till att producera enzymet laktas som bryter ner laktos, det vill säga mjölksocker. [12]

Lactobacillus rhamnosus

Lactobacillus Rhamnosus är en stam som det har forskats oerhört mycket på. Lactobacillus Rhamnosus kallas även Lactobacillus Rhamnosus GG. Den fäster mycket bra på tarmslemhinnan och är känd för att underlätta besvär med IBS och förstoppning. Lactobacillus Rhamnosus bidrar till att bilda hälsosam smörsyra i tarmarna. Lactobacillus Rhamnosus motverkar även ohälsosam bildning av biofilm från E.Coli. [13][14]

Lactobacillus brevis

Lactobacillus brevis är en stam som förekommer naturligt i tarmen och även i underlivet. Den finns även naturligt i surkål och i picklade grönsaker. Lactobacillus brevis används även i tillverkningen av kefir. [15]

Lactobacillus casei

Lactobacillus Casei anses vara en oerhört bra probiotisk stam. Den förekommer naturligt i magtarm-kanalen men även i colostrum. Den används även för att tillverka ost, gröna oliver och yoghurt. Forskning visar att immunförsvaret stimuleras av bland annat Lactobacillus Casei. [16]

Lactobacillus salivarius

Lactobacillus salivarius finns naturligt i både tjocktarmen, tunntarmen, underlivet och i den hälsosamma bakteriefloran i munnen. Lactobacillus salivarius motverkar skadliga bakterier i hela kroppen och är även känd för att motverka den biofilm som Candida och annan svamp skapar. Biofilm gör det så svårt att bli av med Candida eftersom Lactobacillus salivarius motverkar denna biofilm är det viktigt att denna stam ingår i ett candida-protokoll. [17]

Lactobacillus plantarum

Lactobacillus plantarum är en kraftfull och viktig probiotisk stam eftersom den motverkar skadliga bakterier oerhört bra genom att tillverka vissa unika peptider. Lactobacillus plantarum finns naturligt i tarmarna och även i fermenterade livsmedel. Lactobacillus plantarum är en stark stam som överlever magsäckens sura miljö och når tarmarna. [18]

Lactococcus lactis

Lactococcus lactis är känd för sin goda förmåga att producera mjölksyra och för att motverka ohälsosamma bakterier.Lactococcus lactis används även inom livsmedelsindustrin för sin goda förmåga att skapa mjölksyra. [19] [20]

Lactobacillus paracasei

Lactobacillus paracasei finns naturligt i tarmarna och i munnen hos människan. Den är känd för att motverka skadlig bakterier och det finns forskning om dess positiva inverkan på Ulcerös Kolit och även läckande tarm. [21] [22] [23]

Lactobacillus helveticus

Lactobacillus helveticus är känd för att reducera högt blodtryck och minska risken för diarré associerat med intag av antibiotika. Lactobacillus helveticus har även en positiv effekt på kalciummetabolismen visar en studie på kvinnor i klimakteriet. [24][25][26]

Kontakta vår kundtjänst på [email protected] för att få kostnadsfria kostråd men även andra kostnadsfria egenvårdsråd och hälsoprotokoll som du kan följa för att stärka mage och tarm eller dom du lider av IBS, Ulcerös Kolit, Crohns eller andra mag- och tarmbesvär.

Våra egenvårdsprotokoll ska inte användas för att ställa diagnos, behandla eller bota sjukdomar. Våra egenvårdsprotokoll är råd och tips för egenvård som inte ersätter konventionell sjukvård. Kosttillskott bör ej användas som ersättning till varierad kost. Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost och hälsosam livsstil.

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

[1]Bozkurt HS, Quigley EM, Kara B. Bifidobacterium animalis subspecies lactis engineered to produce mycosporin-like amino acids in XXX prevention. SAGE Open Med. 2019 Jan 22;7:2050312119825784. doi: 10.1177/2050312119825784. PMID: 30719295; PMCID: PMC6348500.

[2] Simpson MR, Avershina E, Storrø O, Johnsen R, Rudi K, Øien T. Breastfeeding-associated microbiota in human milk following supplementation with Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus acidophilus La-5, and Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bb-12. J Dairy Sci. 2018 Feb;101(2):889-899. doi: 10.3168/jds.2017-13411. Epub 2017 Dec 14. PMID: 29248229.

[3] Anjum N, Maqsood S, Masud T, Ahmad A, Sohail A, Momin A. Lactobacillus acidophilus: characterization of the species and application in food production. Crit Rev Food Sci Nutr. 2014;54(9):1241-51. doi: 10.1080/10408398.2011.621169. PMID: 24499153.

[4] Pi W, Ryu JS, Roh J. Lactobacillus acidophilus contributes to a healthy environment for vaginal epithelial cells. Korean J Parasitol. 2011 Sep;49(3):295-8. doi: 10.3347/kjp.2011.49.3.295. Epub 2011 Sep 30. PMID: 22072832; PMCID: PMC3210849.

[5] Kok CR, Hutkins R. Yogurt and other fermented foods as sources of health-promoting bacteria. Nutr Rev. 2018 Dec 1;76(Suppl 1):4-15. doi: 10.1093/nutrit/nuy056. PMID: 30452699.

[6] Zhou C, Fang X, Xu J, Gao J, Zhang L, Zhao J, Meng Y, Zhou W, Han X, Bai Y, Li Z, Zou D. Bifidobacterium longum alleviates irritable bowel syndrome-related visceral hypersensitivity and microbiota dysbiosis via Paneth cell regulation. Gut Microbes. 2020 Nov 9;12(1):1782156. doi: 10.1080/19490976.2020.1782156. Epub 2020 Jun 25. PMID: 32584650; PMCID: PMC7524277.

[7] Turroni F, Duranti S, Milani C, Lugli GA, van Sinderen D, Ventura M. Bifidobacterium bifidum: A Key Member of the Early Human Gut Microbiota. Microorganisms. 2019 Nov 9;7(11):544. doi: 10.3390/microorganisms7110544. PMID: 31717486; PMCID: PMC6920858.

[8] Ishikawa KH, Mayer MP, Miyazima TY, Matsubara VH, Silva EG, Paula CR, Campos TT, Nakamae AE. A multispecies probiotic reduces oral Candida colonization in denture wearers. J Prosthodont. 2015 Apr;24(3):194-9. doi: 10.1111/jopr.12198. Epub 2014 Aug 20. PMID: 25143068.

[9] Kumar S, Singhi S, Chakrabarti A, Bansal A, Jayashree M. Probiotic use and prevalence of candidemia and candiduria in a PICU. Pediatr Crit Care Med. 2013 Nov;14(9):e409-15. doi: 10.1097/PCC.0b013e31829f5d88. PMID: 23965638.

[10] Yuan F, Ni H, Asche CV, Kim M, Walayat S, Ren J. Efficacy of Bifidobacterium infantis 35624 in patients with irritable bowel syndrome: a meta-analysis. Curr Med Res Opin. 2017 Jul;33(7):1191-1197. doi: 10.1080/03007995.2017.1292230. Epub 2017 Mar 7. PMID: 28166427.

[11] Gebremariam HG, Qazi KR, Somiah T, Pathak SK, Sjölinder H, Sverremark Ekström E, Jonsson AB. Lactobacillus gasseri Suppresses the Production of Proinflammatory Cytokines in Helicobacter pylori-Infected Macrophages by Inhibiting the Expression of ADAM17. Front Immunol. 2019 Oct 4;10:2326. doi: 10.3389/fimmu.2019.02326. PMID: 31636639; PMCID: PMC6788455.

[12] Lecomte X, Gagnaire V, Lortal S, Dary A, Genay M. Streptococcus thermophilus, an emerging and promising tool for heterologous expression: Advantages and future trends. Food Microbiol. 2016 Feb;53(Pt A):2-9. doi: 10.1016/j.fm.2015.05.003. Epub 2015 May 19. PMID: 26611164.

[13] Berni Canani R, Sangwan N, Stefka AT, Nocerino R, Paparo L, Aitoro R, Calignano A, Khan AA, Gilbert JA, Nagler CR. Lactobacillus rhamnosus GG-supplemented formula expands butyrate-producing bacterial strains in food allergic infants. ISME J. 2016 Mar;10(3):742-50. doi: 10.1038/ismej.2015.151. Epub 2015 Sep 22. PMID: 26394008; PMCID: PMC4817673.

[14]Song H, Zhang J, Qu J, Liu J, Yin P, Zhang G, Shang D. Lactobacillus rhamnosus GG microcapsules inhibit Escherichia coli biofilm formation in coculture. Biotechnol Lett. 2019 Sep;41(8-9):1007-1014. doi: 10.1007/s10529-019-02694-2. Epub 2019 May 30. PMID: 31147809.

[15] Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 1984. Print.

[16] Ashraf R, Shah NP. Immune system stimulation by probiotic microorganisms. Crit Rev Food Sci Nutr. 2014;54(7):938-56. doi: 10.1080/10408398.2011.619671. PMID: 24499072.

[17] Krzyściak W, Kościelniak D, Papież M, Vyhouskaya P, Zagórska-Świeży K, Kołodziej I, Bystrowska B, Jurczak A. Effect of a Lactobacillus Salivarius Probiotic on a Double-Species Streptococcus Mutans and Candida Albicans Caries Biofilm. Nutrients. 2017 Nov 14;9(11):1242. doi: 10.3390/nu9111242. PMID: 29135948; PMCID: PMC5707714.

[18[ Seddik HA, Bendali F, Gancel F, Fliss I, Spano G, Drider D. Lactobacillus plantarum and Its Probiotic and Food Potentialities. Probiotics Antimicrob Proteins. 2017 Jun;9(2):111-122. doi: 10.1007/s12602-017-9264-z. PMID: 28271469.

[19] Kleerebezem M, Bachmann H, van Pelt-KleinJan E, Douwenga S, Smid EJ, Teusink B, van Mastrigt O. Lifestyle, metabolism and environmental adaptation in Lactococcus lactis. FEMS Microbiol Rev. 2020 Nov 24;44(6):804-820. doi: 10.1093/femsre/fuaa033. PMID: 32990728.

[20] Nakamura S, Morimoto YV, Kudo S. A lactose fermentation product produced by Lactococcus lactis subsp. lactis, acetate, inhibits the motility of flagellated pathogenic bacteria. Microbiology (Reading). 2015 Apr;161(Pt 4):701-7. doi: 10.1099/mic.0.000031. Epub 2015 Jan 8. PMID: 25573770.

[21] Molin, G.; Jeppsson, B.; Johansson, M.-L.; Ahrné, S.; Nobaek, S.; Ståhl, M.; Bengmark, S. (March 1993). "Numerical taxonomy of Lactobacillus spp. associated with healthy and diseased mucosa of the human intestines". Journal of Applied Bacteriology. 74 (3): 314–323

[22] Ghouri YA, Richards DM, Rahimi EF, Krill JT, Jelinek KA, DuPont AW. Systematic review of randomized controlled trials of probiotics, prebiotics, and synbiotics in inflammatory bowel disease. Clin Exp Gastroenterol. 2014;7:473-487. Published 2014 Dec 9. doi:10.2147/CEG.S27530

[23] Lin CH, Tseng CY, Chao MW. Administration of Lactobacillus paracasei HB89 mitigates PM2.5-induced enhancement of inflammation and allergic airway response in murine asthma model. PLoS One. 2020;15(12):e0243062. Published 2020 Dec 7. doi:10.1371/journal.pone.0243062

[24] Aihara K, Kajimoto O, Hirata H, Takahashi R, Nakamura Y. Effect of powdered fermented milk with Lactobacillus helveticus on subjects with high-normal blood pressure or mild hypertension. J Am Coll Nutr. 2005 Aug;24(4):257-65. doi: 10.1080/07315724.2005.10719473. PMID: 16093403.

[25] Evans M, Salewski RP, Christman MC, Girard SA, Tompkins TA. Effectiveness of Lactobacillus helveticus and Lactobacillus rhamnosus for the management of antibiotic-associated diarrhoea in healthy adults: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Nutr. 2016 Jul;116(1):94-103. doi: 10.1017/S0007114516001665. Epub 2016 May 12. PMID: 27169634.

[26] Narva M, Nevala R, Poussa T, Korpela R. The effect of Lactobacillus helveticus fermented milk on acute changes in calcium metabolism in postmenopausal women. Eur J Nutr. 2004 Apr;43(2):61-8. doi: 10.1007/s00394-004-0441-y. Epub 2004 Jan 6. PMID: 15083312.